IIP – kasvua henkilöstöjohtamisen kehittämisen kautta

Uutiset | Eilakaisla |

IIP eli Investors In People on standardisoitu malli henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Käytännössä se auttaa johdon ja henkilöstön välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Eilakaisla on ainut henkilöstöalan yritys Suomessa, joka on sertifioitunut henkilöstöjohtamisen kehittämiseen IIP:n mallin mukaisesti. Kansainvälisesti IIP-mallia sovelletaan jo yli 70 maassa ja yli 14 000 yrityksessä. Miten se sitten näkyy käytännössä ja mitä se merkitsee asiakkaillemme?
 
IIP–malli keskittyy nimensä mukaisesti henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sen avulla voidaan systemaattisesti ja käytännönläheisesti kehittää ihmisten osaamista, esimiestyötä, työyhteisötaitoja ja koko työyhteisön hyvinvointia.

IIP-mallin mukaisesti toimiva organisaatio laatii strategian tai toimintasuunnitelman suorituskyvyn parantamiseksi henkilöstönsä avulla. Yrityksen toiminta ohjataan konkreettisesti tähän suuntaan ja toiminnan vaikutukset suorituskykyyn myös arvioidaan. Koko henkilöstö osallistuu yrityksen toiminnan kehittämiseen. Johto varmistaa, että henkilöstö ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet ja oman roolinsa osana sitä myös käytännössä. Olennaista on varmistaa, että henkilöstöllä on valmiudet kohdata muuttuvia tilanteita henkilökohtaisesti myös osaamisensa puolesta. Työtyytyväisyys nousee, koska kaikki ymmärtävät, minkä eteen töitä tehdään ja tuntevat, että heidän työpanostaan todella arvostetaan. Työntekijöiden osaamisalueet laajentuvat ja vastuunotto heidän omasta työstään kasvaa.

"Henkilöstökonsultit saavat jatkuvasti hyvää palautetta laaja-alaisesta osaamisestaan ja huolellisesta, asiantuntevasta paneutumisestaan asiakkaan tarpeisiin.

Eilakaislalla toimintaa ja johtamista on kehitetty investoimalla henkilöstöön monin eri tavoin; esimerkiksi uudistamalla organisaatiota, kehittämällä prosesseja tukevia työkaluja, parantamalla työympäristöä, panostamalla vuosittaisiin teemakoulutuksiin, kuten myynti ja esimiestyö, sekä mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen vuorovaikutukseen sisäisesti monipuolisin keinoin ja välinein. Henkilöstökonsultit saavat jatkuvasti hyvää palautetta laaja-alaisesta osaamisestaan ja huolellisesta, asiantuntevasta paneutumisestaan asiakkaan tarpeisiin. Konsultit reagoivat nopeasti asiakkaidensa pyyntöihin ja heidän valmiutensa löytää aidosti toimivia ratkaisuja asiakasyritysten henkilöstöresurssikysymyksiin ovat erinomaisia saatuun asiakaspalautteeseen pohjautuen. Henkilöstöllämme on raportin mukaan vahva ammatti-identiteetti. Tämä näkyy omaa työtä koskevaan päätöksentekoon osallistumisena ja päätöksistä vastuun ottamisena. Työyhteisötaidoissa vastuullisuus ja yrittäjyys on selkeästi vahvuutemme.

Henkilöstöalan yrityksenä olemme ylpeitä siitä, että ”suutarin lapsillakin on kengät” ja toivomme, että tuo työ näkyy jatkossakin yhteisenä menestyksenä asiakkaidemme kanssa.

Lisää luettavaa: