Toivotamme rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019

Uutiset | Eilakaisla |

Jouluna on tärkeää levittää joulumieltä ja antaa omastamme niille, jotka tarvitsevat apuamme. Eilakaisla lahjoittaa joulumuistamisiin tarkoitetut varat tänäkin vuonna seuraaviin kohteisiin: Lastenklinikoiden kummit ry, Maanpuolustuksen Tuki ry, Sotiemme veteraanit, Syöpäsäätiö sekä Sydänlapset ja –aikuiset ry.

Christmas is a time for Caring and Sharing, thus Eilakaisla keeps up the firm’s tradition of donating funds to the following charity organisations: Lastenklinikoiden kummit ry, Maanpuolustuksen Tuki ry, Sotiemme veteraanit, Syöpäsäätiö and Sydänlapset ja –aikuiset ry.


Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä.

Maanpuolustuksen Tuki ry on maanpuolustusjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on keskeisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien valtakunnallisten järjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Toiminnan painopistealueena on keskitetty varainhankinta. Maanpuolustuksen Tuki ry hankkii ja jakaa keskitetysti jäsenjärjestöjensä toimintaan sekä koulutukseen tarkoitetut varat sekä toimii linkkinä jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään.

Sotiemme Veteraanit on kolmen valtakunnallisen veteraaniliiton ja Kaatuneitten omaisten Liiton yhteisen varainhankinnan tunnus. Kerätyillä varoilla avustetaan etupäässä pienituloisten sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona asumista. Tuotolla avustetaan esimerkiksi kotiapua kuten siivousta ja ikkunoiden pesua, kuntoutusta ja kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, silmälasien tai muiden apuvälineiden hankintaa, kodin kunnostuksia kuten kaiteiden asennuksia pesutiloihin ja kynnysten poistoja sekä kuljetuspalveluiden hankintaa.

Syöpäsäätiö on taistellut syöpää vastaan jo vuodesta 1948. Lahjoitusvarojen avulla tuetaan kotimaista syöpätutkimusta sekä tarjotaan neuvontapalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Syöpäsäätiö edistää myös syövän ehkäisyä ja varhaista toteamista. Varoja ohjataan myös avustuksina vähävaraisille syöpäpotilaille sekä lapsen syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille perheille.

Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä etuja ajava järjestö. Sydänlapset ja -aikuiset ry:n keskeisenä tavoitteena toimia kaikkien synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä yhdyssiteenä tämän potilasryhmän ja terveydenhuollon henkilökunnan välillä.

Jos haluat tukea kohteitamme, löydät lisätietoja alla olevista linkeistä:

Lisää luettavaa: