#Monimuotoisuusmanifesti-artikkeli: Tuokolla monimuotoisuus lähti osaamiseen ja työhyvinvointiin panostamisesta

#Monimuotoisuusmanifesti-haastattelusarjan tarkoituksena on tuoda näkyväksi, kuinka eri tavoin monimuotoisuus voidaan huomioida ja miten sitä voidaan käytännössä edistää erilaisissa organisaatioissa. Ensimmäisen artikkelin haastateltavana toimii asiantuntijaorganisaatio Tuokko. Tuokon palveluihin kuuluvat mm. tilintarkastus, taloushallinto ja veroneuvonta.

Miten monimuotoisuuden kehitystarve nousi esille Tuokolla?

Tuokon hallintopäällikkö Ulla Grönberg kertoo, että heidän organisaatiossaan monimuotoisuuden kehitys on lähtenyt liikkeelle ikään kuin huomaamatta erilaisten työhyvinvointihankkeiden, kuten esihenkilötyön kehittämisen ja työkyvyn johtamisen, myötä. Tuokolla on haluttu panostaa siihen, että esihenkilöt ymmärtävät työntekijöiden yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden, kuten esimerkiksi erilaiset motivaattorit ja vahvuudet.

”Monimuotoisuus hyödyntää organisaatioita tutkitustikin. Monimuotoisessa organisaatiossa on parempi työilmapiiri ja se vahvistaa kokonaisuutena työhyvinvointia. Erilaiset persoonat ja osaamiset täydentävät toisiaan, kunhan ilmapiirissä on luottamusta ja psykologista turvallisuutta. Tästä syntyy parhaimmillaan ylivertaista luovuutta ja innovaatioita. Lisäksi monimuotoinen työyhteisö kykenee paremmin muuttumaan”, kertoo Grönberg.

Miten monimuotoisuuden edistäminen on näkynyt teillä käytännössä?

Grönberg kertoo, että rekrytoinneissa monimuotoisuuden edistäminen on näkynyt siten, että he haluavat löytää aina kyseessä olevaan tehtävään sopivimman henkilön eli henkilön ominaisuudet ovat osaamisen ohella rekrytoidessa keskiössä.

Kun kilpailu työntekijöistä on kovaa, on tärkeää pystyä vastaamaan työnhakijoiden tarpeisiin. Tuokolla on haluttu panostaa aidosti työn inhimillisyyteen ja siitä viestimiseen, mikä luo hyvän pohjan monimuotoista työyhteisöä rakentavien työnhakijoiden houkuttelulle. Työn inhimillisyys tarkoittaa, että jokainen työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, ja että työn, vapaa-ajan ja palautumisen tasapaino on kunnossa.

Tuokolla työntekijöiden keskinäinen toistensa arvostus sekä luottamus ovat todella tärkeitä. Työpaikalla on vahva auttamisen kulttuuri, jossa toisia autetaan loistamaan sekä saadaan ja annetaan apua. Jokaisen omia vahvuuksia hyödynnetään ja erilaisuutta kunnioitetaan. Lisäksi Tuokolla on tärkeää, että kaikkia osallistetaan ja että jokainen tulee kuulluksi ja kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Asioita ei haluta edistää vain johdon kesken, vaan mukaan otetaan koko henkilöstö. Esimerkiksi erilaisia toimintamalleja ja pelisääntöjä on laadittu yhdessä työpajoissa. Mukaan ottamisen kulttuuri onkin yksi tärkeimmistä asioista, jotta monimuotoisen työyhteisön potentiaali voidaan saavuttaa yrityksessä.

Tuokolla on haluttu panostaa myös monimuotoisuuden johtamiseen. On oleellista, että johtavassa asemassa olevat henkilöt ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään toimintaansa ja he ymmärtävät, miksi kehitystä tehdään. Lisäksi on tärkeää oivaltaa, että monimuotoisuuden johtaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jota tehdään jatkuvasti.

Oletteko kohdanneet haasteita monimuotoisuutta kehittäessä?

Grönberg kertoo, että yleisellä tasolla heidän henkilökuntansa on suhtautunut hyvin myönteisesti tämän tyyppisiin hankkeisiin ja kehitykseen. Kaikenlaiseen kehittämiseen liittyy myös haasteita. Ihmiset ovat eritahtisia ja toisille muutokset ovat helpompia kuin toisille. Erilaisuus on siis sekä rikkaus että haaste.

Grönberg kuitenkin lisää, että usein muutokset hyväksytään, kun niiden nähdään toimivan tai niihin on totuttu.

Mitä konkreettisia muutoksia olette tehneet monimuotoisuuden eteen?

Tuokolla kaikenlaiset muutokset ja kehitys pohjautuvat yrityksen strategiaan, jossa yhtenä isona teemana on työkykyjohtaminen. Tähän liittyen henkilöstön monimuotoisuutta pyritään varmistamaan jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Kaikkia kannustetaan oman osaamisen ylläpitoon, monipuoliseen kehittämiseen ja erilaisiin tutkintoihin asiantuntijatyön tueksi. Monimuotoisuus kehittyy lisäksi osallistamalla ja palautekulttuuria vahvistamalla. Tuokolla on viime vuosina kehitetty useita toimintaan merkittävästi liittyviä kokonaisuuksia.

Aiotteko kehittää monimuotoisuutta lisää tulevaisuudessa?

Kysyttäessä tulevaisuuden kehitysaikeista on vastaus selkeä: varmasti aiomme!

”Kyllä työelämässä tarvitaan kaiken ikäisiä ja näköisiä henkilöitä sukupuolesta riippumatta. Kaikille on työelämässä varmasti tilaa ja paikka. Mitä vähemmän homogeeninen työyhteisö on, sen parempi.”

"Monimuotoisuutta kannattaa edistää. Loppujen lopuksi sitä edistämällä, kun työyhteisö on turvallinen ja ilmapiiri luottamuksellinen, tuottaa taloudellista hyvää viivan alle,” tiivistää Grönberg ja jatkaa, "on ylipäätään rikkaus, että saa työskennellä monimuotoisessa työyhteisössä. Kaikki työyhteisöt tarvitsevat monimuotoisuutta.”

 

Monimuotoisuus osana menestyvää organisaatiota -webinaari

Lisää luettavaa: