5 tapaa pitää hyvät työntekijät yrityksessä

Esimiestyö ja johtaminen nousevat avainasemaan puhuttaessa tyytyväisistä työntekijöistä. Ihmiset vaihtavat esimiehen tai huonon johtamisen, eivät työtä. Olkoonkin työnantajan markkinat, hyvillä työntekijöillä on aina vaihtoehtoja. 

1. Hyvät johtamis- ja esimiestaidot ovat pitkän ja tuotteliaan työsuhteen a ja o

Esimiehen ensisijainen tehtävä on varmistaa työtekijöilleen parhaat mahdolliset puitteet menestyä työssään, ja myös tätä kautta tuottaa yritykselle tulosta.

2. Tavoitteista viestiminen yksilö- ja yritystasolla

Yritys on kuin purjevene, jokainen on avainasemassa omissa tehtävissään. Työntekijän tulee nähdä yhteys omien tavoitteidensa ja koko yrityksen yhteisen tavoitteen välillä. Tavoitteet tulee siis viestiä selkeästi niin henkilötasolla kuin koko yrityksen tasolla.

" Jos työntekijä kokee, että hänen työtään, oppimistaan ja kehittymistään ei tueta, hän saattaa aktivoitua työnhakuun.

3. Kuuntelu ja palaute

Puutteellinen vuorovaikutus ja kuuntelemattomuus luo konfliktiherkkää ilmapiiriä. Jos esimiehen kommunikaatiotyyli ei ole avointa ja keskustelevaa, se on usein ylhäältäpäin käskevää. Hyvän esimiehen kommunikaatio on tukevaa ja tapahtuu keskeltä, ei ylhäältä.

Kuunteleva kommunikaatiotyyli osoittaa, että esimies arvostaa työntekijöiden mielipiteitä, ja on kiinnostunut kehittämään itseään sekä koko työyhteisöä.

Keskustelevaan ja avoimeen vuorovaikutukseen liittyy vahvasti myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Menestyäkseen työssään, työntekijä – sekä esimies –tarvitsee palautetta. Näin ollen myös työntekijän tulee olla mahdollista antaa palautetta esimiestyöstä.

4. Oikeudenmukaisuus ja palkitseminen

Jos työntekijä kokee epäoikeudenmukaista kohtelua, arvostus ja luottamus esimiestä kohtaan heikkenee. Epäoikeudenmukaisuus myös heikentää henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön ilmapiiriä.

Suorituksista palkitseminen tulee perustua aitoihin tuloksiin ja myös palkitsemisessa on syytä olla oikeudenmukainen. Lähtökohtaisesti peruspalkan on oltava kilpailukykyinen.

5. Oppimisen, kehittymisen ja onnistumisen mahdollistaminen

Esimiestyö on avainasemassa työntekijän oppimis- ja kehittymismahdollisuuksista puhuttaessa. Niin ikään onnistumisten mahdollistamisessa esimiestyö on tärkeässä asemassa. Tukeminen ja koutsaaminen ovat avainsanoja. Jos työntekijä kokee, että hänen työtään, oppimistaan ja kehittymistään ei tueta, hän saattaa aktivoitua työnhakuun.
 

Kirjoittaja Kristian Kotilainen työskenteli Eilakaislalla asiakkuus- ja myyntipäällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.

Lisää luettavaa: