Eilakaisla ammattitaitoisin ja tunnetuin henkilöstöpalvelualan yritys Taloustutkimuksen TEP 2015 -tutkimuksessa

Uutiset | Eilakaisla |

Eilakaisla sijoittui jälleen vahvasti Taloustutkimuksen vuosittaisessa TEP-toimialatutkimuksessa ollen vertailuryhmänsä ammattitaitoisin, tunnetuin ja palvelutarjonnaltaan kattavin henkilöstöpalvelualan yritys. Taloustutkimuksen jo vuodesta 1984 toteuttama TEP–tutkimus tutkii valtakunnallisesti työelämän päättäjien näkemyksiä eri toimialojen palvelutoimittajien vahvuuksista ja heidän asemastaan suhteutettuna kilpailijoihin.
 
Eilakaisla on tutkimuksen perusteella alan tunnetuin yritys. Eilakaisla on tunnettu myös sellaisten päättäjien joukossa, jotka eivät ole vielä olleet varsinaisessa asiakassuhteessa yrityksemme kanssa. Myönteistä oli myös, että olemme onnistuneet säilyttämään tunnettuutemme korkealla myös verrattuna aikaisempien vuosien tutkimuksiin eikä tunnettuuden kehityksessä ole ollut suuria eroavaisuuksia viimeisten neljän vuoden aikana.

Tutkimuksen perusteella vastaajat arvioivat Eilakaislan palvelutarjonnan vertailuyritysten vahvimmaksi. Myös tässä Eilakaislan vahvuutena on tasaisuus kehityksessä, heilahtelu eri vuosien välillä ei ole merkittävää, ja Eilakaisla on onnistunut vakuuttamaan päättäjät palvelutarjontansa kattavuudesta vuosi toisensa perään.

Erityisen innostavaa asiakaspalvelumme ja Eilakaislan tulevaisuuden kannalta on myös se, että vastaajat arvioivat tutkimuksessa vuokrahenkilöstömme ammattitaidon parhaimmaksi suhteessa kilpailijoihin ja selkeästi toimialan keskiarvoa paremmaksi. Vastaajat arvioivat siten saavansa Eilakaislalta ammattitaitoisimmat osaajat liiketoimintansa tueksi tutkimuksen vertailuyrityksiin nähden.

"Hienoa 45-vuotisjuhlavuotemme alkaessa nähdä, että olemme markkinoilla jatkaneet vahvana alan kärjessä juuri niillä osa-alueilla, joilla haluamme olla alamme paras ja ykkönen

Tutkimuksen tuloksien perusteella olemme onnistuneet parantamaan yhteydenpitoamme ja nopeuttamme asiakaspalvelussamme edellisvuoteen verrattuna sijoittuen näissä osa-alueissa alan kärkeen, vaikka edelleen on toki myös parantamisen varaa.

”Hienoa 45-vuotisjuhlavuotemme alkaessa nähdä, että olemme markkinoilla jatkaneet vahvana alan kärjessä juuri niillä osa-alueilla, joilla haluamme olla alamme paras ja ykkönen. Jatkossakin panostamme laatuun ja tietenkin parhaan palvelukokemuksen luomiseen joka tasolla omassa tekemisessämme. Uskon, että olemalla laadukkain toimija asiakkaillemme kantaa eteenpäin luoden hyvää tulevaisuutta vahvalle kotimaiselle perheyrityksellemme” toteaa toimitusjohtaja Tom Kaisla.

Kiitämme tutkimukseen vastanneita palautteesta.
 
Taloustutkimus Oy:n valtakunnalliseen TEP2015 -tutkimukseen11.9.-21.10.2015 vastasi yhteensä 1321 eri alojen yritysten ylintä ja keskijohtoa sekä muita päättävässä asemassa olevia. Näistä 694 arvioi työvoiman ja henkilöstöpalvelutoimialan yrityksiä keskenään. Kyselyssä olivat mukana Eilakaislan lisäksi VMP, Adecco, Staffpoint, Manpower, Opteam, Barona, Citywork, Sihti, Go on –yhtiöt ja Carrot.

Pärjäämme edelleen hyvin, lue lisää vuoden 2018 blogista!

Lisää luettavaa: