Rekrytointipalveluita ostaville yrityksille toimitusvarmuus on avainasia

Uutiset | Eilakaisla |

Kartoitimme taannoin asiakkaidemme näkemyksiä ja tarpeita rekrytointipalveluista. Kyselytutkimuksemme osoitti, että toimitusvarmuus on monen yrityksen tärkein kriteeri rekrytointikumppania valitessa. Toimitusvarmuus piti kyselyssämme sisällään myös oikeat hakukanavat ja verkostot parhaiden hakijoiden löytämiseen.

Kyselyn pohjalta erityisen tärkeänä pidettiin kumppania, joka tuntee yrityksen liiketoiminnan ja on sisäistänyt henkilön positioon liittyvät odotukset. Myös asiakkaan tarpeet huomioiva yksilöllinen ja konsultoiva palvelu oli merkittävä valintaperuste rekrytointikumppanille. Mainitut asiat nähtiin myös Eilakaislan vahvuuksina. Eilakaislan rekrytointipalveluiden muina vahvuuksina pidettiin erityisesti työnhakijoiden profilointia, henkilöstökonsulttien ammattitaitoa ja tavoitettavuutta, sekä aikataulutusta ja siinä pysymistä.

Kyselyyn vastanneet yritykset ennakoivat hyvin myös alan murroksen ja työelämän vaatimusten muuttumisen. ”Tulevaisuudessa korostuu yhä enemmän henkilön sopivuus erityisesti yrityksen tavoitteisiin, strategiaan ja yrityskulttuuriin peilaten”, kiteyttää asian eräs vastaaja. Hänen mukaansa kyky havainnoida ja tunnistaa näitä piirteitä työnhakijassa asettaa uudenlaisia haasteita rekrytointiin. Joustavuus ja asiakaslähtöisyys nähtiin olennaisina tekijöinä myös tulevaisuudessa rekrytoinnin ulkoistamisessa. Ulkopuolisen kumppanin apua tarvitaan luonnollisesti silloin, kun joko oma osaaminen tai resurssit eivät riitä rekrytoinnin hoitamiseen. Tällöin on tärkeää, että asiakkaan tilanne huomioidaan mahdollisimman yksilöllisesti ja koko prosessi saadaan räätälöityä asiakkaalle sopivaksi.

Palvelujohtajamme ja rekrytointipalveluiden kehittämistä pohtiva Tarja Forsblom-Korsi sai kyselystä hyviä ideoita työnsä tueksi: ”Avainhenkilöiden rekrytointikumppanin valintaan vaikuttavat ensi sijassa laadulliset tekijät ja varmuus siitä, että parhaimmat ehdokkaat ovat löydettävissä yhteistyökumppanin tarjoamalla palvelulla. Rekrytointiprosessissa on olennaista, että yhteistyökumppani ymmärtää asiakkaan tarpeen. Konsultin täytyy siis ymmärtää avainhenkilön tuleva rooli,  yrityksen ja organisaation tila (muutokset, kasvu, startti jne.) sekä markkinatilanne, jossa ollaan.”

" Avainhenkilöiden rekrytointikumppanivalintaan vaikuttavat ensi sijassa laadulliset tekijät ja varmuus siitä, että parhaimmat ehdokkaat ovat löydettävissä yhteistyökumppanin tarjoamalla palvelulla

Tarja Forsblom-Korsin mukaan profilointiin ja prosessin käynnistämiseen kannattaa siis varata aikaa ja valmistautua huolella. Aloituksen jälkeen hakukanavien valinnat ja tärkeimpänä potentiaalisimpien ehdokkaiden tunnistaminen hakijoiden joukosta on taitolaji. ”Onkin hienoa, että rekrytointeihin panostetaan ja annetaan prosessit ammattilaisten, rekrytointeja päivittäin tekevien henkilöiden haltuun. Kilpailu parhaista osaajista on kova, ja mekin mietimme Eilakaislalla koko ajan uusia kanavia ja väyliä näiden ”tähtien” löytämiseen, jotta voimme jatkossakin varmistaa palvelullamme tuotettavan lisäarvon asiakkaidemme”, Forsblom-Korsi kertoo.

Lisää luettavaa: