Soveltuvuusarvioinnilla varmistat valintasi

Soveltuvuusarvioinneista saat tukea yrityksesi muutostilanteisiin ja oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. Uuden työntekijän rekrytoinnissa tiivis ja vakioitu arviointiprosessi parantaa rekrytointiesi laatua sekä ehdokkaiden kokemusta. Henkilöarvioinnit ovat käytettävissä myös esimiestyössä henkilöstön potentiaalin kartoituksessa ja kehittämisessä. Arviointien avulla selvität, millaisiin työtehtäviin henkilö sopii, millaisia kykyjä hänellä on, miten hänen toimintaansa voidaan kehittää sekä mitkä ovat henkilön preferenssit ja arvot.

Käytössäsi on laaja valikoima soveltuvuuskokeita, kuten mm. työpersoonallisuus-, motivaatio-, asiakaspalvelutyyli- ja työtyylikyselyt sekä kykytesteissä mm. verbaalisen, numeerisen ja induktiivisen päättelyn henkilöarvioinnit.

Osana soveltuvuuskokeen arviointia käydään arvioitavan kanssa syventävä palautekeskustelu. Sekä arvioitava että toimeksiantaja saavat soveltuvuuskokeesta helposti luettavissa ja tulkittavissa olevat kirjalliset raportit. Henkilöarvioinnin raportit valitaan aina tehtävän mukaan.

Lue myös Eilakaislan rekrytointipalveluista  ja henkilövuokrauksesta 

Henkilöarvointien hyödyt yritykselle


  • Säästät aikaa ja rahaa: henkilöarvioinnit tehdään kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla verkossa
  • Luotettavuus ja mitattavuus: arvioinnit ovat hyvin vertailtavissa ja tuovat objektiivisuutta
  • Monipuolisuus: käytössämme on laaja valikoima käyttäjäystävällisiä arviointeja joka toimialalle, tehtävätasolle sekä erilaisiin tarpeisiin.
  • Työkalu esimiehelle: arvioinneista tukea osaamisen kehittämiseen ja urapolkujen rakentamiseen
  • Saat oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin - tämä on sekä työntekijän että työnantajan etu

Soveltuvuusarviointien menetelmänä SHL:n globaalit ja kompetenssipohjaiset arvioinnit

SHL on kehittänyt toimivat menetelmät ja kykytestit erilaisten työtyylien arviointiin. Käytössämme ovat SHL:n (SHL Talent Measurement Solutions) globaalit ja nykyaikaiset kompetenssipohjaiset soveltuvuusarviointityökalut.

Kauttamme saat mm. seuraavat soveltuvuutta mittaavat soveltuvuuskokeet, soveltuvuusarvioinnit ja kyselyt:

  • Työpersoonallisuuskysely (OPQ, Occupational Personality Questionnaire) antaa luotettavan arvion henkilön työpersoonasta ja tavoista tehdä työtään. Se arvioi ammattitaidon lisäksi monipuolisesti henkilön persoonallisuuspiirteitä ja työtyyliä, kuten toimiminen muiden ihmisten kanssa ja ongelmatilanteissa. Hyödynnä maailman käytetyintä työpersoonallisuuskyselyä vahvistamaan päätöstäsi, onko kyseinen henkilö luonteeltaan sopivin valinta työyhteisöönne.
  • Motivaatiokysely (MQ, Motivational Questionnaire) nostaa selkeästi esille henkilön työsuoritukseen vaikuttavat tekijät, kuten mikä innostaa henkilöä työssään eteenpäin ja mitkä asiat voivat estää työn laadukasta tekemistä. Kysely täydentää kuvaa hakijoista ja tekijöistä muutostilanteissa, urasuunnittelussa ja myös uudelleensijoituksissa.
  • Asiakaspalvelutyylikysely (CCSQ, Customer Contact Styles Questionnaire) antaa täydentävän arvion henkilön vahvuuksista ja kehitysalueista asiakaspalveluroolissa ja silloin kun työhön sisältyy vaativaa asiakaspalvelua. Saat kyselystä lisätukea aina kun palveluhenkisyys on työssä menestymisen edellytys.
  • Työtyylikysely (WSQ, Work Styles Questionnaire) on suunniteltu tuotannon ja teollisuuden henkilöstölle. Se mittaa hakijan sosiaalista käyttäytymistä, vaikutusta työyhteisöön, halukkuutta tiimityöskentelyyn, käytännöllisyyttä ja mukautuvaisuutta. Työtyylikysely on arvokas apu tiimien muutos- ja täydennystilanteissa tuottavan toiminnan työyhteisöissä.
  • Luotettavuus- ja turvallisuusmittari (DSI, The Dependability and Safety Instrument) toimii hyvin esikarsintana ja laadun varmistajana silloin, kun työssä edellytetään tarkkaa tiimityötä, erityistä huolellisuutta myös rutiinitehtävissä sekä ohjeiden ja turvatoimenpiteiden noudattamista.

SHL-sertifioidut konsulttimme kertovat mielellään lisää ja opastavat oikeiden soveltuvuusarviointien menetelmien ja raporttien valinnassa. Lue erilaisista arvioinneista ja testeistä lisää SHL:n sivuilta.

Lisätietoa työnhakijoille testiin valmistautumisesta löytyy SHL-soveltuvuusarviointien tukisivulta.

Lue myös blogimme, ”Mitä hakija saa soveltuvuusarvioinneista?”

Tom Uhlenius, toimitusjohtaja

Eilakaislan palvelu on yksilöllistä ja joustavaa ja ammattilaisen osumatarkkuus huippuluokkaa.

- Tom Uhlenius, toimitusjohtaja / Nordic Finance Business Partner Finland Oy Lue lisää referensseistämme

Älä aikaile, kerro meille tarpeesi!