Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota

Monimuotoisuutta voidaan edistää työelämässä ja työyhteisöissä hyvin eri tavoin. Organisaatio hyötyy monimuotoisuudesta laajasti: muun muassa osaaminen, innovointi ja tuloksellisuus vahvistuvat. Mutta miten monimuotoisuutta voidaan käytännössä ja pitkäjänteisesti kehittää? Tätä aihetta käsittelemme Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota -webinaarissa.

Monimuotoinen rekrytointi on tärkeässä roolissa vastuullisemman ja syrjimättömän työelämän rakentamisessa. Rekrytointiprosessi rakentuu useasta eri vaiheesta, joista jokaisessa voi tahallaan tai tahattomasti toimia syrjivästi eri ajatusvinoumien vuoksi. Miten siis toimia monimuotoisemmin ja vastuullisemmin läpi rekrytointiprosessin?

Avainroolissa monimuotoisuuden ja mukaanottavan kulttuurin johtaminen

Pelkkä monimuotoinen työyhteisö ei yksinään riitä, vaan monimuotoisuutta on oleellista johtaa. Monimuotoisuuden johtaminen tarkoittaa esimerkiksi mukaanottavaa ja osallistavaa yrityskulttuuria, jossa päätöksenteko on moninaista.

Monimuotoisuuden kehittäminen tuo mukanaan monenlaisia konkreettisia hyötyjä. Hyötyjä on todettu tutkitustikin laajasti, ja ne voivat liittyä esimerkiksi taloudellisuuteen, työnantajamielikuvaan, organisaation imagoon tai asiakastyytyväisyyteen. Tutkimusten mukaan monimuotoinen työyhteisö kykenee myös paremmin tavoittamaan ja ymmärtämään laajempaa asiakaskuntaa.

Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota -webinaarissa monimuotoisuutta tarkastellaan mm. työyhteisön jäsenien erilaisten taustojen ja työntekijöiden työkyvyn näkökulmista. Webinaarin asiantuntijat tarjoavat ajatuksia monimuotoisen työvoiman houkutteluun, organisaation sisäisten prosessien kehitykseen sekä monimuotoisuutta tukevan kulttuurin kehittämiseen.

Webinaarin asiantuntijoina toimivat Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom, yrittäjä Marko Jääskeläinen sekä Konecranesin Director, Engagement and People Communications Mona Turunen. Kuuntele inspiroiva webinaari!

Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota -webinaari

Lisää luettavaa: