Miksi henkilöstövuokrausta käytetään?

Tiesitkö, että henkilöstövuokraus ei aina ole vain tilapäiseen tarpeeseen? Eilakaislalla keskimääräinen vuokratyösuhteen pituus on yhdeksän kuukautta ja vuokratyösuhde voi olla myös vakituinen. Pidempiaikaista henkilöstövuokrausta hyödyntämällä, yritys varmistuu vuokratyöntekijän työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden asiantuntevasta huolenpidosta.

Aina yritykseen ei ole mahdollista rekrytoida suoraan, vaikka tarve näyttäisi pitkäaikaiselta. Oman henkilöstön määrää ei aina ole perusteltua kasvattaa ennakoivasti. Henkilöstövuokraus voi palvella tilapäisen tarpeen lisäksi myös pidempiaikaista liiketoiminnan tarvetta. Henkilöstövuokraus palvelee joustavasti myös tilanteissa, joissa lakisääteisten työnantajavelvollisuuksien toteutus tai HR-toimintojen järjestäminen ei ole mahdollista – esim. Suomeen vasta rantautuvien ulkomaisten toimijoiden tytäryhtiöt, tai yllättävään kasvuun ajautunut start up.

Eläköitymisten ja muiden henkilöstöresurssimuutosten ennakointi

Muutamien asiakkaittemme rekrytointipulmiin ratkaisu on löytynyt henkilöstövuokrauksesta. Esimerkiksi erään asiakkaan kanssa heidän tuleviin henkilöstön eläköitymisiin ryhdyimme yhdessä varautumaan ennakoivasti siten, että heidän nykyisten työntekijöidensä rinnalle haettiin pidempiaikaisen henkilöstövuokrauksen avulla hyvinkin varhaisessa vaiheessa lupaavan potentiaalisia seuraajia. Näin varmistettiin myös arvokkaan hiljaisen tiedon siirtyminen.

Pähkinä purtavaksi asiakkaidemme rekrytoinneissa ovat olleet myös vaikeammin ennustettavat projektijatkumot, joihin pitkäaikainen henkilöstövuokraus on ollut toimiva ratkaisu. Tällöin työntekijän osaaminen on karttunut projekti projektilta asiakasyrityksessä työskentelyn kautta.


Eilakaislan työsuhdeasiantuntija sekä yrityksen että työntekijän käytettävissä

Pidempiaikaista henkilöstövuokrausta hyödyntämällä, yritys voi varmistua vuokratyöntekijän työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden asiantuntevasta huolenpidosta, sekä lakisääteisteisten työnantajavelvollisuuksien hoidosta ja työterveyshuollon järjestämisestä. Aktiivista ja ajantasaista tukea sekä yksilöllistä palvelua yrityksen lisäksi saa myös vuokratyöntekijä. Eilakaisla pystyy HR-organisaationa tarjoamaan molemmille osapuolille ajantasaista työsuhdeasiantuntijuutta.

Koko vuokratyösuhteen ajan Eilakaisla huomioi vuokratyöntekijän kokemuksia ja uratoiveita. Urasiirtymät eri asiakasyrityksissä ilman työsuhteen katkeamista ovat työntekijälle kullanarvoinen tapa kehittyä. Useimmiten pitkäaikainen vuokratoimeksianto päättyy lopulta hyvän vuokratyöntekijän rekrytoimiseen asiakasyritykseen. Työntekijä on päässyt mainiosti näyttämään kykynsä, kasvamaan kulttuuriin ja esittämään myös toiveitaan urakehityksen saralla - yrityksen sisäiseen rekrytointiprosessiin on mahdollista päästä mukaan joskus kevyestikin.

Henkilöstövuokrauksessa rekrytointiprosessi on nopea, tehokas ja veloitukseton

Kun etsimme osaajaa vuokratyösuhteeseen, etsimme hyväntyöntekijöitä asiakkaallemme. Henkilöstövuokrauksessa hakuprosessi on nopea, tehokas ja veloitukseton: yritys maksaa vain työntekijän tekemästä työajasta. Varmistaaksemme tulevan työntekijän menestymisen tehtävässään, sisältyy pidempikestoisiin henkilöstövuokraustoimeksiantoihimme Aon Assessment -henkilöarvioinnit.

Kaiken pohjana on asiakasyrityksen liiketoimintaa tukeva yhteistyö aina toimenkuvan ja ydinkompetenssien määrittelystä hakijoiden potentiaalin tunnistamiseen. Henkilövalinta perustuu yritysasiakkaan ja työnhakija-asiakkaan tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Kirjoittaja Anne Suolanko työskenteli henkilöstökonsulttina Eilakaislalla.

Lue lisää henkilöstövuokrauksesta >
Lue lisää henkilöarvioinneista >

 

Lisää luettavaa: