Tunnemme lainsäädännön ja työehtosopimusten koukerot, osallistumme ja vaikutamme

Eilakaisla on myös Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) kuuluvan Palvelualojen Toimialaliiton jäsen.

Noudatamme suhteessa työntekijään työlainsäädännön ja viranomaismääräysten lisäksi kulloinkin sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta sekä kansainvälisen työvoimavuokrausalan yhteisjärjestön CIETT:n vahvistamia periaatteita. Lisäksi olemme jäseninä mm. Perheyritysten liitossa ja kauppakamaritoiminnassa ympäri Suomen.

Kehittämällä ja parantamalla toimintaamme varmistamme asemamme henkilöstöpalvelualan tunnetuimpana, arvostetuimpana ja yrityskuvaltaan parhaana yrityksenä sekä alan edelläkävijänä.

Eilakaislalla on yhteiskunnallinen arvo

Yrityksemme toiminnalla on yhteiskunnallinen arvo, sillä työtuloksillamme osallistumme talkoisiin joka päivä! Madallamme yritysten riskiä työllistää rekrytoimalla heille oikeanlaista kompetenssia ja autamme työllistettyjä ja työttömiä löytämään heille sopivaa ja mielekästä työtä. 

Eilakaislan arvot ovat toimintamme perusta. Yrittäjyys, taloudellisuus, asiakaskeskeisyys, laatu ja jatkuva kehittyminen muodostavat kivijalan vastuulliselle toiminnalle. Arvomme näkyvät asiakaspalvelussamme kaikille – niin yritysasiakkaillemme kuin niille, jotka hakevat töitä kauttamme sekä omille työntekijöillemme, jotka sisäisesti pyytävät apuamme.

Eilakaisla on vastuullinen työpaikkaVast_Tyopaikka_black_rgb

Eilakaisla on mukana Oikotie Työpaikat Vastuullinen työpaikka -kampanjassa. Olemme vastuullisena työpaikkana sitoutuneet luomaan parempaa työelämää kehittämällä seuraavia periaatteita:

  • "Kunnioitamme työnhakijaa" tarkoittaa Eilakaislalla hakijan palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla – jokainen hakija on tärkeä. Laadimme työpaikkailmoituksen selkeäksi ja informatiiviseksi, jotta hakija pystyy sen perusteella arvioimaan sekä yritystä että omaa onnistumistaan työssä. Olemme proaktiivisesti hakijaan yhteydessä pitäen hänet ajan tasalla prosessin etenemisestä aina loppuun asti antaen myös perustelut lopulliselle valinnalle. Ja mikäli valinta ei osu kohdalle ensimmäisellä kerralla, otamme yhteyttä sopivamman paikan tullessa hakuun.

  • "Perehdytämme työhön kunnolla" tarkoittaa Eilakaislalla, että tarjoamme työhön tarvittavan, ennakkoon suunnitellun perehdytyksen sekä tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa niin esihenkilöltä kuin kollegoilta. Painotamme työtehtävien perehdytyksen tärkeyttä myös asiakasyrityksillemme vuokratyöntekijän aloittaessa heillä.                
  • "Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten" tarkoittaa Eilakaislalla valmentavaa, osallistuvaa ja osallistavaa toimintatapaa; johdamme esihenkilötyötä tavoitteellisesti viestimällä päämäärän, mutta emme määrittämällä matkaa. Hyväksymme epäonnistumiset, sillä niiden kautta opimme parhaiten. Laadullisen esihenkilötyön varmentamiseksi tuemme esihenkilöitä johdonmukaisella valmennuksella ja panostamme myös kehitykseen asianmukaisilla tavoite- ja kehityskeskusteluilla.
  • "Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä" tarkoittaa Eilakaislalla, että tunnistamme henkilöitä motivoivat tekijät ja pyrimme johtamaan niiden kautta. Hyödynnämme tavoite- ja kehityskeskusteluja osaamisen vahvistamiseen, työnkuvien ja urapolkujen kehittämiseen. Haluamme, että jokaisella on hyvä tulla töihin.                                  
  • "Puutumme syrjivään kohteluun heti" tarkoittaa Eilakaislalla, että kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen sekä rakennamme yhdessä tasa-arvoista työkulttuuria, missä työ puhuu puolestaan. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään.
  • "Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista" tarkoittaa Eilakaislalla työntekijöiden yksityiselämän ja työn yhteensovittamista parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä tämä näkyy liukuvana työaikana, moderneina työvälineinä sekä mahdollisuutena etätöiden tekoon, opinto- ja/tai vuorotteluvapaaseen. Sitoudumme työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen sekä panostamme työterveyshuoltoon.
  • "Maksamme kohtuullista palkkaa" tarkoittaa Eilakaislalla, että toimimme vähintään lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti ja maksamme palkan ajoissa ja oikein. Oikeudenmukaisella palkitsemisella ja bonusjärjestelmällä tuemme työntekijöittemme työmotivaatiota. Teemme töitä sen eteen, että organisaatiomme palkkauksen perusteet ovat avoimet ja selkeät ja kannustamme myös asiakkaitamme palkka-avoimuuteen.

 

Eilakaislan konsultit tuntevat työkulttuurimme ja osaavat arvioida, miten henkilö sopeutuu juuri meidän organisaatioomme.

Tero Lausala
Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitto / Helsinki
Lue koko tarina

Työskentely Eilakaislalla on ollut erittäin joustavaa, sillä opintojen ja toisen työpaikan yhdistäminen kuvioon on sujunut ongelmitta.

Riitta Berghroth
Ilkkamarkus Perälä Eilakaisla / Helsinki
Lue koko tarina

Ylpeästi Avainlipun kantaja jo vuodesta 2005

Eilakaisla on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja suomalaisena perheyhtiönä ylpeästi kantanut Avainlippua jo vuodesta 2005 edistäen Suomessa tehtävän työn arvostusta.

Avainlippumerkki on rekisteröity yhteisömerkki, joka kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Avainlipun käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa toimivan, Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa. Yrityksellä tulee olla merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto sekä pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Avainlippuun liitetään paljon positiivisia ominaisuuksia kuten suomalaisuus, laadukkuus, työllistävyys ja vastuullisuus. Avainlippu auttaa valitsemaan suomalaisen vaihtoehdon. Katso video >