Palkat maksuun oikein ja ajallaan

Kirjoittanut Eilakaisla - 14.10.2015

Työskentelen Eilakaislalla HR-päällikkönä vastaten myös yrityksen palkanlaskennasta. Pesti ei ole yksinkertaisimmasta päästä, sillä asiakasyrityksissämme työskentelee vuosittain työntekijöitä, joiden työsuhteet kestävät muutamasta päivästä vuosiin – ja eri työehtosopimuksia on käytössä kymmeniä.

Työni on tarkkaa aikataulutusta ja työsuhdeasioiden hoidosta sekä palkanlaskennasta vastaamista: palkkojen on mentävä maksuun työehtosopimusten, palkanmaksua säätelevän lainsäädännön ja yrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti. Eilakaislalla on tälläkin hetkellä käytössä yli 20 työehtosopimusta ja tämän lisäksi näiden alla olevat paikalliset sopimukset. Minä itse en todellakaan osaa niitä 20 työehtosopimusta, vaan siihen tarvitsen ammattitaitoiset palkanlaskijat, jotka tietävät sopimusten pienimmätkin yksityiskohdat.

Iso osa on asiakaspalvelua

Alaisenani työskentelee yhden HR-asiantuntijan lisäksi neljä palkanlaskijaa, joiden päätehtävä on hoitaa palkat oikein ja ajallaan maksatukseen. Iso osa palkkahallinnon ajasta käytetään neuvontaan ja asiakaspalveluun niin yrityksen sisäisesti kuin talon ulkopuolellekin. Tätä työtä tehdään yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa ja juuri palveluun ja viestintään haluan panostaa jatkossakin.

  • Yrityksen pääperiaate on alusta alkaen ollut, että lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen on minimi.

Viimeksi olen istunut asiakkaan kanssa keskustelemassa siitä, miten meidän tulee maksaa asiakasyrityksessä työskenteleville työntekijöillemme palkat niin, että he ovat yhdenvertaisia asiakasyrityksen työntekijöiden kanssa. Paikallisista sopimuksista ei voi saada selkoa mistään muualta kuin asiakasyrityksen henkilöstöhallinnolta. Asiakkaamme ovat käyneet tapaamassa palkkahallinnon väkeä ja me taas asiakasta. Näin tiedonkulku on jatkossa helpompaa, kun sähköposteille saadaan kasvot.

Piirun tarkkaan ja lakeja noudattaen

Olemme toimineet yli 40 vuotta alalla ja alan pioneerina Suomessa osallistuneet aktiivisesti henkilöstöpalvelualan kehittämiseen. Yrityksessämme työskennelleet tietävät Eilakaislan työntekijäystävällisen tavan toimia. Tämä näkyy toisinaan myös palkanmaksussa; on tapauksia, joissa olemme maksaneet työntekijöilleen parempaa palkkaa kuin vastaavat työntekijät asiakasyrityksessä saavat. Yrityksen pääperiaate on alusta alkaen ollut, että lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen on minimi. Tästä Eilakaisla onkin saanut paljon positiivista palautetta työntekijöiltään.

  • Palkanlaskijoiden täytyy lunastaa osaamisensa joka palkanmaksussa.

Palkkahallintoalan ammattiosaamista kyseenalaistetaan jatkuvasti. Palkanlaskijoiden täytyy lunastaa osaamisensa joka palkanmaksussa. Aina kun palkkalaskelma tulee työntekijälle, tämän ensimmäinen ajatus on, että onko se oikein? Valitettavasti myös meidän toimialallamme toimii paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät aina toimi lakien ja asetusten mukaan. Meillä toimihenkilöille palkat maksetaan kerran kuussa, vuokrahenkilöille sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille palkat maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Tämä tuo oman hektisyytensä työhön, mutta viime kädessä koen, että tämä on niin työntekijän kuin asiakkaankin etu. Näin meidän on helpompi tarttua mahdollisiin epäkohtiin ja laskutus menee varmemmin kerralla oikein. Jos on poissaoloja, ne pystytään huomioimaan ajantasaisemmin. Näin palvelemme parhaiten kaikkia osapuolia!

Pirjo Savolainen työskentelee Eilakaislalla HR-päällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.