Soveltuvuusarvioinnilla varmistat valintasi

Soveltuvuusarvioinneista saat tukea yrityksen muutostilanteisiin; rekrytointiin, henkilöstön potentiaalin kartoitukseen ja kehittämiseen sekä esimiestyöhön. Soveltuvuusarviointien avulla saadaan selville, millaisiin työtehtäviin henkilö sopii, millaisia kykyjä hänellä on ja miten hänen toimintaansa voidaan kehittää.

Kauttamme käytössäsi ovat soveltuvuuskokeita kuten mm. työpersoonallisuus-, motivaatio-, asiakaspalvelutyyli- ja työtyylikyselyt sekä kykytesteissä mm. verbaalisen, numeerisen ja induktiivisen päättelyn henkilöarvioinnit.

Osana soveltuvuuskokeen arviointia käydään arvioitavan kanssa syventävä palautekeskustelu. Sekä arvioitava että toimeksiantaja saavat soveltuvuusarvioinnista helposti luettavissa ja tulkittavissa olevat kirjalliset raportit. Raportit valitaan aina tehtävän mukaan.

Soveltuvuusarviointien menetelmänä CEB | SHL:n globaalit ja kompetenssipohjaiset arvioinnit

SHL on kehittänyt toimivat menetelmät ja kykytestit erilaisten työtyylien arviointiin. Käytössämme ovat SHL:n (CEB’s SHL Talent Measurement Solutions) globaalit ja nykyaikaiset kompetenssipohjaiset soveltuvuusarviointityökalut.

Kauttamme saat mm. seuraavat soveltuvuutta mittaavat soveltuvuuskokeet, soveltuvuusarvioinnit ja kyselyt:

  • OPQ-työpersoonallisuuskysely
  • MQ-motivaatiokysely
  • CCSQ-asiakaspalvelutyylikysely
  • WSQ-työtyylikysely
  • DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari

SHL-sertifioidut konsulttimme kertovat mielellään lisää ja opastavat oikeiden menetelmien ja raporttien valinnassa.

Lisätietoa työnhakijoille testiin valmistautumisesta löytyy SHL-soveltuvuusarviointien tukisivulta.

Löytämällä oikeat henkilöt oikealla ammattitaidolla niiden spesifikaatioiden mukaan, jotka me olemme Eilakaislalle antaneet, on parasta apua meille.

- Tiina Hildén / Fiskars Services Oy Lue koko tarina

Älä aikaile, kerro meille tarpeesi!