Eilakaislalla arvot ohjaavat toimintaa

Uutiset | Eilakaisla |

Eilakaisla jatkaa työtään henkilöstöönsä panostamiseksi Investors In People (IIP) – toimintamallin mukaisesti. Laajalti kansaivälisesti käytössä oleva henkilöstöä ja henkilöstön kehittämistä korostava standardi ja johtamisen kehittämismalli painottaa henkilöstön roolia yrityksen tuottavuuden ja tuloksentekokyvyn parantamisessa. Eilakaisla suoriutui kansainvälisestikin verrattuna huippuarvioin erityisesti arvojen mukaisessa toiminnassa, joka on ollut myös standardin painopistealueena.
 
Arvot; yrittäjyys, taloudellisuus, asiakaskeskeisyys, laatu ja jatkuva kehittyminen, toteutuvat Eilakaislalla käytännössä erinomaisesti. Arvot on selkeästi kommunikoitu, ne näkyvät päätöksenteossa ja ihmiset ovat motivoituneita toimimaan niiden mukaisesti.

Myös työrooleihin liittyvät vastuut ja päätöksentekoroolit koetaan Eilakaislalla selkeiksi ja oma työ mielekkääksi. Eilakaislalaiset pääsevät käyttämään kykyjään monipuolisesti ja oma rooli mahdollistaa hyvän yhteistyön toisten kanssa.

Investors in People –toimintamallin tavoitteena on muuntaa yrityksen liiketoimintastrategia henkilökohtaisiksi tavoitteiksi ja näin saada henkilöstö aktiivisesti osallistumaan tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen ja työmotivaation ylläpitäminen ovat keskeisiä tekijöitä.

"Olemme investoineet uusiin työntekoa nopeuttaviin ja toiminnan läpinäkyvyyttä parantaviin järjestelmähankkeisiin, joiden läpiviennissä osaavalla henkilökunnallamme on ollut keskeinen rooli.

Eilakaislan HR-päällikkö Pirjo Savolaisen mukaan Eilakaislalla on viime vuosina panostettu erityisesti henkilöstön mahdollisuuksiin osallistua yrityksen kehittämiseen:

”Olemme halunneet entistäkin aktiivisemmin tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua eri kehityshankkeisiin. Olemme investoineet uusiin työntekoa nopeuttaviin ja toiminnan läpinäkyvyyttä parantaviin järjestelmähankkeisiin, joiden läpiviennissä osaavalla henkilökunnallamme on ollut keskeinen rooli. Myös eri toimenkuvia on selkeytetty ja organisaatiota uudistettu tavalla, joka on saanut henkilökunnaltamme kiitosta,” Savolainen kertoo.

 
Investors in People, IIP, on Englannissa vuonna 1991 syntynyt standardi ja johtamisen kehittämismalli, jonka henkilöstön osaamista ja motivaatiota kehittämällä auttaa organisaatiota menestymään. IIP sertifiointeja on maailmanlaajuisesti toteutettu 75 eri maassa. IIP on kehitetty menestyneiden organisaatioiden ja näiden hyviksi havaitsemien käytäntöjen pohjalta ja sertifikaatin myöntäminen kertoo, että kyseinen organisaatio täyttää selkeät laatuvaatimukset henkilöstön johtamiseen liittyen. 

Lisää luettavaa: