vuosirenkaat
#Eilakaisla50
#Paremmantyöelämänhaaste
 

Ehdota kohdetta ja juhli kanssamme hyvää työtä!

Juhlistamme 50-vuotista taivaltamme lahjoittamalla aikaamme ja osaamistamme projekteihin, joiden avulla rakennetaan sosiaalisesti vastuullisempaa työelämää.

 

Ehdota kehityskohdetta ja ratkaisua työelämään

Osallistu paremman työelämän haasteeseen

 

Me Eilakaislalla olemme yhdistäneet hyviä työpaikkoja ja erinomaisia työntekijöitä jo 50 vuoden ajan. Se tarkoittaa yhteensä noin 150 000 solmittua työsopimusta. Olemmekin kotimaassa alan kokenein toimija ja tiedämme, että suomalainen työelämä ei ole vielä lähimainkaan valmis.

Valitsimme sosiaalisen vastuullisuuden henkilöstömme aloitteesta Eilakaislan 50-vuotisjuhlavuoden kantavaksi teemaksi. Meille se tarkoittaa yhteiskunnallista vastuuta, auttamista ja esimerkiksi työllistämisen sekä paremman ja tasa-arvoisen työelämän edistämistä.

Tarvitsemme apuasi, sillä parempi työelämä rakennetaan yhdessä.

Potentiaalisia kohteita ja aiheita on loputon määrä, joten haluamme kuulla sinun ehdotuksesi, jotta voimme kohdistaa juhlavuosiprojektin hyvän työaikamme juuri oikeisiin kohteisiin. Yhdessä olemme viisaampia.

Voit olla työnhakija, työntekijä, työnantaja, mahdollinen yhteistyökumppani tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut työelämään liittyvän sosiaalisen vastuun kehittämisestä. Ehdota meille toimenpidettä, jolla voimme auttaa yksilöä, ryhmää tai yhteiskuntaa kohti parempaa työelämää.

Kevään aikana yleisö äänestää some-kanavissamme esiraadin valitsemista ehdotuksista ne, jotka toteutetaan. Lupaamme toteuttaa vähintään kolme ehdotusta.

Työ on tärkeää, hyvä työelämä vielä tärkeämpää.

Me juhlimme 50-vuotista taivaltamme tekemällä hyvää työtä.

 

1. Ehdota toimenpidettä

26.2.-30.4.
Kerro meille, mikä on mielestäsi tärkein työelämään liittyvä kehityskohta. Halutessasi voit myös jättää meille ratkaisuehdotuksen, jonka uskoisit meidän voivan toteuttaa. Valitsemme kevään aikana äänestykseen toteutuskelpoisimmat ehdotukset ja sitoudumme toteuttamaan niistä vähintään kolme.

2. Äänestä suosikkiasi

17.5.-31.5.
Kevään aikana nostamme esiraadin valitsemat ehdotukset äänestykseen somekanavissamme. Muista siis seurata meitä ja vaikuta lopulliseen valintaan!

3. Nauti työn hedelmistä

1.6.-31.12.
Valitsemme vähintään kolme työelämää parantavaa voittajaehdotusta toteutettavaksi loppuvuoden aikana ja palkitsemme valittujen ehdotusten antajat. Lopputulemana kaikki voittavat!

Kerro meille, mitä työelämässä tulisi parantaa ja auta meitä ratkaisemaan se!

50v-ilmapallot-1

Saamiamme ehdotuksia

Ehdotukset julkaistaan manuaalisesti ja päivittyvät siksi hieman viiveellä

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Monesti maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ovat työnhaussa huonommassa asemassa työhakemuksissa mahdollisesti olevien kielioppivirheiden takia. Siksi olisi kiva jos Eilakaisla tarjoaisi CV- ja työhakemustekstien oikolukua ja sparrausta heille.

Työnhaku ja työllistäminen

Koronan myötä työttömiksi jääneiden palvelu- ja ravintola-alojen yrittäjien työnhakuvalmennus.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Työntekijöiden jaksaminen huolestuttaa näin etätöiden aikana, kun ei nähdä usein kasvotusten. Saisiko Eilakaislalta sparrausta siihen miten työntekijöiden hyvinvointia voidaan tukea etätöitä tehdessä.

Monimuotoisuus työyhteisöissä

Vuokratyön ja useiden työpaikkojen historiaa työntekijällä vierastetaan mielestäni edelleen liikaa. Varsinkin nyt koronan tuottaman työttömyys/ lomautusaallon jälkeen lyhyiden työsuhteiden imagoa tulisi kehittää positiivisemmaksi ja pyrkiä näkemään työhistoria kaikessa kirjavuudessaan positiivisena eikä negatiivisena. Tällaisen työntekijän vahvuuksia ovat mm. monipuolinen kokemus jonka pohjalta he voivat tarjota sellaisia ratkaisuja työn ongelmiin joita työnajantaja ei ole osannut ajatellakaan.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Lyhyemmät työpäivät. Kahvia aamun alussa kello 8 ja myös kello 10 kahvitauko. Rauhallinen jumppahetki kello 13, ruokatunnin jälkeen, että veri alkaa kiertää jälleen aivoissa. Niskajumppaa ja käsiä ja jalkoja jumpataan rauhallisesti mutta määrätietoisesti. Esimies pitää henkilökohtaisen keskustelutuokion, työntekijän kanssa ainakin kerran 2 viikossa. Liikuntapäivä tai kuntosalipäivä. Lippuja urheilu tai kulttuuri tapahtumaan. Yhteiskeskustelu tuokio pienissä henkilöstö ryhmissä ainakin kerran kuukaudessa.

Työnhaku

Auttakaa alanvaihtajia pääsemään kiinni uuden alan töihin. Liian usein etsitään osaajaa, jolla on tismalleen tietty koulutus ja kokemus. Tällöin sivuutetaan hakija, joka voisi olla suuremmalla potentiaalilla varustettu, mutta jolta vielä puuttuvat tarvittavat näytöt. Tässä vaivaa sama ongelma kuin työuransa alussa olevilla: työkokemusta ei voi kertyä, jos ei saa työtä eikä ilman työkokemusta saa työtä.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Työnhaussa pitää piilottaa ikä: myös työ- ja opiskeluvuosiluvut ja mainita vain kokonaisaika vuosissa ja kuukausissa. Ei nimiä vaan esim. hakemusnumero: sillä vähennetään sukupuoleen ja etniseen taustaan perustuva syrjintää sekä tuttujen ja sukulaisten perusteetonta suosimista. Ei valokuvia, puheluita tai videoita yllämainituista syistä. Myös sähköposti pitäisi piilottaa esim. lähettämällä hakemukset erilliseen kirjaustoimistoon. Näin taataan pätevien pääseminen haastatteluun asti.

Työn teon tavat ja muodot

Opastatte ja tai opetatte uusia kuvioita mm. tietoteknisissä asioissa, joita tarvitaan esmi. aula- ja toimistotyössä. Monet 55-vuotiaat ja siitä ylöspäin eivät ole ajantasalla tietotaidoissa, vaikka osaamista löytyykin. Monasti, erittäin usein, pitkäaikaistyöttömiä syrjitään juuri tällä alalla.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen esim taukojumppa muistutus/video/appi

Työnhaku

Työnhakijalle pitäisi vaivautua vastaamaan jotain. On erittäin ikävää, että työnhakija ei tiedä onko hänen hakemuksensa tullut edes perille, kun vastassa on vain täysi hiljaisuus rekrytoivan yrityksen puolelta.

Monimuotoisuus työyhteisöissä

Ehdotan ratkaisuksi viestintä- ja haastekampanjaa. Siinä nostettaisiin esiin case-esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat; a) tunnistaneet monimuotoisen työyhteisön mukanaan tuomat hyödyt ja lisäarvon ja b) toteuttavat sitä aktiivisesti omassa toiminnassaan Kampanjaan voisi liittyä tarinoita, joiden kautta yritykset nostavat monimuotoisuuden hyötyjä esiin sekä yksi tai useampi tämän teeman ympärillä toteutettava tapahtuma. Tätä kautta kampanjaan osallistuvat yritykset voisivat oppia toisiltaan parhaita käytäntöjä ja ottaa niitä käyttöön. Lisäksi yrityksillä olisi mahdollsuus haastaa toisiaan mukaan kampanjaan. Kyseessä olisi siis viestintä- ja haastekampanja, joka tekisi näkyväksi tällä saralla...

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Osatyökykyisten ja toimintarajoitteisten työelämän haasteet on merkittävät. Tietoisuus yrittäjille osatyökykyisten palkkaamistuista ja ennakkoluulojen kaatamisesta olisi ensiarvoisen tärkeää. Tähän on löydettävä ratkaisu. Osatyökykyisten rekrytointimarkkinat ovat surkeat. Näihin haasteisiin voisi vastata vuokratyöfirmakin syventämällä ammattitaitoa ja osaamistaan tällä osa-alueella. Huonosta tilanteesta voin antaa vaikka itsestäni esimerkin. Viimeisen vuoden aikana olen hakenut 36 eri työpaikkaan. Haastattelukutsuja olen saanut tasan 0. Väitän syyksi sen, että mainitsen liikkuvani pyörätuolilla. Tämän voin verrata siihen, että yhteen työnhakuun en maininnut liikuntarajoitettani, se oli se...

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Varsinkaan pienyrittäjille ei ole resursseja panostaa työhyvinvointiin. Esimerkiksi alueellisten hankkeiden avulla voitaisiin pienyrityksille laatia työhyvinvointisuunnitelmaa ja auttaa yritystä alkuun. Hyvinvoiva työyhteisö on kuitenkin usein yrityksen tärkein voimavara ja hyvinvoiva ihminen yhteiskunnallisesti merkittävä. Nykyään pääosa hankkeista liittyy paljolti markkinointiin ja muun toiminnan kehittämiseen.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Väylä ry on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen saa tekemästään työstä asiallisen palkan. Suomessa on 25 000 työikäistä kehitysvammaista, joista tuhannet työskentelevät päivittäin palkatta. Palkkatöissä heistä on vain 2-3%. Palkatonta työtä kutsutaan työtoiminnaksi, avotyöksi tai tuetuksi työtoiminnaksi. Yhteistä näille kaikille on, että kyseessä on oikea työ työpaikoilla, tai yrityksille tehdyt alihankintatyöt työkeskuksissa, joista ei makseta tekijöille palkkaa. Työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, mutta työntekijä ei ole oikeutettu työterveyshuoltoon, palkallisiin lomiin tai sairaslomiin, eikä hänelle kerry työeläkettä....

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Yliopistotutkinnon omaavien henkilöiden suosiminen työelämässä ja erityisesti rekrytointipäätöksissä. Tämä epäoikeudenmukainen kohtelu näyttäytyy erityisesti tilanteissa, joissa rekrytoidaan tehtävään mikä ei vaadi yo-tutkintoa ja tutkinnolla ei voida todeta olevan suoraa yhteyttä tehtävään, mutta siitä huolimatta ammattikorkeakoulututkinnon omaavat henkilöt asetetaan huonompaan asemaan. Suosiminen asettaa hakijat eri arvoiseen asemaan työnhaussa ja sen taustalla olevat ennakkoluulot vaikuttavat negatiivisesti organisaatiokulttuuriin ja työilmapiiriin. Vääristynein perustein tehdyt valintapäätökset johtavat usein kalliisiin virherekrytointeihin. Suosimisen taustalla olevat ennakkoluulot...

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

30-tuntinen työviikko

Työnhaku

Työttömäksi jääneen kehityspolku - Back to Work Kehityspolku, jonka tavoitteena on lingota esim. 3 - 6 kuukautta työttömänä ollut takaisin työuralle ennen työttömyyden pitkittymistä. Voisi toimia koulutus - harjoittelu - työvoimakoulutus kombinaationa, esim seuraavasti: Palvelun tarjoaja, esim. Eilakaisla kartoittaa työttömän urasuunnan ja osaamisen kehittämistarpeet työttömän kanssa. Palvelun tarjoaja ja työtön etsivät työttömälle sopivia koulutusratkaisuja sekä sellaisen osaamista tukevan harjoittelupaikka, joka olisi kiinnostunut rekrytoimaan osaajan harjoittelun päätteeksi. Työtön osallistuu koulutukseen ja tekee harjoittelua yhteensä 3 - 6 kk riippuen koulutuksen laajuudesta...

Työn teon tavat ja muodot

Tehkää pienyrittäjän sparrauspaketti. Työvoimavuokraus on samantyyppinen palvelu kuin toimitilojen vuokraus, kulkuneuvojen ja koneiden leasing, joilla alennetaan huomattavasti yrittämisen aloituskynnystä. Vuokraamalla pullonkauloihin työvoimaa, yrittäjän energiaa säästyy, riskitaso madaltuu ja onnistustodennäköisyys kasvaa. Olen opiskellut "yritystoiminnan suunnittelu"-kurssin TKK:lla. Työvoiman vuokrausta ei mainittu. Jos heti alussa yrittäjän olisin vuokrannut, olisin säästynyt monelta päänsäryltä. PS. Ensi kerralla TKK:n business forumissa esitelkää palvelunne ja kykynne auttaa kansantulon kasvattamisessa. Yrityksenne menestystarinan tunnemme jo.

Työnhaku

Täsmätyön etsiminen ja löytäminen : Valmistuvat opiskelijani haaveilevat oman näköisestä työstä, jossa heidän osaamisensa tulee parhaiten hyödyksi. Miten voisimme yhdessä löytää heille tulevaisuuden? Teillä on verkostot ja näkemys tarpeista. Me tiedämme, mitä opiskelijamme osaavat.

Työnhaku

Toivoisin, että avoimet työmarkkinat olisivat enemmän mukana työllistämässä pitkäaikaistyöttömiä sekä osatyökykyisiä. Nykyään käytössä on monia erilaisia tukimuotoja, joita myös yritykset voivat käyttää ja saada, jotka mahdollistavat tuetumman työllistämisen. Pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset ovat työelämän eniten käyttämätöntä työllistämispääomaa! SPR-Kirppis Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella ja Jyväskylässä tukityöllistää lähes sata pitkäaikaistyötöntä ja osatyökykyistä henkilöä vuosittain. Suurin osa heistä olisi valmis työelämään kun sopiva osa, - tai kokoaikatyö löytyisi avoimilta työmarkkinoilta. SPR-Kirppiksen tukityöjaksolla työntekijän on mahdollista käydä työkokeilussa...

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Jokaisen yrityksen pitäisi näyttäytyä ulospäin työnantajana johon kaikki ovat tervetulleita. Lisäksi rekrytoinneissa voitaisiin huomioida vähemmistöryhmiä niin, että prosentuaalisesti jaettaisiin tiettyjen vähemmistöryhmien ja valtaväestön kesken työpaikkojen ja -mahdollisuuksien tarjonnan osuuksia. Esteettömyys tulisi olla läsnä joka työpaikalla, hissit, rukoushuone, yms. asiat tulisi ottaa huomioon. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja kantaa kieltään, kulttuuriaan ja rajoittuneisuuttaan kunnialla. Yritys hyötyisi näistä ominaispiirteistä ja erityisyyksistä esim. asiakaskohtaamisissa (saisi laajemmin asiakkaita, kun on asiakaspalvelussa samaa kieltä puhuva tai rajoitus (kuulovamma -...

Johtaminen

Olisi tärkeätä että työpaikoilla olisi palautelaatikko periaatteella kaikille avoin kanava tulla kuulluksi.

Monimuotoisuus työyhteisöissä

Haastekampanja yrityksille; luokaa avustavia työtehtäviä täsmätyökykyisille ( jokaiselle löytyy sopiva työ). Niihin palkattaisiin vain täsmätyökykyisiä. Laskekaa näkyväksi eurot joita säästyy yhteiskunnalta kun täsmätyökykyinen työllistyy.

Osallistu somessa!

Haastamme sinut osallistumaan juhlavuoden aikana keskusteluun paremman työelämän puolesta. Tulemme jakamaan kuukausittaisen some-haasteen, jolla toivomme herättelevämme ajatuksia työelämän parantamiseksi!

Jaa myös oma Eilakaisla-muistosi 50 vuoden taipaleelta. ❤

Osallistu juhlavuoden keskusteluun hashtageilla #Eilakaisla50 ja #paremmantyöelämänhaaste

Ensimmäinen #paremmantyöelämänhaaste: jaa paras oppisi työelämästä, jonka olisit halunnut tietää jo ensimmäisessä työpaikassasi.