#Eilakaisla50
 

#Monimuotoisuusmanifesti

 

Juhlistamme tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottamme, jonka kunniaksi lahjoitamme aikaamme ja osaamistamme paremman työelämän rakentamiseksi. Koska mahdollisia lahjoituskohteita on niin runsaasti, keräsimme yleisöltä ehdotuksia, joista kolme valikoituivat toteutettavaksi 2021 loppuvuoden aikana.

Yksi voittajakohteista oli monimuotoisuuden haastekampanja. Tämän yleisön äänestämän teeman myötä tulemme syksyn 2021 aikana nostamaan esiin esimerkkejä yritysten toimista monimuotoisuuden edistämiseksi ja kannustamme organisaatioita ja yksilöitä kehittämään omia toimintatapojaan monimuotoisuuden edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta sekä samalla vähentää syrjintää työelämässä. Hankkeen sisällön ja tavoitteiden myötä syntyi #monimuotoisuusmanifesti.

Työyhteisön monimuotoisuus ja syrjimätön työelämä kulkevat käsikkäin. Monimuotoisuutta rakentavat yksilöt työyhteisön jäseninä, rekrytoijina sekä johtajina ja jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa monimuotoisuuden edistämiseen tavalla tai toisella. Monimuotoisuusmanifesti-kampanjalla haluamme pysäyttää sinut hetkeksi miettimään, mihin monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä edistäviin asioihin voit itse vaikuttaa sekä jakamaan ajatuksesi muille millainen on #monimuotoisuusmanifesti, johon sinä sitoudut? 

Kampanjassa tulemme esittelemään muun muassa haastattelu- ja artikkelisisältöjen sekä webinaarin muodossa positiivisia kokemuksia ja esimerkkejä monimuotoisuudesta erilaisilta organisaatioilta ja tahoilta. Haluamme tarjota inspiraatiota sekä käytännönläheisiä esimerkkejä siihen, kuinka monimuotoisuutta voidaan huomioida ja edistää kaikilla työpaikoilla. Toiveena on haastaa jokainen pohtimaan ja jakamaan oma monimuotoisuusmanifestinsa.

Lataa webinaari

Kuuntele webinaari!

Mitä hyötyjä monimuotoisuudesta on organisaatioille? 
Miten monimuotoisuutta voidaan edistää rekrytoinnin eri vaiheissa? 
Kuinka käytännössä kehittää monimuotoisuutta ja mukaan ottavaa kulttuuria?

Muun muassa näitä näkökulmia käydään läpi Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota. Webinaarin tarkoituksena on jakaa tietoa sekä keinoja siihen, miksi ja millä tavoin monimuotoisuutta voidaan työelämässä lisätä. Webinaarissa kuullaan myös Konecranesin positiivisia kokemuksia monimuotoisesta työyhteisöstä ja keinoja tämän lisäämiseen.  

Mukana keskustelussa ovat Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom, yrittäjä Marko Jääskeläinen sekä Konecranesin Director, Engagement and People Communications Mona Turunen. Webinaaria emännöi Eilakaislan henkilöstökonsultti Ella Rintamäki. 

 

Lataa webinaari!

 

Osallistu monimuotoisuuskyselyyn!

Alla olevalla kyselyllä kartoitamme monimuotoisuuden merkitystä yksilöille sekä konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka organisaatioissa on huomioitu ja kasvatettu monimuotoisuutta. Nämä toimet voivat olla isompia tai pieniäkin askeleita. Kaikenlaisilla teoilla on suuri merkitys!

Kyselyyn ovat tervetulleita osallistumaan kaikki, jotka ovat tällä hetkellä tai ovat aiemmin olleet työelämässä. Mikäli haluat jakaa meille työyhteisösi tapoja huomioida monimuotoisuus, jätäthän meille kyselyn lopussa yhteystietosi. Nostamme syksyn aikana esiin erilaisia tekoja monimuotoisempien työyhteisöjen puolesta – näin voimme yhdessä näyttää, kuinka erilaisin tavoin työyhteisöissä voi huomioida monimuotoisuuden. 💚