Valmistaudu työsopimuksen tekoon

Eilakaislalla työsopimuksen teko tapahtuu aina kirjallisesti. Pyydettäessä saat työsopimuksen nähtäväksesi etukäteen, jotta ehdit tutustua siihen rauhassa tai allekirjoitustilanteessa pyydä aikaa lukea sopimus huolella läpi.

Tyosopimus_847x282.png

1. Työsopimus

Eilakaislalla työsopimuksen teko tapahtuu aina kirjallisesti. Tarkista, että työsopimuksessa

  • henkilötietosi
  • yrityksen tiedot
  • pääasialliset työtehtävät
  • työnteon paikka
  • työn aloitus- ja mahdollinen päättymisajankohta sekä
  • palkkatiedot

ovat oikein ja sovitun mukaiset.

Eilakaislan kirjallisesta työsopimuksesta käyvät ilmi työnteon keskeiset ehdot.

2. Työsuhteen muoto ja sovellettava työehtosopimus

Eilakaislan työsopimuksessa on selkeästi kirjattu työsuhteen muoto, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Työsuhteen muoto kerrotaan jo työpaikkailmoituksessa.

Työehtosopimus määrittää ne vähimmäisehdot, joita työsuhteessa tulee noudattaa, esimerkiksi sairausajan palkanmaksun suhteen. Tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta pitäisi löytyä myös työsopimuksesta, joten tutustu siihen. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työsopimus tehdään työlainsäädännön mukaisesti.

3. Koe- ja irtisanomisaika

Tehtävästä riippuen työtehtävä voi sisältää koeajan. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Pääsääntö on, että koeaika voi kestää enintään 4kk. Mikäli määräaikainen työsuhde kestää alle 8kk, voidaan sopia koeajasta, joka on kestoltaan enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työsopimuksessa on kirjattu irtisanomisaika. Esimerkiksi myös määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kirjata irtisanomisaika. Kyseessä on tällöin sekamuotoinen määräaikainen työsopimus.

4. Työaika, palkka, luontaisedut ja palkanmaksukausi

Työsopimuksestamme löytyy sovittu työaika. Varmista, että palkkatiedot on kirjattu työsopimukseen oikein. Milloin ja miltä ajalta palkka maksetaan? Työsopimuksessa voidaan lisäehtoina sopia myös mm. luontoiseduista.

5. Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain tai noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.