Palkka-avoimuus voi olla yritykselle kilpailuetu

Palkka-avoimuuden kehittämiseksi on luotu kolmikantainen työryhmä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) aloitteesta jo vuonna 2019. Hankkeen missiona oli etenkin palkkatasa-arvon varmistaminen sukupuolien välille. Vielä tuolloin työryhmä ei luonut uusia linjauksia palkka-avoimuuden suhteen, mutta tällä hetkellä asian eteen tehdään jälleen aktiivisesti töitä: palkka-avoimuuteen liittyvän lainsäädännön päivitys on myös nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa. Päätarkoituksena on palkkasyrjinnän välttäminen sekä muutenkin tasa-arvoisemman palkkauksen varmistaminen eri aloilla ja työpaikkojen sisäisesti. 

Palkka-avoimuus sekä palkkojen läpinäkyvyys ovat siis olleet esillä laajemmin jo jonkin aikaa. Mitä termit sitten tarkoittavat ja miten ne sisällöltään eroavat toisistaan? Tässä vielä termien selitykset erojen selventämiseksi:

  • Palkka-avoimuus = saako yrityksen työntekijä kertoa omaa palkkaansa kelle vain tai ovatko yrityksen palkkatiedot julkisia ja kaikkien tiedossa.
  • Palkkojen läpinäkyvyys = kuinka paljon työntekijöillä on oikeus yrityksen sisällä saada tietoa palkkojen määräytymiskriteereistä tai yrityksen sisäisistä palkkahaitareista.

Palkka-avoimuus tai palkkojen läpinäkyvyys eivät ole (ainakaan vielä) valtavirtaa

Vaikka palkka-avoimuus onkin ollut jo pidempään tapetilla, ei se vielä ole kovinkaan yleistä. Toki esimerkiksi julkishallinnollisissa töissä, kuten valtion ja kunnan työpaikoissa, palkkatiedot ovat olleet julkisia. Muuten tilanne on vielä toisenlainen, ja palkka-avoimuudesta julkisesti kertovat yritykset voivat erottua edukseen myönteisesti sekä työntekijöilleen että potentiaalisille työnhakijoille. Useat yritykset ovat myös alkaneet tuoda työpaikkailmoituksissaan näkyviin kyseisen tehtävän palkkahaarukan palkkojen läpinäkyvyyden esiintuomiseksi.

Positiivista julkisuutta aiheesta on saanut esimerkiksi ohjelmistoyritys Sysart. He ovat luoneet aiheeseen liittyen koodarinpalkka.fi-sivuston, jossa jokainen voi käydä testaamassa, kuinka paljon heillä koodarina työskennellessä tienaisi.

Myös meillä Eilakaislalla on tuotu yhä enemmän esiin etenkin palkkojen läpinäkyvyyttä. Tämä on ollut erityisesti oman henkilöstömme toiveena.

”Vuoden 2021 alkaen meillä Eilakaislalla on neljä henkilöstöryhmää, joista jokaisessa on kolme eri porrasta kriteereittäin ja palkkahaitareittain senioriteetin pohjalta rakennettuna. Jatkossa siis kaikki eilakaislalaiset tietävät, mihin palkkaportaaseen itse kuuluu ja mitä häneltä odotetaan, jos haluaa edetä talon sisällä seuraavalle palkkaportaalle,” kuvailee Eilakaislan HR- ja kehityspäällikkö Joonas Kopperi palkkojen läpinäkyvyyden tarkoitusta ja taustaa sekä lisää, ”tällä pyrimme kannustamaan muun muassa sisäiseen urakehitykseen ja itsensä kehittämiseen sekä luoda avoimuutta palkkojen määräytymiseen.”

Mitä hyötyä palkkojen läpinäkyvyydestä sitten on?

Yksi palkkojen läpinäkyvyyden selkeistä hyödyistä – sekä varmasti syistä – on läpinäkyvyyden kautta tuleva luottamus ja rehellisyys. Kun yrityksen sisäiset palkkahaitarit sekä niiden syyt on avattu, myös työntekijälle tulee selkeä kuva yrityksen palkkamallista sekä seuraavalle portaalle pääsemisen kriteereistä.

Kopperi avaa Eilakaislan syitä palkkojen läpinäkyvyyteen seuraavasti: ”Tutkiessamme palkka-avoimuuden teemaa huomasimme, että usein tiedonpuute työkavereiden palkoista luo tunteen alipalkkauksesta ja avaamalla palkkoja työyhteisölle lisää se yleensä henkilöstötyytyväisyyttä sekä poistaa pääsääntöisesti epäilyn alipalkkauksesta. Palkkojen avaamisesta olemme saaneet jonkun verran positiivista palautetta ja avoin keskustelukulttuuri sekä läpinäkyvyys ovatkin yksiä keskeisiä johtamistapoja, jota haluamme Eilakaislalla edistää.”

Tämä näkökulma on varmasti melko samaistuttava, sillä tiedonpuute voi aiheuttaa ihmetystä tai epäilyn epätasa-arvoisuudesta. Ainakin myös itselleni selkeä palkkahaitari ja eri palkkaportaiden kriteerit antavat heti rehellistä kuvaa ja kasvattavat luottamusta työnantajaa kohtaan: kaikilla työntekijöillä syyt palkkaukseen ovat perusteltuina tiedossa. Lisäksi ne antavat kuvan siitä, missä itse menee niin sanotulla palkkapolulla ja mitä seuraavalle askelmalle siirtyminen vaatii. Samankaltaisia ajatuksia olen kuullut myös omalta lähipiiriltäni: läpinäkyvyyttä palkoissa selkeästi arvostetaan ja sitä kaivataankin.

”Mielestäni tärkeintä on avata yhtiön palkkaperiaatteet sekä kertoa niiden toteutumisesta, jotta palkan oikeudenmukaisuus sekä sisäiset urakehityspolut ovat paremmin tiedossa ja motivoivat entistä parempiin suorituksiin,” Kopperi mainitsee lopuksi.


Suosittelen tutustumaan myös Eilakaislan omaan osaajapankkiin, Osaajagalleriaan! Osaajagalleriasta löytyvät työnhakijoiden osaajakortit ovat anonyymejä ja sisältävät vain tiedot osaamisesta, työhön vapautumisesta, käytettävyydestä sekä palkkatoiveesta. Osaajagalleriasta löytyviin kortteihin tutustuminen voikin antaa työnantajalle kuvaa siitä, minkälainen palkkahaitari voisi olla sopiva tietyn senioriteetin omaavaan tehtävään taikka työnhakijalle raameja oman palkkatoiveen määrittelyyn.

Etsi osaajia   Aktivoi osaajagalleriaprofiili

Lisää luettavaa: