Kreate on yhtä kuin sen henkilöstö

Referenssit | Eilakaisla |

Infrarakentaja Kreaten liikevaihto on kasvussa ja näkymät ovat hyvät. Yksi tärkeä taustatekijä on varmasti henkilöstön arvostaminen. Kokonaisvaltaisia silta-, väylä-, pohja-, teollisuus- ja ympäristörakentamisen ratkaisuja tarjoavan yrityksen rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota mm. ihmisten sitoutuneisuuteen ja ennakkoluulottomaan asenteeseen.

Bisnestä ja henkilöstöä ei voida erottaa. Kreate on yhtä kuin sen henkilöstö”, toteaa yhtiön henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Santeri Rommi. Jotta henkilöstö voi hyvin, täytyy prosessien ja toimintatapojen olla samanlaiset kaikille. Haasteita asettaa yrityksen sisällä olevien erilaisten toimintamallien yhtenäistäminen. Kreatella ollaankin parhaillaan yhdenmukaistamassa prosesseja ja rakentamassa erilaisten yrityskulttuurien tuloksena syntyvää yhtenäistä toimintatapaa. Monia asioita on jo saatu aikaiseksi, mutta paljon on vielä myös tehtävää.

" Bisnestä ja henkilöstöä ei voida erottaa. Kreate on yhtä kuin sen henkilöstö
kreate_logo_black_ajankohtaista_www

Uusia ihmisiä rekrytoitaessa kiinnitetään huomiota ihmisten sitoutuneisuuteen ja ennakkoluulottomaan asenteeseen. Ideaalitilanne olisi sellainen, että yrityksessä olisi sopivassa määrin sekä toimialaosaamista että muunlaista osaamista. Tällainen kokoonpano uudistaa joskus pinttyneitäkin toimintamalleja. Rakennusalan osaavaa henkilöstöä ei ole aina helppoa löytää. Kreatella tuotantotehtävät on pitkälti ulkoistettu. Talossa on myös paljon jo toisen tai kolmannen polven tekijöitä, jotka ovat kasvaneet yrityskulttuuriin.

Yhä kasvava kouluttautuminen näkyy myös rakennuspuolen osaajissa – enää ei rakennuksille tulla vain silloin töihin, kun muualle ei päästä. ”Henkilöstö on osaavaa ja erityisesti nuori sukupolvi suhtautuu digitalisaatioon luontevasti”, summaa Rommi.

Kesäkuussa 2016 HR-koordinaattorina Kreatella aloittanut Ninnu Saarikoski on havainnut, että nuoremmat osaajat arvostavat matalaa hierarkiaa organisaatiossa. ”Nuori sukupolvi sitoutuu työhön kuten vanhemmatkin ihmiset, mutta enää ei ajatella päämääränä olevan työskennellä yhden työnantajan palveluksessa koko työikää. Haetaan kokemuksia ja halutaan kasvattaa omaa osaamista. Nuoremmat haluavat usein myös työskennellä matalahierarkkisessa organisaatossa, jossa pääsee toteuttamaan itseään paremmin”, hän pohtii.

"Henkilöstö on osaavaa ja erityisesti nuori sukupolvi suhtautuu digitalisaatioon luontevasti

Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin löytyvät eri kanavien välityksellä. Rekrytoitaessa henkilöstökoordinaattoria Santeri Rommi päätyi henkilökohtaisten suhteiden kautta käyttämään Eilakaislan palveluja.

”HR-koordinaattorin rekrytointiprosessi sujui loistavasti. Viikon kuluttua siitä, kun olin jättänyt toimeksiannon Eilakaislan konsultille, oli Ninnu Saarikoski jo meillä töissä. Kaikki neljä esiteltyä kandidaattia olivat sellaisia, että heidät olisin voinut palkata tähän tehtävään. Ninnun täsmäosaaminen ratkaisi ja päätös oli sitten helppo tehdä”, muistelee Rommi. ”Eilakaislan tuntiraportointisysteemi on selkeä ja hyvä – muistutus tuntien hyväksynnästä tulee aina ajallaan ja näin asia tulee kiireenkin keskellä hoidettua”, hän jatkaa.

Ninnu Saarikoskelle oli positiivinen yllätys, miten luontevasti häneen suhtauduttiin heti työsuhteen alettua. ”Kuvittelin, että vuokrahenkilönä minuun suhtauduttaisiin jotenkin eri tavalla. Ajattelin olevani hieman ulkopuolinen ja pohdin, miten paljon minulle mahdetaan uskaltaa antaa vastuuta”, muistelee Saarikoski. Pelko oli turhaa, sillä hänet otettiin hienosti vastaan osaksi työyhteisöä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien ja vastuutakin annettiin vähintään riittävästi. ”Minulla ei ollut juuri aikaisempaa kokemusta HR-tehtävistä. Sen sijaan olen kasvatustieteen maisterin tutkinnon yhteydessä suoritetun työharjoittelun aikana saanut kokemusta, josta on hyötyä nykytyössäni. Tämä oli painoarvoltaan tärkeää myös hakiessani tätä työtehtävää – minulla oli osaamista sovellusten käyttöönotosta ja niihin liittyvien perehdytysmateriaalien teosta”, Saariskoski summaa.

Kreatella oltiin juuri siirtymässä uuteen HR-järjestelmään Saarikosken työsuhteen alkaessa ja käyttöönottovaiheessa hän sai paljon vastuuta heti työsuhteen alettua. ”Nähtyäni työpaikkailmoituksen tähän tehtävään kiinnostuin tästä roolista erityisesti HR-järjestelmien vuoksi - halusin saada niistä kokemusta tässä kohtaa uraani. Nyt olenkin HR-järjestelmän pääkäyttäjä ja olen opastanut henkilöstöä järjestelmän käytössä”.

" Suosittelen Eilakaislaa työnhakukanavaksi ja työnantajaksi. Asiat hoidettiin tosi hyvin ja rekrytointiprosessi oli miellyttävä. Kaikki on mennyt sujuvasti

Hakuprosessi HR-koordinaattorin tehtävään eteni nopeasti. ”Haastattelutilanne oli miellyttävä; haastattelussa sain tukea ja neuvoja oman urani kehittämiseen”, muistelee Saarikoski. Työsuhteen alettua kaikki meni sujuvasti. Saarikosken mielestä oli hyvä, että hänellä oli nimetty henkilöstökonsultti Eilakaislalla. Konsulttiin sai olla yhteydessä kaikissa työsuhdeasioissa.

Ninnu Saarikosken työtehtäviin Kreatella kuuluu myös työsuhdeneuvonta. Päivittäin hän on tekemisissä esimiesten ja työntekijöiden kanssa työsuhteen elinkaaren aikana esiin tulevien kysymysten osalta. ”Teen mielelläni töitä ihmisten kanssa ja pidän siitä, että voin omalla osaamisellani auttaa näissä asioissa”, toteaa Ninnu.

Työskenneltyään 2,5 kuukautta Kreatella Eilakaislan vuokrahenkilönä Saarikoski palkattiin Kreatelle vakinaiseen HR-koordinaattorin tehtävään. ”Suosittelen Eilakaislaa työnhakukanavaksi ja työnantajaksi. Asiat hoidettiin tosi hyvin ja rekrytointiprosessi oli miellyttävä. Kaikki on mennyt sujuvasti”, kiittelee Saarikoski.

Lue lisää HR-toimialaosaamisestamme

Lisää luettavaa: