Harjoittelusta eväitä taloushallinnon uralle

Uratarinat | Eilakaisla |

Olen yliopisto-opintojeni viime metreillä oleva kauppatieteiden opiskelija. Opintojeni perusteella olen kiinnostunut taloushallinnosta ja siten päädyin hakemaan ensimmäistä oman alani työpaikkaa Eilakaislalta. Ensimmäisen työpaikan saaminen on erittäin vaikeaa näin kilpaillulta alalta ja olen erittäin kiitollinen Eilakaislalle saamastani mahdollisuudesta.

Aloitin Eilakaislalla talous- ja palkkahallinnon harjoittelijana ilman varsinaista työelämän kokemusta kummastakaan aihealueesta. Toimenkuvani on ollut alusta lähtien hyvin laaja, mutta saamani kattavan perehdytyksen ansiosta pääsin nopeasti tehtäviini sisään. Olen työskennellyt työntekijöillemme maksettavan palkan matkan vaiheissa palkanlaskennasta laskutuksen kautta aina kirjanpitoon asti. Tähän matkaan sisältyy luonnollisesti myös suuri määrä muita talous- ja palkkahallintoon liittyviä prosesseja ja tehtäviä.

" Minulle on annettu jatkuvasti lisää vastuuta ja haastavampia tehtäviä henkilökohtaisen kehittymiseni myötä. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat myös tukeneet omaa kehitystäni ja oppimistani kärsivällisesti ja kannustavasti.

 Henkilöstöpalveluala on monella tapaa hyvin erilainen opintojeni parissa käytettäviin esimerkkeihin verrattuna. Laajan toimenkuvani johdosta olen saanut monipuolista ja syventävää kokemusta lähes kaikista talous- ja palkkahallinnon toiminnoista sekä henkilöstöpalvelualasta kokonaisuutena. Tehtävääni liittyvän suuren kokonaisuuden ymmärtäminen on ollut haastavaa, mutta myös erittäin antoisaa ja hyödyllistä oman tulevaisuuteni kannalta.

Minulle on annettu jatkuvasti lisää vastuuta ja haastavampia tehtäviä henkilökohtaisen kehittymiseni myötä. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat myös tukeneet omaa kehitystäni ja oppimistani kärsivällisesti ja kannustavasti. Työskentelen Helsingin toimipisteellämme Lahdesta käsin ja Eilakaisla on tukenut minua monin tavoin pitkän välimatkan tuomissa haasteissa.

Eilakaislalla vallitsevan kannustavan, osallistavan ja valmentavan kulttuurin parissa on ollut todella helppo keskittyä omien työtehtävien ja uusien taitojen opettelemiseen. Olen viihtynyt Eilakaislalla todella hyvin ja koen olevani juuri oikeassa paikassa ja oikeissa tehtävissä tulevan työurani kannalta!

Kirjoittaja Tuomas Piipari on 25-vuotias kauppatieteen opiskelija Lahdesta, Itä-Suomen yliopistosta. Tuomas aloitti Eilakaislan Helsingin pääkonttorilla palkka- ja taloushallinnon harjoittelijana kesällä 2016 jatkaen työsuhteessa vuoden loppuun.

Lue Eilakaislan työntekijöiden uratarinoita

Vinkkejä työpaikan hakuun

Lisää luettavaa: