Henkilöarviointi varmistaa valintasi

Henkilöarvioinneista saat tukea yrityksesi muutostilanteisiin ja oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. Uuden työntekijän rekrytoinnissa tiivis ja vakioitu arviointiprosessi parantaa rekrytointiesi laatua sekä ehdokkaiden kokemusta. Henkilöarvioinnit ovat käytettävissä myös esihenkilötyössä henkilöstön potentiaalin kartoituksessa ja kehittämisessä. Henkilöarviointien avulla selvität, millaisiin työtehtäviin henkilö sopii, millaisia kykyjä hänellä on, miten hänen toimintaansa voidaan kehittää sekä mitkä ovat henkilön preferenssit ja arvot.

Käytössäsi on laaja valikoima soveltuvuuskokeita, kuten työpersoonallisuus-, motivaatio-, asiakaspalvelutyyli- ja työtyylikyselyt sekä kykytesteissä mm. verbaalisen, numeerisen ja induktiivisen päättelyn henkilöarvioinnit.

Osana soveltuvuuskokeen arviointia käydään arvioitavan kanssa syventävä palautekeskustelu. Sekä arvioitava että toimeksiantaja saavat soveltuvuuskokeesta helposti luettavissa ja tulkittavissa olevat kirjalliset raportit. Henkilöarvioinnin raportit valitaan aina tehtävän mukaan. Arviointeja hyödynnetään myös uudelleensijoitusvalmennuksissa.

Toimimme sekä SHL- että Aon Assessment online-arviointien jälleenmyyjänä.

Kysy lisää  Lataa opas

Me vastaamme tästä palvelusta, ota yhteyttä!

Henkilöarviointia voit käyttää

 

 • Rekrytoinnin osana: uusi tehtävä, korvaava rekrytointi tai sijaisuus, tasavahvat ehdokkaat, pidemmät henkilövuokraukset, tiimin muutokset, asiantuntijatehtävät ja johtajatehtävät sekä erikoisosaamisen löytäminen.

 • Esihenkilötyön tukena: perehdytys, koulutus ja kehittäminen, kehityskeskustelut, organisaatiomuutokset, suoriutumisen arvioinnit, osaamiskartoitukset, uudelleensijoittaminen, motivaatio ja sitouttaminen ja palautekeskustelut. 

 • Ammattitaidon kehittymisessä: omien vahvuuksien ja kehityskohteiden kirkastaminen, yksilöllisen kehittymisen tukena, täydentävät koulutustarpeet, motivaatio ja asennetekijät, potentiaalin löytäminen ja urasuunnittelu.

Henkilöarvioinnin hyödyt yritykselle

 

 • Säästät aikaa ja rahaa: henkilöarvioinnit  tehdään kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla verkossa vähentäen rekrytointiin käytettävää työaikaa. 

 • Luotettavuus ja mitattavuus: arvioinnit ovat hyvin vertailtavissa ja tuovat objektiivisuutta sekä nostavat kandidaattien tasoa.

 • Monipuolisuus: käytössämme on laaja valikoima käyttäjäystävällisiä arviointeja joka toimialalle, tehtävätasolle sekä erilaisiin tarpeisiin.

 • Työkalu esihenkilölle: henkilöarvioinnit varmistavat yhtenäisen kandidaattikokemuksen. Arvioinneista myös tukea osaamisen kehittämiseen ja urapolkujen rakentamiseen.

 • Oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin: soveltuvuustestit pienentävät virherekrytointien todennäköisyyttä - tämä on sekä työntekijän että työantajan etu!

Henkilöarviointien menetelmänä SHL:n globaalit ja kompetenssipohjaiset arvioinnit


shl-logo

SHL on kehittänyt toimivat menetelmät ja kykytestit erilaisten työtyylien arviointiin. Käytössämme ovat SHL:n (SHL Talent Measurement Solutions) globaalit ja nykyaikaiset kompetenssipohjaiset henkilöarviointityökalut. Toimimme myös Aon Assessment online-arviointien jälleenmyyjänä.

Kauttamme saat mm. seuraavat soveltuvuutta mittaavat soveltuvuuskokeet, henkilöarvioinnit ja kyselyt:

 • Työpersoonallisuuskysely (OPQ, Occupational Personality Questionnaire) antaa luotettavan arvion henkilön työpersoonasta ja tavoista tehdä työtään. Se arvioi ammattitaidon lisäksi monipuolisesti henkilön persoonallisuuspiirteitä ja työtyyliä, kuten toimimista muiden ihmisten kanssa ja ongelmatilanteissa. Hyödynnä maailman käytetyintä työpersoonallisuuskyselyä vahvistamaan päätöstäsi, onko kyseinen henkilö luonteeltaan sopivin valinta työyhteisöönne.

 • Motivaatiokysely (MQ, Motivational Questionnaire) nostaa selkeästi esille henkilön työsuoritukseen vaikuttavat tekijät, kuten mikä innostaa henkilöä työssään eteenpäin ja mitkä asiat voivat estää työn laadukasta tekemistä. Kysely täydentää kuvaa hakijoista ja tekijöistä muutostilanteissa, urasuunnittelussa ja myös uudelleensijoituksissa.

 • Asiakaspalvelutyylikysely (CCSQ, Customer Contact Styles Questionnaire) antaa täydentävän arvion henkilön vahvuuksista ja kehitysalueista asiakaspalveluroolissa ja silloin kun työhön sisältyy vaativaa asiakaspalvelua. Saat kyselystä lisätukea aina kun palveluhenkisyys on työssä menestymisen edellytys.

 • Työtyylikysely (WSQ, Work Styles Questionnaire) on suunniteltu tuotannon ja teollisuuden henkilöstölle. Se mittaa hakijan sosiaalista käyttäytymistä, vaikutusta työyhteisöön, halukkuutta tiimityöskentelyyn, käytännöllisyyttä ja mukautuvaisuutta. Työtyylikysely on arvokas apu tiimien muutos- ja täydennystilanteissa.

 • Luotettavuus- ja turvallisuusmittari (DSI, The Dependability and Safety Instrument) toimii hyvin esikarsintana ja laadun varmistajana silloin, kun työssä edellytetään tarkkaa tiimityötä, erityistä huolellisuutta myös rutiinitehtävissä sekä ohjeiden ja turvatoimenpiteiden noudattamista.

Kykytestit täydentävät arviointeja ja niillä selvitetään henkilön innovatiivisuutta, tarkkuutta sekä numeerisia-, verbaalisia- ja ongelmanratkaisukykyjä.

 • Induktiivisen päättelyn testi mittaa mm. luovuutta, strategista ajattelua ja oivaltamisen kykyä. Induktiivinen päättelykyky on eduksi uusien konseptien ja lähestymistapojen luomisessa sekä epäselvien ja uusien ongelmien kohtaamisessa.

 • Verbaalisen päättelyn testi mittaa kykyä ymmärtää kirjallista, oman työn kannalta relevanttia, tietoa ja arvioida esimerkiksi kirjoitettuja väitttämiä. Verbaalis-looginen kyvykkyys on eduksi kirjallisen/ suullisen informaation analysoinnissa ja tulkinnassa sekä esityksien ja dokumenttien tuottamisessa.

 • Numeerisen päättelyn testi mittaa kykyä tulkita kuvioita ja numeroita. Numeeris-looginen kyvykkyys on eduksi muun muassa budjettien, kustannuksien, trendien ja tilastollisten analyysien tulkinnassa.

SHL-sertifioidut konsulttimme kertovat mielellään lisää ja opastavat oikeiden henkilöarviointien menetelmien ja raporttien valinnassa. Lue erilaisista arvioinneista ja testeistä lisää SHL:n sivuilta.

Lisätietoa työnhakijoille testiin valmistautumisesta löytyy SHL-kykytestien tukisivulta.

 

Kysy lisää henkilöarvioinnista

Kireässä aikataulussa helposti tulkittava arviointi henkilöjen sopivuudesta vaativaan tehtävään.

Taivalkoski
Jukka Mikkonen kunnanjohtaja / Taivalkosken kunta
Lue lisää referensseistämme