Vuokratyön myytit ja uskomukset

Monilla voi olla ennakkoluuloja ja uskomuksia henkilöstövuokraukseen liittyen. Yritykset voivat pohtia, sopiiko vuokratyö heidän tarpeisiinsa, toimialaansa tai työtehtäviinsä. Työnhakijat voivat puolestaan ajatella, että vuokratyöskentely on vain lyhyisiin projekteihin sopivaa. Pyrin tässä blogissa kumoamaan näitä myyttejä ja samalla hieman avaamaan henkilöstövuokrauksen monipuolisuutta.

Myytti 1: vuokratyötä tekevät vain nuoret

Useilla voi olla ennakkoajatus siitä, että vuokratyötä tekevät vain nuoret työntekijät. Todellisuudessa vuokratyö voi sopia kaikille iästä riippumatta, samalla tavalla kuin mikä tahansa työ. Joihinkin tehtäviin oikeastaan haetaan jo enemmän kokemusta omaavia henkilöitä, jotka ovat kerryttäneet monipuolista työkokemusta pidemmän aikaa ja eri tehtävien parista.

Osaamisvaatimukset voivat siis vaihdella paljon, kuten rekrytoidessa. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että vuokratyö on ihan samaa työtä, kuin olisi työntekijänä yrityksen palkkalistoilla. Iällä tai työtehtävien tasolla ei siis ole mitään tekemistä vuokratyöpaikkojen kanssa. 

Myytti 2: vuokratyöntekijät tekevät vain avustavia työtehtäviä

Tämä liittyy hieman ylempään myyttiin, sillä kuten mainitsin, henkilöstövuokrauksen tehtävien vaatimukset vaihtelevat hyvin paljon. Meillä Eilakaislalla vuokratyöntekijät toimivat monipuolisissa tehtävissä niin asiantuntijatason, tiiminvetäjän kuin suorittavan tason rooleissa.

Olen myös itse päässyt etsimään asiakkaillemme vuokratyöntekijöitä hyvin erityyppisiin tehtäviin eri aloilta, kuten assistentteja, ostoreskontranhoitajia, toimistopäälliköitä ja asiakaspalvelukoordinaattoreita.

Myytti 3: henkilöstövuokraus on aina lyhytaikaista

Ensiajatus voi olla, että henkilöstövuokrausta hyödynnetään vain projektinomaisissa tarpeissa tai lyhyissä sijaisuuksissa. Totuus on, että vuokratyö sopii hyvin erilaisiin tilanteisiin ja työntekijätarpeisiin: osa asiakkaistamme kaipaa apua nimenomaan lyhyempiin tai pidempiin projekteihin tai erilaisiin sijaistuksiin, osa taas vaikkapa jonkun uuden roolin käynnistämiseen. Syitä on yhtä monta kuin organisaatiota.

Samaan aikaan on hyvä kumota myös yksi mahdollinen uskomus vuokratyösuhteen muodoista. Ennakkoluulo voi olla, että vuokratyösuhteet ovat määräaikaisia (lyhytaikaisuus-myytin vuoksi). Useat vuokratyösuhteet ovat myös vakituisia eli toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita.

Myytti 4: vuokratyössä on huonompi palkkaus

Yksinkertaisuudessaan: vuokratyö ei itsessään vaikuta palkkaan, sillä työntekijän palkka määräytyy työtehtävän tason, valittavan henkilön pätevyyden ja osaamisen mukaan – kuten yleensä muutenkin.

Palkkaukseen ja vuokratyön vastuullisuuteen liittyen on hyvä mainita, että henkilöstökonsulteilla on melko läpileikkaava ja kattava näkemys eri alojen ja erilaisten roolien palkkaukseen. He pyrkivät työssään varmistamaan, että vuokratyöntekijöiden palkkaus on markkinatasolla, ja palkkaeroja ei ole vuokratyöntekijöiden ja yritykseen suoraan rekrytoitujen työntekijöiden välillä.


Toivottavasti listaus avasi joitain yleisimpiä henkilöstövuokrausta koskevia uskomuksia. Jäikö listalta pois jotain mielessäsi olevia ennakkoluuloja henkilöstövuokraukseen liittyen? Tai heräsikö aiheiden pohjalta lisäkysymyksiä? Juttelemme mielellämme kanssasi henkilöstövuokrauksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Suosittelen tutustumaan myös oppaaseemme ”Henkilöstöä palveluna”, jossa avaamme henkilöstövuokrausta lisää!

Kirjoittaja Arttu Töyry työskenteli Eilakaislalla henkilöstökonsulttina. Hänellä on kokemusta toimistopuolen, asiakaspalvelun sekä taloushallinnon rekrytointi- sekä henkilöstövuokrausprosessien parista. Aiemmin hän on työskennellyt henkilöstöassistenttina.

Lisää luettavaa: