5 vinkkiä, jotka vaikuttavat työllistymiseen

Kirjoittanut Eilakaisla - 06.09.2017
Mikäli edellisestä työnhaustasi on jo aikaa, tai työnhakusi on pitkittynyt ja tarvitset siihen uutta vipinää, lue seuraavat 5 vinkkiämme, jotka vaikuttavat työllistymiseesi. 
5 asiaa, jotka vaikuttavat tyollistymiseen

1. Itsetuntemus

Hyvä itsetuntemus on työnhaussa tärkeä lähtökohta. Ennen työnhakua on hyvä pysähtyä ja pohtia, mitkä asiat työssä motivoivat, missä tehtävissä viihtyy ja missä tehtävissä omat vahvuudet tulevat parhaiten esiin. Tämän lisäksi on tarkasteltava omia kehityskohteita ja rajata vaihtoehtoja realistisesti henkilökohtaisten ominaisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

2. Hakijan tausta ja ominaisuudet

Hakijan kompetenssilla eli hakijan kyvyillä ja tehtäväkohtaisilla taidoilla sekä ominaisuuksilla on tärkeä rooli. Kompetenssiin vaikuttavat mm. hakijan aikaisempi kokemus, koulutus, työura, persoonallisuus ja asenne. Olennaista on löytää työnantaja, joka etsii juuri omiin kompetensseihin sopivaa henkilöä.

3. Omien vahvuuksien esilletuonti

Työnhaku ei ole hattu kourassa kulkemista vaan rehellistä oman osaamisen esille tuomista. Omasta osaamisesta tulee kertoa konkreettisesti ja esimerkkejä hyödyntäen, jolloin työnantajalle kirkastuu ajatus, millaista lisäarvoa uusi työntekijä tuo organisaatioon. Työnhakijasta saa huomattavasti enemmän selville, jos hän esimerkiksi kertoo käytännönesimerkein miten ahkeruus näkyy työotteissa sen sijaan, että ainoastaan toteaisi olevansa kova tekemään töitä.

4. Oikeiden tehtävien hakeminen

Tehokkainta on käyttää työnhakuaika ja energia itselle sopivien tehtävien ja kiinnostavien yritysten hakemiseen. Hakijana on hyödyllistä selvitellä mahdollisimman hyvin tulevan työnantajan taustat, arvot, kulttuurin, odotusten ja tulevaisuuden näkymät ja hakea töitä yrityksistä, joissa haluaa työskennellä sekä tehtäviä, jotka aidosti motivoivat ja joihin haluaa sitoutua. Palkkapyyntö tulee suhteuttaa haettavan tehtävän ja yrityksen mukaan, eikä nojautua ainoastaan siihen millaiseen palkkatasoon on tottunut. Palkka-asioita pyöriteltäessä on tärkeää laskea, missä oma kipuraja kulkee.

5. Parhaiden työnhakukanavien ja tapojen tuntemus

Mikäli työnhausta on jo aikaa, on hyvä pyytää apua tai etsiä tietoja tämän päivän Cv:n päivittämiseen ja hakemustekstin muokkaamiseen. Netti tarjoaa useita työpaikkailmoitussivustoja ja sosiaalisen median (kuten Linkedin) tuomia mahdollisuuksia.  Verkostoituminen on niin ikään tämän päivän valttikortti työnhaussa ja ns. piilotyöpaikkojen löytämisessä.

Kirjoittaja Katri Majuri työskentelee henkilöstökonsulttina Eilakaislalla. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.