10 yleistä vinkkiä työsopimuksen tekoon

Takana on pitkä työnhakuprosessi, työhakemus ja CV toivat sinulle kutsun haastatteluun, jossa kaikki meni maaliin ja nyt, työpaikka on vihdoin sinun! Jäljellä on enää työsopimuksen teko – eli nimmarit alle ja se on siinä! Vaikka kiirehtiminen prosessin loppumetreillä tuntuisikin houkuttelevalta vaihtoehdolta, kannattaa hötkyily kuitenkin unohtaa. Työsopimuksessa määritellään työn tekemisen ehdot, joten asiaan kannattaa keskittyä huolella. Kokosimme sinulle omat vinkkimme helpottamaan työsopimuksen tekoa – huomioithan ne työsopimusta tehdessäsi!

1. Suullinen, kirjallinen vai sähköinen työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Todistettavuuden vuoksi on suositeltavaa tehdä työsopimus aina kirjallisesti. Pyydä työsopimus nähtäväksesi etukäteen, jotta ehdit tutustua siihen rauhassa tai allekirjoitustilanteessa pyydä aikaa lukea sopimus huolella läpi. Tarkista, että

  • henkilötietosi
  • yrityksen tiedot
  • pääasialliset työtehtävät
  • työnteon paikka
  • työn aloitus- ja mahdollinen päättymisajankohta sekä
  • palkkatiedot

ovat oikein ja sovitun mukaiset.
 
 2. Työnteon keskeiset ehdot

Jos työsopimus on tehty suullisesti tai työsuhteen keskeiset ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta, on työnantajan annettava toistaiseksi voimassa olevassa tai yli kuukauden pituisen määräajan ylittävässä työsuhteessa olevalle työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.
 
3. Työsuhteen muoto

Tarkista työsopimuksen laatu, ts. onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva? Työsopimuslain mukaan: ”Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.”

Mikäli kyseessä on määräaikainen työsuhde, perusteen tulee olla asiallinen ja merkitty työsopimukseen. 

4. Irtisanomisaika

Työsopimuksessa on esitetty irtisanomisaika. Tämä on hyvä käydä työnantajan kanssa läpi. Esimerkiksi myös määräaikaiseen työsopimukseen voidaan kirjata irtisanomisaika. Kyseessä on tällöin sekamuotoinen määräaikainen työsopimus.

5. Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Pääsääntö on, että koeaika voi kestää enintään 4kk. Mikäli määräaikainen työsuhde kestää alle 8kk, voidaan sopia koeajasta, joka on kestoltaan enintään puolet työsuhteen kestosta.

6. Sovellettava työehtosopimus

Työehtosopimus määrittää ne vähimmäisehdot, joita työsuhteessa tulee noudattaa, esimerkiksi sairausajan palkanmaksun suhteen. Tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta pitäisi löytyä myös työsopimuksesta, joten tutustu siihen. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, mitä työsopimuksessa työnteon ehdoista sovitaan.

7. Palkka, luontaisedut ja palkanmaksukausi

 Varmista, että palkkatiedot on kirjattu työsopimukseen oikein. Milloin ja miltä ajalta palkka maksetaan? Työsopimuksessa voidaan lisäehtoina sopia myös mm. luontoiseduista. Työehtosopimuksesta voit löytää tietoa palkkauksesta esim. eri vaativuustason mukaisesti luokiteltuna.

8. Työaika

Työsopimuksesta on käytävä ilmi sovittu työaika. Työaikalain mukainen yleissäännös on: ” Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.” Työajan tasaamisen toteutuksesta on sovittu työehtosopimuksessa ja mahdollisesti paikallisesti.

9. Vuosiloma

Vuosilomalain mukaiset loman ansaitsemisen perusteet löytyvät työehtosopimuksesta, joten tarkista onko siinä sovittu parannuksista vuosilomalakiin nähden. Jos työehtosopimusta ei ole, varmista, miten esim. lomarahasta on sovittu?

10. Kaikki kunnossa ja hyväksyt ehdot?

Jos kaikki on kunnossa, ei muuta kuin nimi paperiin ja työsuhde alkaa ensimmäisestä päivästä, kun työsopimuksella sovittu työnteko alkaa.

Onnea uuteen työhön!

Lisää luettavaa: