Rekisteriseloste – asiakas / potentiaalinen asiakas

 

Tietosuojaseloste asiakkaille


Tämä Tietosuojaseloste soveltuu Eilakaisla Oy:n (”Eilakaisla” tai ”me”) palveluiden ja verkkosivujen (”Palvelut”) käyttäjä- ja asiakasrekisteriin sekä markkinointirekisteriinsä.

Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, miten me käsittelemme Palvelua käyttäviä asiakkaitamme ja potentiaalisia asiakkaitamme, tai näiden edustajia, (kaikki edellä mainitut jäljempänä ”Asiakkaat”) koskevia henkilötietoja.

Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojaseloste. Mikäli erillistä tietosuojaselostetta sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen kyseisen palvelun yhteydessä.

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Emme tee merkittäviä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen tai rajoita Asiakkaiden tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksia ilmoittamatta tällaisista muutoksista.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka Eilakaisla suorittaa rekisterinpitäjänä. Eilakaisla voi käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojaseloste tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot


Nimi:
Eilakaisla Oy Y-tunnus: 0105926-6
Postiosoite: Mikonkatu 8, 00100 Helsinki
Asiakaspalvelunumero: 030 60900
www.eilakaisla.fi
privacy@eilakaisla.fi

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet


Keräämme kahdentyyppisiä tietoja Asiakkaistamme: (i) Asiakastietoja; sekä (ii) Analytiikkatietoja.


Asiakastiedot

Asiakastiedot ovat henkilötietoja, joita Eilakaisla kerää suoraan sinulta. Eilakaisla kerää ja käsittelee seuraavia Asiakastietoja: (i) nimi ja yhteystiedot (ml. käyttäjätunnukset); (ii) organisaatio ja asema; (iii) sähköpostiosoite; (iv) toivottu asiointikieli ja yhteydenottotapa (v) yhteydenpito; (vi) laskutus- ja maksutiedot; (vii) tiedot koskien toimeksiantoasi ja Palveluiden käyttöäsi tai kiinnostuksesi Palveluistamme (iix) markkinointikiellot ja markkinointisuostumukset; (ix) rekisteröityyn kohdistetut kampanjat ja tarjotut edut ja niiden käyttö; (x) asiakkaan / potentiaalisen asiakkaan ja Eilakaislan välinen yhteydenpito ja siihen liittyvä materiaali.

Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä.


Analytiikkatiedot


Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Analytiikkatiedot, joita saatamme kerätä automaattisesti, kun vierailet tai käytät Eilakaisla Palveluita käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:


Evästeet


Eilakaisla voi käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita, kun vierailet Palveluissamme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Palveluitamme ja paremmin palvelemaan Asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:

Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox

Huomaathan, että jotkin Palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.


Verkkoanalytiikkapalvelut


Palvelumme käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Tarkoitukset


Eilakaisla käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme Asiakkaillemme Eilakaislan Palveluita ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Asiakkaitamme kohtaan sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.

Käytämme tietoja esimerkiksi maksutapahtumien käsittelemiseksi sekä tarjotaksemme työnhakijoille tarvittavat tiedot Asiakkaan työpaikkailmoituksesta.


Asiakasviestintään ja markkinointiin


Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Asiakkaille Palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme. Jos otat yhteyttä asiakaspalveluchatin kautta, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Asiakkaan antaessa suostumuksen palveluidemme julkisesta suosituksestaTrustmary-kyselyn kautta, samassa yhteydessä Asiakkaalta hänen suostumuksellaan antamia tietoja voidaan julkaista Asiakkaan antamassa muodossa verkkosivuillamme, sekä käyttää markkinoidaksemme palveluitamme. Lisäksi asiakkaan tässä yhteydessä antamat yhteystiedot voidaan tallentaa asiakasrekisteriimme.


Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi


Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.


Käsittelyn peruste


Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan sekä lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen (tasapainotesti).

Joissain Palveluiden osissa Asiakkailta saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin


Säilytämme henkilötietojasi Euroopan talousalueella, emmekä luovuta tai siirrä henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen vastaanottajat


Emme jaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:


Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta


Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, Eilakaisla on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.


Oikeudellisista syistä


Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Eilakaislan tai Asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.


Valtuutetuille palveluntarjoajille


Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.


Muista oikeutetuista syistä


Mikäli Eilakaisla on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.


Nimenomaisella suostumuksella


Voimme luovuttaa henkilötietoja Eilakaislan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Asiakkaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Säilytysaika


Eilakaisla ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

Palveluiden käyttöäsi koskevat Asiakastiedot hävitetään lähtökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Asiakastietoja niin kauan, kun Asiakas on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi.

Säilytämme Analytiikkatietoja 12 – 26 kuukautta. Tämän jälkeen anonymisoimme Analytiikkatiedot.

Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Asiakas voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja olemme keränneet.


Oikeus peruuttaa suostumus


Mikäli käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista


Asiakkaalla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.


Oikeus vaatia tiedon poistamista


Asiakas voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.


Oikeus vastustaa käsittelyä


Asiakas voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.


Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä


Asiakas voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Rajoituspyyntö saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.


Oikeuksien käyttäminen


Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan koko nimi, yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Asiakkaan henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi


Huolimatta mahdollisista ennakolta annetuista suoramarkkinointia koskevista suostumuksista, Asiakkaalla on oikeus kieltää meitä käyttämästä Asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Palvelun toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Valituksen tekeminen


Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa paikallisen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Tietoturvallisuus


Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.