Toivotamme hyvää joulua ja menestystä uudelle vuodelle 2022

Uutiset | Eilakaisla |

Jouluna on tärkeää levittää joulumieltä ja antaa omastamme niille, jotka tarvitsevat apuamme. Eilakaisla lahjoittaa joulumuistamisiin tarkoitetut varat tänäkin vuonna seuraaviin kohteisiin: Syöpäsäätiö, Sydänlapset ja –aikuiset ry, Maanpuolustuksen Tuki ry sekä Baltic Sea Action Group.

Syöpäsäätiö on taistellut syöpää vastaan jo vuodesta 1948. Lahjoitusvarojen avulla tuetaan kotimaista syöpätutkimusta sekä tarjotaan neuvontapalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Syöpäsäätiö edistää myös syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista. Varoja ohjataan myös avustuksina vähävaraisille syöpäpotilaille sekä lapsen syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille perheille.

Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö. Sydänlapset ja -aikuiset ry:n keskeisenä tavoitteena toimia kaikkien synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä yhdyssiteenä tämän potilasryhmän ja terveydenhuollon henkilökunnan välillä.

Maanpuolustuksen Tuki ry on maanpuolustusjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on keskeisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Toiminnan painopistealueena on keskitetty varainhankinta. Maanpuolustuksen Tuki ry hankkii ja jakaa keskitetysti jäsenjärjestöjensä toimintaan sekä koulutukseen tarkoitetut varat sekä toimii linkkinä jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään.

Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

Jos haluat tukea kohteitamme, löydät lisätietoja alla olevista linkeistä:Lisää luettavaa: