Valmistaudu työsopimuksen tekoon

Eilakaislalla työsopimus tehdään aina kirjallisesti. Saat halutessasi työsopimuksen nähtäväksesi jo etukäteen, jotta ehdit tutustua siihen rauhassa. Voit myös allekirjoitustilanteessa pyytää aikaa, jotta saat lukea sopimuksen huolella läpi.

Tyosopimus_847x282.png

1. Työsopimus

Eilakaislalla työsopimuksen tehdään aina kirjallisesti. Tarkista, että työsopimuksessa

  • henkilötietosi
  • yrityksen tiedot
  • pääasialliset työtehtävät
  • työnteon paikka
  • työn aloitus- ja mahdollinen päättymisajankohta sekä
  • palkkatiedot

ovat oikein ja sovitun mukaiset.

Eilakaislan kirjallisesta työsopimuksesta käyvät ilmi työnteon keskeiset ehdot.

2. Työsuhteen muoto ja sovellettava työehtosopimus

Eilakaislan työsopimuksessa on selkeästi kirjattu työsuhteen muoto, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Työsuhteen muoto kerrotaan jo työpaikkailmoituksessa.

Työehtosopimus määrittää ne vähimmäisehdot, joita työsuhteessa tulee noudattaa, esimerkiksi sairausajan palkanmaksun suhteen. Tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta pitäisi löytyä myös työsopimuksesta, joten tutustu siihen. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työsopimus tehdään työlainsäädännön mukaisesti.

3. Koe- ja irtisanomisaika

Tehtävästä riippuen työtehtävä voi sisältää koeajan. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Pääsääntö on, että koeaika voi kestää enintään 6kk. Mikäli määräaikainen työsuhde kestää alle 12kk, voidaan sopia koeajasta, joka on kestoltaan enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työsopimukseen on kirjattu irtisanomisaika. Se voidaan kirjata myös määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin kyseessä on sekamuotoinen määräaikainen työsopimus.

4. Työaika, palkka, luontaisedut ja palkanmaksukausi

Työsopimuksestamme löytyy sovittu työaika. Varmista, että palkkatiedot on kirjattu työsopimukseen oikein. Milloin ja miltä ajalta palkka maksetaan? Työsopimuksessa voidaan lisäehtoina sopia myös mm. luontoiseduista.

5. Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain tai noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.


Löydä uusi ura!

Käy katsomassa avoimet työpaikkamme ja rekisteröidy työnhakijaksi. Vaikka et juuri nyt aktiivisesti hakisikaan uutta työpaikkaa, suosittelemme luomaan kattavan profiilin ansioluetteloineen Kaislanet-palveluumme ja tilaamaan itsellesi työpaikkavahdin!

Katso avoimet työpaikat    Rekisteröidy työnhakijaksi