Perheyrityksessä arvojen periytyvyys korostuu

Eilakaislalla lähtökohtana on, että oikeat ihmiset ovat yhdessä tekemässä oikeita asioita. Yrityksessämme on tehty töitä perustamisesta lähtien samojen arvojen mukaisesti; arvostamme laatua ja eettisiä toimintatapoja.

Eilakaisla kuuluu myös Perheyritysten liittoon. Perheyritysten liitto on ollut alusta alkaen innovatiivinen ja erilainen elinkeinoelämän järjestö, jonka jäsenyritykset kuuluvat moniin järjestöihin sekä alueellisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Sen asema järjestökentällä on vuosien varrella vahvistunut ja täsmentynyt: liitto ei ole työmarkkinajärjestö, mutta se on vaikuttamassa perheyritysten ja palkansaajien keskusjärjestöjen väliseen vuoropuheluun. Myös elinkeinoelämän järjestöjen välistä keskusteluyhteyttä on pyritty vahvistamaan.

Tämä sopii hyvin sekä yrityksemme toimialaan että toimintatapoihin. Tom Kaislalla on aktiivinen rooli suomalaisen työelämän kehittämisessä ja siihen liittyvässä keskustelussa – aivan kuten Eilallakin oli. Yrittäjyys ei Eilakaislalla kuitenkaan ole vain hallituksen puheenjohtajan asia, vaan näkyy jokapäiväisessa toiminnassa.

Eilakaislalla yrittäjyys näkyy kaikessa. Meillä on mahdollisuus hoitaa asioita yrittäjähenkisesti, ei esimerkiksi anneta tarkkoja raameja, vaan voit toimia ratkaisuhakuisesti ja luovasti ideoiden"

Sirpa Kähkönen, Eilakaislan henkilöstökonsultti

Lisää tietoa perheyrityksistä >