Social Sellingin monet vaatteet

Social Selling, eli sosiaalinen myynti nousi maailmanmaineeseen ensimmäisenä sosiaalisen median mahtavista mahdollisuuksista myyjille ja myyntiorganisaatioille. Sittemmin termi on tullut tutuksi myös monille muille organisaation osille ja nykyään termin eri ulottuvuudet menevätkin söpösti sekaisin kun organisaatioiden kahvihuoneissa puhutaan työntekijälähettilyydestä, modernista markkinoinnista tai johtajien tavasta viestiä avoimesti sosiaalisissa kanavissa. On siis varsin paikallaan vielä korostaa mistä eri elementeistä Social Selling siis kaikkinensa koostuu.


Omassa viitekehyksessäni sosiaalinen myynti koostuu kaikkinensa viidestä erilaisesta ulottuvuudesta:

Social-Selling-viitekehys-viisi-ulottuvuutta

Sosiaalisen myynnin elementit:

  1. Asiantuntijabrändi — miten yksilöt näyttäytyvät ulospäin verkostolleen luotettavina neuvonantajina ja alansa asiantuntijoina.

  2. Sisältöjen hyödyntäminen — miten tuottaa seuraajille ja omalle avainkohderymälle heitä hyödyttävää sisältöä, jonka avulla oma organisaatio tai osaaminen näyttäytyy positiivisessa valossa.

  3. Suhteiden syventäminen — miten ylläpitää ja kehittää olemassa olevia suhteita sidosryhmien ja (potentiaalisten ja nykyisten) asiakkaiden parissa, pitämällä yhteyttä ja pysymällä informoituna erilaisista muutoksista organisaatioiden sisällä.

  4. Sosiaalinen kuuntelu — miten systemaattisesti seurata relevantteja keskusteluja avainkohderyhmien ja aihealueiden parissa ja pysyä tietoisena itselle kiinnostavien alojen ja aiheiden avaintrendeistä.

  5. Verkoston kasvattaminen — miten laajentaa ja vahvistaa omaa asiantuntijaverkostoa vahvemmaksi, jotta oma vaikutuspiiri koostuu itselle relevanteista kohdeyleisöistä pelkkien koulukavereiden ja kollegoiden sijasta.

Kun sosiaalisen myynnin eri elementtejä tutkii tarkemmin, on helppo ymmärtää, miksi useat eri organisaation osat osallistuvat yhä aktiivisemmin sosiaalisen median keskusteluihin. Eri yksiköillä ja yksilöillä saattaakin olla täysin erilaiset tavoitteet ammattimaisen sosiaalisen median ja sisällöntuotannon suhteen.

Social-Sellingin-monet-vaatteet_680x380px

Siinä missä myyjien päämääräisenä tavoiteena on löytää lämpimiä liidejä, vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita aktiivisen yhteydenpidon kautta, saattavat asiantuntijoilla ja organisaation johtajilla tavoitteet Social Sellingin suhteen liittyä puhtaasti työnantajamielikuvan vahvistamiseen ja rekrytoinnin tehostamiseen. Juuri tästä syystä Social Selling on ja tulee jatkossakin olemaan entistäkin enemmän eri organisaatioiden ja henkilöiden huulilla.

Sosiaalisen median rooli työnantajamielikuvan kehityksessä ja rekrytoinnissa

Yksi nopeimmin nousevista trendeistä on sosiaalisen median ja yrityksen työntekijöiden hyödyntäminen työnantajamielikuvan kehityksessä.

Valistuneet ja valtaistuneet asiakkaat haluavat ja tarvitsevat tukea tiedonhakuunsa ja tutkitusti luotettavin tiedonlähde Edelmannin luottamusbarometrinkin mukaan on alan aito asiantuntija, tai yrityksen työntekijä, eikä esimerkiksi organisaation johto tai viestintäosasto. Ihfoähkyn aikakaudella ihmiset arvostavat viestinnässä autenttisuutta jopa ansaitun aseman yli, vaikka auktoriteettien luottamus onkin jälleen nousussa.

Sosiaalinen-myynti-Edelmann-Trust-Barometer-2018

Yrityksen työntekijöiden, siis arjen ammattilaisten näkemykset ja kokemukset ovat yhä tärkeämmässä roolissa yrityksen kulttuurin ja arvojen avaamisessa. Valistuneet ihmiset katsovat kiiltokuvaviestinnän läpi ja kysyvät kokemuksia aktiivisesti sosiaalisista kanavista ja verkon keskustelualustoilta.

Tästä syystä otammekin tulevassa webinaarissa käsittelyyn erityisesti työntantajabrändin rakentamisen ja digitaalisen viestinnän keinot. Tutustu webinaarin sisältöön alta!

Generoi tulosta ja rakenna työnantajabrändiä digitaalisin keinoin webinaarin tallenne

 

 

Lisää luettavaa: