Yhteistoimintalain perusteet ja uudistus

Yhteistoimintalain merkitys suomalaisessa työelämässä on keskeinen. Yhteistoiminnalla lisätään vuorovaikutusta työpaikoilla ja annetaan työntekijöille mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Onnistunut yhteistoiminta on sekä henkilöstön että työnantajan edun mukaista: mahdollisuus osallistua päätöksentekoon lisää työtyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista. Tämä puolestaan vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen. Yhteistoimintaan liittyy kuitenkin merkittäviä määrä- ja muotovaatimuksia, jotka on otettava huomioon yhteistoimintaprosesseissa. Näitä asioita käsitellään uusimmassa webinaarissamme "Yhteistoimintalain perusteet ja uudistus".

Perusteet on hyvä kerrata ajoittain ja uudistuksiin on tärkeä valmistautua

Nykyinen yhteistoimintalaki on ollut voimassa reilut kymmenen vuotta. Vaikka lain asettamat velvoitteet voivat pääpiirteittäin olla tuttuja, niiden soveltaminen käytännössä on usein hankalaa. Yhteistoimintaneuvottelutilanteet eivät ole myöskään pelkästään juridiikkaa, vaan tarvitsevat tuekseen myös viestintää ja läsnäoloa. Kyseessä on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii laajaa ammattitaitoa ja panostusta sekä työnantajalta että henkilöstöltä.

Uuden yhteistoimintalain voimaantulo lähestyy ja myös siihen tulee valmistautua. Tietyt kulmakivet pysyvät ennallaan, mutta muutoksiakin on luvassa. Isoina muutoksina uusi laki sisältää säännökset jatkuvasta vuoropuhelusta työpaikalla sekä henkilöstön edustuksesta työnantajan hallinnossa. Nykyisen yhteistoimintalain mukaiset neuvotteluvelvoitteet yhdistetään yhdeksi muutosneuvotteluja koskevaksi luvuksi, ja samalla osa aikaisemmin neuvoitteluvelvoitteen alaisista asiakokonaisuuksista siirtyvät jatkuvan vuoropuhelun piiriin.

Yhteistoimintalain perusteet ja uudistus -webinaari on loistava mahdollisuus päästä päivittämään yhteistoimintaosaamista työsuhdejuridiikan ammattilaisen ohjaamana. Webinaari pureutuu erityisesti yhteistoimintalain mukaisiin velvoitteisiin, mutta antaa kuulijalle myös tiiviin tietopaketin tulevasta yhteistoimintalaista ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Tervetuloa mukaan!

Työsuhteen elinkaari -webinaarisarja | Yhteistoimintalain perusteet ja uudistus

Lisää luettavaa: