Sopivaa yrityskulttuuria etsimässä

Kun etsit itsellesi ja osaamisellesi sopivaa työnkuvaa tai tehtävää, etsit myös persoonallesi ja arvoillesi sopivaa yritystä, jossa voit aidosti kokea viihtyväsi. Yrityskulttuuri on monelle yhä tärkeämpi tekijä, kun etsii sopivaa työpaikkaa: usein haetaan myös itselle sopivaa työyhteisöä ja yrityskulttuuria. Puhutaan termistä ”cultural fit” eli siitä, kuinka hyvin organisaation ja työntekijän arvot ja toimintatavat sopivat yhteen. Mistä itselle sopivan yrityskulttuurin tunnistaa?

Sopivatko yrityksen toiminta- ja työskentelytavat sinulle?

Instagram Storyssa teettämämme kyselyn perusteella tärkeimmäksi tekijäksi yrityskulttuurissa koettiin yrityksen toimintatavat. Toimintatapoihin kuuluvat esimerkiksi yrityksen johtaminen, työskentelytavat, viestintä ja prosessit.

Toimintatapojen osalta on tärkeä miettiä omia preferenssejä: tahdotko, että töitä tehdään itsenäisesti etätyöskentelyn muodossa vai haluatko arkeen enemmän tukea ja ohjausta esihenkilöltä sekä tiimiltä lähityöskentelyn myötä? Tässä kohtaa kannattaa miettiä myös sitä, haluatko työskennellä organisaatiossa, jossa tekemiselle on selkeät ohjeistukset vai toimia vapaammassa organisaatiossa, jossa on enemmän sijaa luovuudelle ja oman työn kehittämiselle.

Yrityksen toimintatapojen ollessa linjassa omien mieltymysten kanssa, on työskentely luontevampaa ja vähemmän kuormittavaa. Lisäksi yrityksen toimintatavoilla voi olla huomattava merkitys siihen, miten koet oman työsi merkityksellisyyden.

Kohtaavatko yrityksen arvot omiesi kanssa?

Vastaajien kesken myös yrityksen arvot nähtiin merkittävänä tekijänä, kun pohditaan yrityskulttuurin sopivuutta. Ensin on tärkeää tunnistaa, mitkä ovat itselle merkittävimmät arvot yleisesti ja työelämässä. Tämän jälkeen niitä voi verrata yrityksen arvoihin.

Ennen kuin lähdet hakemaan tietoa yrityksen arvoista, kannattaa lähteä liikkeelle yrityksen ydinliiketoiminnasta: onko se arvojesi mukaista toimintaa vai vastoin arvojasi? Ydinliiketoimintaa on hyvä lähteä arvioimaan esimerkiksi vastuullisuuden näkökulmasta. Haluatko työskennellä yrityksessä, joka innovaatioillaan edistää ekologista kestävyyttä? Tai ehkä näkisit itsesi yrityksessä, joka ajaa ennen kaikkea sosiaalisesti kestävää kehitystä? Jos et osaa itse arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta, on nykyään lähes kaikkien yritysten verkkosivuilta löydettävissä tietoa liiketoiminnan vastuullisuudesta raporttien tai muiden sisältöjen muodossa.

Jos ydinliiketoiminta on arvojesi mukaista, voit seuraavaksi pohtia yrityksen arvoja, jotka näkyvät päivittäisessä tekemisessä. Etsitkö mahdollisesti yritystä, jossa töitä tehdään intohimolla, innovatiivisesti ja rohkeasti tavoitteiden saavuttamiseksi vai kenties yritystä, jossa laatu ja luotettavuus on kaiken keskiössä?

Miten yrityskulttuurista voi hakea tietoa?

Yritysten vastuulla on huolehtia siitä, että kohderyhmällä on saatavilla todenmukaista tietoa yrityskulttuurista. Onneksi työantajabrändäyksen (employer branding) yleistyminen ja sosiaalisen median kanavien kasvu ovat huomattavasti lisänneet yritysten viestintää ja sisällön tuottamista eri alustoilla.

Kyselymme pohjalta suurin osa vastaajista on käyttänyt töitä hakiessa yrityskulttuurin tiedonhakuun tarkentavia kysymyksiä työhaastattelussa sekä tiedonhakua yrityksen nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Töitä hakiessa (ja sopivaa yrityskulttuuria etsiessä) kannattaa käydä laajasti läpi yrityksen sosiaalisen median kanavat ja nettisivut, jotta voit muodostaa mahdollisimman selkeän kuvan kyseisen yrityksen kulttuurista. Usein yritykset ovat listanneet verkkosivuilleen yritysarvot sekä kertoneet niiden tarkoituksesta juuri heille. Sosiaalisen median kanavista näet puolestaan pienellä kynnyksellä, millaista porukkaa yrityksessä on töissä sekä mahdollisesti myös rennompaa sisältöä yrityksen arjesta.

Jos sosiaalisen median ja verkkosivuston pohjalta kerätyn tiedon perusteella yrityskulttuuri kuulostaa sopivalta ja edessä on työhaastattelu, kannattaa kysyä haastattelijalta tarkentavia kysymyksiä. Voit kysyä esimerkiksi nämä kysymykset työhaastattelussa, kun haluat lisää tietoa yrityksen kulttuurista:

  • Miten yrityksen arvot näkyvät työyhteisön arjessa?
  • Millaiset toimintatavat yrityksessä on mm. etätyön tai joustavuuden suhteen?
  • Miten yrityksessä tehdään päätöksiä?
  • Miten työyhteisön hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä huolehditaan?

Entä mitä seurauksia yrityskulttuurin sopivuudesta parhaimmillaan on?

Parhaimmillaan ”cultural fit” vahvistaa työntekijän sitoutumista työantajaan ja työyhteisöön, lisää työntekijän motivaatiota sekä kasvattaa työtyytyväisyyttä ja työn merkityksellisyyttä. Kyselyymme vastanneiden osalta yrityskulttuurin yhteensopivuuden tärkeimpänä seurauksena nähtiin vahvempi sitoutuminen työnantajaan.

Samojen arvojen ja toimintatapojen arvostaminen työyhteisössä luovat yhteisöllisyyden tunnetta ja helpottavat päivittäistä arkea. On kuitenkin hyvä muistaa, että arvojen ja toimintatapojen yhtenäisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien yrityksessä tulisi jakaa samat ajatukset, ideat ja näkökulmat. Monimuotoinen työyhteisö, jossa osataan tarvittaessa myös haastaa ja kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapoja ja ajatuksia, on myös elinehto jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sinulla saa ja pitääkin olla omia mielipiteitä, jotka vain rikastuttavat yrityksen olemassa olevaa yrityskulttuuria entisestään!Löydä uusi ura!

Käy katsomassa avoimet työpaikkamme ja liity osaajayhteisöömme. Vaikka et juuri nyt aktiivisesti hakisikaan uutta työpaikkaa, suosittelemme luomaan osaajaprofiilin ansioluetteloineen, niin olet löydettävissä jatkuvasti sopiviin työmahdollisuuksiin!

Katso avoimet työpaikat    Liity osaajayhteisöömme

Lisää luettavaa: