Henkilöstöpalvelut yrittäjyyden kehittäjinä

Eilakaisla ja Haaga-Helia amk ovat tehneet pitkäaikaista ja hedelmällistä yritysyhteistyötä. Eilakaislan edustajat ovat vierailleet Haaga-Helian opintojaksoilla esittelemässä yrityselämän käytäntöjä sekä haasteita ja uusia ajatuksiakin. Lisäksi opiskelijat ovat saaneet lukuisia työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, opinnäytetyöaiheita ja osallistuneet monien yritysten kehittämisprojekteihin osana opetuskokonaisuutta. Partnerius on puolestaan avannut yrityksille monenlaista näkyvyyttä, markkinointi- ja rekrytointimahdollisuuksia sekä mm. oman nimikkoluokan. Haaga-Helia painottaa monin tavoin yrittäjyyttä ja monet opiskelijat ovatkin kiinnostuneita oman yritystoiminnan aloittamisesta, mikä tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden myös Eilakaislan, Haaga-Helian ja opiskelijoiden yhteistyölle.

Henkilöstöpalveluyritysten ja oppilaitosten yhteistyössä kaikki voittavat

Henkilöstöpalveluyritykset ovat usein ensimmäinen kontakti opiskelijan työelämään siirtymisessä. Opiskelijoille yhteistyö on avannut hyödyllisen oven liiketalouden laajempaan käytännön tuntemiseen. Henkilöstöyritysten tarjonta antaa potentiaalisen mahdollisuuden opiskelijoille lyhyt- ja pitempiaikaisten työsuhteiden kokeiluun, tarjoten täten erinomaisen mahdollisuuden tutustua eri työnantajien moninaiseen tarjontaan. Henkilöstöyritysten ja opiskelijoiden jo opiskeluaikana luodut suhteet ja käytännön yhteistyö muodostavat myös hyvän lähtökohdan molemminpuoliseen yhteistyöhön.

Opiskelijat ovat myös tulevaisuuden päättäjiä ja potentiaalisia asiakkaita. Henkilöstöpalvelujen osto mahdollistaa yrityksille joustavan ja pitkäaikaisen tilapäistyövoiman hyödyntämismahdollisuuden ja ruuhkahuippujen resurssipoolin. Vuokratyöntekijälle yhteistyö avaa useinkin mahdollisuuden uuden, jo testatun vakinaisen työpaikan saantiin.

Henkilöstöpalvelujen käyttö jatkuvasti kasvavana trendinä haastaa myös henkilöstöpalveluyrityksiä kehittämään uusia toimintamalleja ja asiakkuuksia. Henkilöstön vuokraus toteutuu kolmikantaperiaatteella henkilöstöpalveluyrityksen, palvelua hyödyntävän asiakkaan ja vuokratyöntekijöiden kesken.

Henkilöstöpalvelut pienyrittäjän tukena

Eräs mielenkiintoinen ja uusi kohderyhmä voisi olla uudet yrittäjät ja ylipäätään pienyrittäjät, joiden elinehto on saada uusia toimeksiantoja, samalla kun työllistäminen on vielä riskialtista. Henkilöstöpalveluyrityksethän voisivat tarjota erillissopimuksin palvelujaan myös yrittäjille. Erityisesti alkavien yrittäjien startup-toiminta voisi hyötyä tästä ja saada uusia potentiaalisia mahdollisuuksia yrittäjien tukipakettiin. Tällöin mahdollisuuksina ja eri tasoisina palveluina henkilöstöpalveluyritykset voisivat tarjota koulutus- ja tukitoimintaa sekä uusia asiakkuuksia ja toimeksiantoja. Selvää on myös, että henkilöstövuokraus on yrittäjille matalan kynnyksen kustannustehokas keino lisätä resursseja, kun pullonkauloihin kaivataan apukäsiä.

Haaga-Helian yhtenä keskeisenä arvona on yrittäjyys, joka näkyy monien käytäntöjen lisäksi myös mittavassa ja monipuolisessa yrittäjyyskoulutuksessa. Haaga-Helian ja Eilakaislan yhteistyötä voisi laajentaa alkavien yrittäjien koulutus- ja kehittämistukeen. Henkilöstöpalveluyrityksen näkökulmasta kyse on myös tulevaisuuteen panostamisesta, sillä menestyneiden yritysten taustalla on aina ollut kehittyvä yrittäjyys ja viimekädessä yrittäjä. Lisäksi menestyvät yrittäjät ja yritykset muodostavat henkilöstöpalveluyrityksille tulevaisuudessa potentiaalisen sekä motivoituneen ja sitoutuneen asiakaskunnan laajoine verkostoineen. Näitä suhdeverkostoja kannattaisi kehittää yhteistyössä ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.

Lisää luettavaa: