Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä

Haluaisitko, että työyhteisössäsi jokainen voisi nauttia siitä, mitä tekee, ja saada omalta osaltaan koko organisaation kukoistamaan? Olisiko aika ryhtyä nauttimaan työhyvinvoinnista sekä työn imun tuottamista hedelmistä: sairauspoissaolojen vähentymisestä, mahtavasta työilmapiiristä ja tuloksellisuuden kasvamisesta?

Kerron tässä webinaarissa viidestä keskeisestä sosiaalisesta tunteesta ja niiden huomioimisesta sekä tutkimusten että käytännön näkökulmasta. Nämä tunteet ovat psykologisen turvallisuuden tunne, arvostetuksi tulemisen tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, vaikuttamisen tunne ja reiluuden tunne.

Näiden tunteiden huomioon ottaminen työyhteisössä ja niihin vastaaminen vuorovaikutuksellisuuden kautta vaikuttavat siihen, missä määrin työntekijä luottaa esimieheensä ja haluaa sitoutua organisaation päämääriin samalla, kun saa kasvaa omaan täyteen potentiaaliinsa työntekijänä ja ihmisenä.

On hyvä ymmärtää, että edellä mainitut tunteet eivät liity siihen, teetkö työtä fyysisesti samassa tilassa vaiko etänä. Voisin jopa sanoa pitkän kansainvälisen uran, monikulttuurisien tiimien esimiehenä, että nämä asiat jopa korostuvat, kun johdat tiimejä etänä!

 
Näitä teemoja käsittelemme lisää tulevassa webinaarissamme 5.5. klo 14, tervetuloa!
 

Lataa Tunnetaidot tämän päivän työelämässä -webinaarin tallenne

 

Lisää luettavaa: