Huolehdi jaksamisesta poikkeusaikana – ennätysunien rinnalle tarvitaan liikettä ja taukoja

Kulunut vuosi on vaatinut niin yksilöiltä kuin työyhteisöiltä uusia tapoja huolehtia hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Eilakaislan henkilöstön mittaustulokset osoittavat poikkeusajan lisänneen laadukasta unta, mutta vähentäneen fyysistä aktiivisuutta. Tieto auttaa tekemään muutoksia arjessa.

Viime keväänä yhteiskunta sulkeutui poikkeuksellisen laajasti pandemian tuoman uuden ja tuntemattoman uhkan edessä. Nyt takana on jo yli vuosi elämää epävarmuuden keskellä. Vieläkään ennusteet eivät pysty suoraan kertomaan, milloin paluu takaisin normaalimpaan arkeen on edessä.

Ihmisten elämässä poikkeusajan vaikutukset ovat koskeneet työarkea, vapaa-aikaa ja kaikkea tekemistä näiden väliltä. Suurimpia muutoksia ovat olleet työn siirtyminen etätöiden myötä kotiin sekä matkustamisen ja harrastusmahdollisuuksien merkittävä kaventuminen laajojen rajoitustoimien vuoksi.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on avata elettyjen ja koettujen muutosten vaikutuksia hyvinvointiimme sekä konkretisoida niiden näkymistä Eilakaislan piinkovien ammattilaisten arjessa. Tuloksista voi saada oppeja hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi jatkossakin.

Poikkeusvuonna unenmäärä ja passiivisuus kasvussa

Poikkeusvuosi on kohdellut työntekijöitä hyvin epätasaisesti. Toisilla rajoitukset ovat tuoneet toivottua rauhoittumista kiireisen oravanpyörän keskelle, toiset taas ovat kamppailleet oman terveyden kanssa joko suoraan tai välillisesti pandemian seurauksena.

Tämä on korostanut työhyvinvointiin satsaamisen merkitystä eri tavoilla. Eilakaislan henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä on tuettu säännöllisillä Firstbeat-mittauksilla jo vuodesta 2017 saakka. Työnantajan tarjoama palvelu auttaa työntekijöitä ymmärtämään omia reaktioita ja tekemään terveellisempiä valintoja.

Eilakaislalaisten koronavuoden tuloksissa näkyy selkeitä muutoksia verrattuna aiempaan. Ilahduttavaa oli todeta, että unen suhteen saavutettiin ennätystulokset, kun kaksi kolmasosaa täytti kirkkaasti laadukkaan nukkumisen kriteerit. Sen sijaan petrattavaa jäi fyysisen aktiivisuuden suhteen – vain vajaa kolmannes osallistuneista täytti liikuntasuositusten mukaiset määrät.

Eilakaislan HR- ja kehityspäällikkö Joonas Kopperin mukaan moni on kokenut myös etätyön tauottamisen haasteelliseksi – kotona tauon pitäminen on joistakin tuntunut jopa työajan väärinkäytöltä. Niinpä hyvinvointiin ja työssä viihtymiseen etätyöaikana on satsattu muun muassa kannustamalla liikuntaan ja mikrotaukojen pitämiseen eri keinoilla. Käyttöön otettiin esimerkiksi pelillistävä taukoliikuntasovellus, jossa on ylletty omassa yrityskategoriassa parhaimmillaan Suomen top 3:n.

Tulokset vastaavat Firstbeatin yli puolen miljoonan mittausvuorokauden tietokannan havaintoja suomalaisten hyvinvoinnista. Vuoden 2020 tunnuslukuja aiempien vuosien tuloksiin verrannut selvitys osoitti sekä palautumisen että unen määrän nousseen.

Erityisesti pidentynyttä uniaikaa voidaan pitää terveyden kannalta todella hyvänä muutoksena – edellisen kerran olemme nukkuneet yhtä paljon yli 20 vuotta sitten. Sen sijaan suurimmat uhkat fysiologisten muutosten suhteen nousevat fyysisestä aktiivisuudesta. Todella passiivisten päivien määrä on lähes nelinkertaistunut, vaikka harrastusten sekä työmatkaliikkumisen vastapainoksi on koitettu keksiä uusia aktiviteetteja. Liikunnalla on tutkitusti yhteys myös stressinhallintaan ja henkiseen jaksamiseen.

Terveyttä ja hyvinvointia kannattaa johtaa

Koetun kaltaiset suuret muutokset asettavat hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen entistä tärkeämpään rooliin jokaisen omassa elämässä sekä työyhteisöissä. Olemme joutuneet ottamaan ison askeleen oman mukavuusalueen ulkopuolelle kehittäessämme keinoja hallita arkea kuluneiden poikkeusolojen aikana, mutta määrätietoisuutta tarvitaan yhä.

Kulunut vuosi on onneksi opettanut meitä myös arvostamaan omaa terveyttä ja toimintakykyä. Ihmeitä ei tarvitse tehdä, mikä tuo epävarmuuden keskellä turvaa ja mielenrauhaa. Huolehtimalla perusasioista kuten stressin ja palautumisen tasapainosta, fyysisestä aktiivisuudesta, unesta ja terveellisestä ruokavaliosta voi arjesta rakentaa poikkeavanakin aikana tasapainoisen kokonaisuuden. Ajasta ja paikasta riippumatta.

Rokotusprosentin tasaisesti kohotessa myös päivä päivältä on lähempänä se aika, kun voimme jälleen pakata isommatkin reissureput yhteisten elämysten ja matkojen merkeissä. Onneksi mieltä voi virkistää keväisessä lähiluonnossakin. Omaan hyvinvointiin kannattaa aina panostaa, pitäkäähän itsestä ja toisistanne huolta.

Aurinkoista alkanutta kevättä!

Lisää luettavaa: