Arvot henkilöstön arjen suunnannäyttäjänä

Yrityksen arvot kuvastavat yrityksen toimintatapaa ja luovat organisaatiolle pelisääntöjä, jotka toimivat päätöksenteon tukena. Vasta haastavissa kriisitilanteissa yrityksen arvot joutuvat testiin – silloin selviää, kyetäänkö kriisissäkin johtamaan arvojen kautta. Kun yrityksen kaikessa tekemisessä alhaalta ylös toimitaan arvojen mukaisesti, voidaan arvojen sijaan puhua jo yrityskulttuurista. Miten tuoda arvot yrityksen arkeen? Avaan blogissani, kuinka me Eilakaislalla käynnistimme arvotyömme tämän vuoden alussa.

Monissa yrityksissä arvot saattavat olla kirjattuna yrityksen kotisivuille, mutta valitettavan usein jäävät sinne vain pölyyntymään. Itse pidän tärkeänä, että tietyin aikavälein pysähdytään yhdessä miettimään, kuvaavatko arvot yhä edelleen toimintatapojamme ja mitä arvot tarkoittavat arjessamme. Eilakaislan alkuvuoden KickOffissa teimme yhdessä harjoituksen, joka kenties hieman yllättäenkin koettiin mielekkääksi ja erittäin antoisaksi! Syntyi hyviä ja tunteita herättäviä keskusteluita, jotka avarsivat ja samalla syvensivät ajatuksiamme toimintamme ytimestä.

Value Wall of Fame - Arvoistasi toimintaa!

Eilakaislan arvot yrittäjähenkisyys, taloudellisuus, asiakaskeskeisyys, laatu ja jatkuva kehittyminen, ovat yrityksemme perustajan Eila Kaislan jo perustamisaikoinaan vuonna 1971 linjaamat ja muodostaneet kivijalan Eilakaislan vastuulliselle toiminnalle sieltä asti. Nyt halusimme tarkentaa, mitä nuo arvot meille tänä päivänä, liki 50 vuotta myöhemmin, tarkoittavat.

Kokosimme KickOffissa henkilökuntamme ryhmiin ja arvo kerrallaan lähdimme ryhmissä sitaatein avaamaan, miten kukin arvoista arjessamme näkyy. Jokainen eilakaislalainen muodosti harjoituksen päätteeksi jokaista arvoa kohden ajatuksen siitä, miten kyseinen arvo hänen arjessaan näkyy tai tulisi näkyä. Lopputuloksena saimme kullekin arvolle erilaisia sitaatteja, joiden pohjalta muodostimme vaihtoehtoisia määritelmiä kunkin arvolle. Workshopin päätteeksi äänestimme vaihtoehdoista eilakaislalaisten mielestä parhaiten arvoa kuvaavan.

Käytimme tähän työhön kokonaisen iltapäivän ja siihen osallistuivat kaikki eilakaislalaiset, sekä hallinto että operatiivinen puoli, assistentista esimieheen ja harjoituksen moderoivat henkilöstöpäällikkö ja toimitusjohtaja. Työmme tuloksena jokaiseen Eilakaislan seitsemään palvelupisteeseen nousee nyt ”Value Wall” -arvoseinämä, jossa arvojen lisäksi on myös arvojen määritelmät ja arjen työhön liittyvät sitaatit kuvaamaan kyseistä arvoa käytännössä. Value Wall -seinämien sijainnit olemme valinneet niin, että ne tulee arjen touhussa päivittäin bongattua.

Value-Wall-of-FameValue Wall of Fame Mikonkadulla

Itseäni monivaiheisen workshop-harjoituksen lopputuloksessa ilahdutti eniten, kuinka me kaikki olemme sitoutuneet parhaan palvelukokemuksen tuottamiseen. Arvomme näkyvät asiakaspalvelussamme niin yritysasiakkaillemme kuin niille, jotka hakevat töitä kauttamme, sisäisiä asiakkaita unohtamatta. Arvoseinämä tulee täydentymään palkitessamme vuosittain parhaat työntekijät arvojen mukaisesta työskentelystä. ”Value Wall” tuleekin muuntumaan Wall of Fame:ksi, kun johtoryhmän vuosittain palkittavat ”Kiitos Esimerkillisestä Työstä” palkitut työkaverit syttyvät ajallaan tähtinä Value Wallin seinälle kaikissa palvelupisteissämme.

Lue lisää Eilakaislan vastuullisuudesta >>

Kirjoittaja Erika Ehrnrooth työskenteli Eilakaisla konsernin toimitusjohtajana. Tätä ennen hän toimi yhtiön myynti- ja markkinointijohtajana. Hänellä on vuosien kokemus sekä tuotteiden että palveluiden markkinoinnista ja myynnistä eri toimialoilta.

Lisää luettavaa: