Kun tilanteet muuttuvat, uudelleensijoitus auttaa alkuun

Uudelleensijoitusvalmennus voidaan toteuttaa yrityksellesi joko ryhmä- tai yksilövalmennuksena tai molempina. Uudelleensijoitusvalmennus auttaa ylläpitämään myönteistä työnantajakuvaa vaativassa muutoksessa, muutoksenhallinnassa ja antaa työntekijöille avaimet uuden työn hakuun esimerkiksi yhteistoimintamenettelyssä.

Ihmisen kyky toimia muutostilanteessa ja käsitellä muutoksia on yksilöllinen. Uudelleensijoitusvalmennus auttaa kohtaamaan tilanteen ja tunnistamaan omia voimavaroja muutoksessa.

Uudelleensijoitusvalmennus:

Auttaa kohtaamaan muutoksen

Uudelleensijoitusvalmennus auttaa yksilöä kohtaamaan muutoksen. Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi stressitilanteita ja niiden hallintaa, mutta toisaalta myös muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Teemoja lähestytään käytännönläheisesti ja pyritään löytämään keinoja, jotka helpottaisivat purkamaan tilanteen tuomia paineita.

Kehittää työelämätaitoja ja ymmärrystä työnantajan odotuksista

Uudelleensijoitus palveluna antaa ajantasaisen näkemyksen työnantajien odotuksista yleisesti ja yksilön työelämätaidoista, kuin myös työntekijän vastuista. Uudelleensijoitusvalmennuksessa tunnistetaan juuri sinun yrityksesi henkilöstön vahvuuksia ja löydetään kehitysalueita sekä pohditaan, kuinka niitä voi hyödyntää ja parantaa.

Uudelleensijoitusvalmennus auttaa työntekijää löytämään avaimet oman motivaation syntymiseen ja positiiviseen lähestymistapaan muutoksessa.

Päivittää työnhakutaitoja

Uudelleensijoitusvalmennus tarjoaa yksilöllistä käytännön apua työnhakutaidoissa. Sen lisäksi, että valmennuksessa käydään läpi työnhakukanavat sekä hakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen liittyvät asiat, uudelleensijoituksessa valmennetaan mm. sekä yksilö- että ryhmähaastatteluihin. Muutoksenhallinnassa valmennus auttaa lisäksi perehtymään erilaisiin työnteon muotoihin ja sparraamaan jo opittuja taitoja esimerkiksi ryhmätöissä.

Älä aikaile, kerro meille tarpeesi!