Mitä hakija saa henkilöarvioinneista?

Henkilöarvioinnit ovat nykyään hyvin tavallinen osa rekrytointiprosessia. Usein rekrytointien yhteydessä hakijoita pyydetään vastaamaan työpersoonallisuuskyselyyn sekä työmotivaatiokyselyyn. Näiden perusteella pyritään haastattelun lisänä kartoittamaan hakijoiden työpersoonallisuutta, vahvuuksia, kehityskohteita sekä työssä motivoivia tekijöitä. Kyselyiden avulla pyritään siis aina löytämään vahvistusta sille, että työhön valitaan kokonaisuudessaan oikea työntekijä. Eilakaislalla on käytössä SHL:n (CEB) kompetenssipohjaiset henkilöarvioinnit.

Moni hakija saattaa miettiä ja jopa pelätä, että osaanko vastata kyselyihin oikein ja mitä arviointi minusta lopulta kertoo. Kun kyselyihin vastaa rehellisesti, keskeytyksettä ja nykyhetkeen keskittyen, ovat tulokset usein juuri hakijoita kuvaavia. Arviointien tulokset saattavatkin yllättää hakijan. ”Tämähän kuvaa minua täysin” on yleinen kommentti konsultin antaessa palautetta arvioinnista. Silloin tiedämme, että arviointi on onnistunut.

Henkilöarviointien teettäminen hakijoilla haastaa myös rekrytoivaa asiakasta miettimään, mitä vahvuuksia haettavassa tehtävässä tarvitaan, millainen työntekijä sopii parhaiten juuri heidän työyhteisöön ja miten he pystyvät työntekijöitä työssä motivoimaan. Henkilöarvioinneissa ei olekaan oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan niiden avulla pyritään löytämään yritykseen sekä työtehtävään sopiva työntekijä, ja myös hakijalle sopiva työ sekä työyhteisö.

" Seuraavan kerran, kun sinä saat kutsun arviointien tekoon, onnittele itseäsi!

Henkilöarviointi on aina hakijalle mahdollisuus kartoittaa omaa työpersoonallisuutta sekä työssä motivoivia tekijöitä. Kyselyyn vastaaminen laittaakin hakijan miettimään mitä vahvuuksia ja kehityskohteita hänellä on työntekijänä. Kyselyiden väittämät ovat hyvin yksinkertaisia, mutta niiden perusteella voidaan saada hakijaa hyvin monipuolisesti kuvaava arviointi. Henkilöarviointi koostuu aina sekä kyselyyn vastaamisesta verkossa, mutta myös hakijan kanssa käydystä palautekeskustelusta. Palautekeskustelun osuus on vähintään yhtä tärkeä, kuin kyselyyn vastaaminen. Hakijan ei pidäkään liikaa miettiä yksittäisiä väittämiä kyselyn vastaamishetkellä, koska kokonaisuus käydään yhdessä hakijan kanssa läpi. Usein hakija saa vielä arvioinnista itselleen kirjallisen raportin.

Seuraavan kerran, kun sinä saat kutsun arviointien tekoon, onnittele itseäsi! Olet päässyt hakuprosessissa varmasti parhaiden joukkoon ja sinulla on tilaisuus pohtia omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Voit myös olla varmempi siitä, että jos tulet valituksi tehtävään, on työ sekä työnantaja sinun näköisesi.

Muutama käytännön vinkki arviointien tekoon:

  • valitse rauhallinen paikka ja aika
  • keskity ja mieti nykyhetkeä
  • ole rehellinen

Teksti päivitetty 2.7.2020

Katso avoimet työpaikat

Kirjoittaja Riikka Virtanen työskenteli palvelupäällikkönä Eilakaislalla. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.

Lisää luettavaa: