Kohtele uutta (vuokra)työntekijää kuin omaasi

Tärkeä osa työtämme on löytää yrityksille ammattitaitoiset osaajat täydentämään heidän työyhteisöään. Henkilöstövuokrauksessa työsuhde solmitaan työntekijän ja Eilakaislan välille, vaikka itse käytännön työ tapahtuukin asiakkaillamme. Jotta vuokratyöntekijä pystyy antamaan parhaan osaamisensa yrityksen käyttöön – ja yritys saa hänestä mahdollisesti pitempiaikaisen työntekijän – on hyvä lähtökohta vuokratyöntekijän sijaan puhua työntekijästä.

Osaaja osaksi organisaatiotanne

 
Etsimme tiimini kanssa säännöllisesti asiakkaillemme osaajia ja asiantuntijoita, jotka työllistyvät Eilakaislan kautta henkilöstövuokrauksena. Työnantajana huolehdimme työntekijöistämme ja panostamme heihin: vastuuntuntoisuus ja luotettavuus, työturvallisuus, toimiminen lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti sekä laadukas palvelu, ovat meillä asioita, joihin kiinnitämme erityistä huomiota. Välitämme työntekijöistämme ja huolehdimme osaltamme, että he ovat tyytyväisiä ja työsuhdeasiat sujuvat mutkitta sekä luotettavasti.
 
Keräämme aktiivisesti palautetta työntekijöiltämme ja seuraamme heidän tyytyväisyyttään. Palautteissa seuraavat asiat nousevat muita säännöllisemmin esiin;
  • Yleisesti toivotaan enemmän panostusta työpaikan perehdytykseen. Huolellinen perehdytys antaa työntekijälle parhaat valmiudet päästä työssään vauhtiin ja se myös osoittaa työntekijälle, että häneen panostetaan.
  • Työntekijän mukaan ottaminen osaksi työyhteisöä ja organisaatiota sekä kutsuminen mukaan työpaikan tapahtumiin on merkittävä tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. On myös oleellista huolehtia, että organisaation sisäinen viestintä tavoittaa muun henkilökunnan lailla myös heidät. 
 

Eilakaislan konsultti tukenasi

 
Henkilöstövuokraustoimeksiannoissa työntekijäkokemus muodostuu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siksi sujuvaan toimeksiantoon on tärkeä yhdessä panostaa.
 
Omalta osaltamme tarjoamme tukemme sekä toimeksiannon alussa että sen aikana -  tuemme päätöksentekoa sopivimman työntekijän valintatilanteessa, perehdytämme työntekijän työsuhdeasioihin sekä olemme käytettävissä kaikissa vuokratyösuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.
 
Ottamalla työntekijän aidosti osaksi yritystä, varmistetaan parhaiten sen, että työntekijällä on kokemus osallisuudesta ja hänen työnsä merkityksellisyydestä. Tämä osaltaan johtaa parempaan työhön sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja parempaan työntekijäkokemukseen.
 
 
Kirjoittaja Taru Sievänen työskenteli Eilakaislalla henkilöstökonsulttina ja tiiminvetäjänä. Hänellä on monipuolista kokemusta toimihenkilö- ja asiantuntijatason henkilöstövuokrauksesta ja rekrytoinnista sekä kansainvälisten asiakkuuksien rekrytointitarpeiden parissa työskentelystä.
 
Lataa kattava opas henkilöstövuokrauksesta!

Lisää luettavaa: