Eilakaisla ammattitaitoisin ja tunnetuin henkilöstöpalvelualan yritys Taloustutkimuksen TEP 2016 -tutkimuksessa

Uutiset | Eilakaisla |

Eilakaisla sijoittui jälleen vahvasti Taloustutkimuksen vuosittaisessa TEP-toimialatutkimuksessa ollen vertailuryhmänsä ammattitaitoisin, tunnetuin ja palvelutarjonnaltaan kattavin henkilöstöpalvelualan yritys. Taloustutkimuksen jo vuodesta 1984 toteuttama TEP–tutkimus tutkii valtakunnallisesti työelämän päättäjien näkemyksiä eri toimialojen palvelutoimittajien vahvuuksista ja heidän asemastaan suhteutettuna kilpailijoihin.

Tutkimuksen mukaan yrityskuvatekijöiden kolme tärkeintä ominaisuutta on vuokrahenkilöstön ammattitaito, luotettavuus ja hintataso, jonka perässä seuraa palvelunopeus, asiakaspalvelu ja palvelutarjonta. Erityisen innostavaa Eilakaislan tulevaisuuden kannalta on se, että vastaajat arvioivat tutkimuksessa vuokrahenkilöstömme ammattitaidon parhaimmaksi suhteessa kilpailijoihin ja selkeästi toimialan keskiarvoa paremmaksi. Vastaajat arvioivat siten saavansa Eilakaislalta ammatti¬taitoi¬simmat osaajat liiketoimintansa tueksi tutkimuksen vertailuyrityksiin nähden. Tutkimustulosten perusteella olemme onnistuneet ylläpitämään yhteydenpitoamme ja nopeuttamme asiakaspalvelussamme sijoittuen näissä osa-alueissa alan kärkeen.

Eilakaisla on tutkimuksen perusteella alan tunnetuin yritys ja tunnettu myös sellaisten päättäjien keskuudessa, jotka eivät ole vielä olleet varsinaisessa asiakassuhteessa yrityksemme kanssa. Myönteistä oli myös, että olemme onnistuneet säilyttämään luotettavuutemme korkealla eikä luotettavuuden kehityksessä ole ollut suuria eroavaisuuksia viimeisten viiden vuoden aikana.

Tutkimuksen perusteella vastaajat arvioivat Eilakaislan palvelutarjonnan vertailuyritysten vahvimpiin. Myös tässä Eilakaislan vahvuutena on tasaisuus kehityksessä, heilahtelu eri vuosien välillä ei ole merkittävää, ja Eilakaisla on onnistunut vakuuttamaan päättäjät palvelutarjontansa kattavuudesta vuosi toisensa perään sijoittuen jaetulle ykkössijalle.

”Juhannuksen viettoon voi lähteä hyvillä mielin, kun tutkimustulosten perusteella Eilakaislan tulevaisuudennäkymät ovat alan vahvimmat. Kaikkein tärkeimmissä yrityskuvatekijöiden kategorioissa olemme johtavassa asemassa ja haluamme jatkossakin olla luotettava suomalainen perheyritys, joka panostaa laatuun ja parhaan palvelukokemuksen luomiseen”, toteaa toimitusjohtaja Tom Kaisla.

Kiitämme tutkimukseen vastanneita palautteesta.


Taloustutkimus Oy:n valtakunnalliseen TEP2016 -tutkimukseen 1.9.-28.10.2016 vastasi yhteensä 1593 eri alojen yritysten ylintä ja keskijohtoa sekä muita päättävässä asemassa olevia. Näistä 550 arvioi työvoiman ja henkilöstöpalvelutoimialan yrityksiä keskenään. Kyselyssä olivat mukana Eilakaislan lisäksi Adecco, Barona, Carrot, Citywork, Go on –yhtiöt, Manpower, Opteam, Sihti, Staffpoint ja VMP.

Lisää luettavaa: