3+1 näkökulmaa henkilöarviointeihin, joista organisaatiosi voisi hyötyä

Henkilöarvioinnit – tuo sana herättää monen mielessä kuvan perinteisestä rekrytointiprosessista ja kandidaattien testaamisesta. Ja kyllä, se on osa sitä, mutta henkilöarvioinnit voivat tarjota paljon enemmän kuin pelkkä ensivaikutelma antaisi ymmärtää. Ne voivat olla avain organisaation menestykseen monin tavoin, joita emme ehkä heti tule ajatelleeksi. 

 

1. Työntekijöiden arvioinnit osana organisaation kehitystä

Henkilöarvioinnit voivat toimia erinomaisena työkaluna organisaation nykyisen henkilöstön kehittämisessä. Ne auttavat tunnistamaan yksilöiden vahvuudet ja kehityskohteet sekä tarjoavat arvokasta tietoa johtoryhmille ja HR-osastoille päätöksenteon tueksi. Näin organisaatio voi paremmin kohdentaa kehitysresurssejaan ja parantaa henkilöstön suorituskykyä sekä sitoutumista. 

2. Nopea ja tarkka seulonta massarekrytoinneissa

Seulontapalvelumme tarjoavat nopean ja tarkan tavan arvioida suuren määrän ehdokkaita rekrytointiprosessin alussa. Digitaalisten testien avulla voimme tunnistaa potentiaalisimmat kandidaatit jopa satojen ehdokkaiden joukosta. Näin vältytään turhilta haastattelukierroksilta, ja säästetään aikaa ja resursseja. Käytettävissä olevat resurssit voidaan kohdentaa omaan organisaatioon parhaiten sopiviin ehdokkaisiin. 

3. Tiimiarvioinnit tukemaan ryhmädynamiikkaa

Tiimiarvioinneilla voimme tukea organisaation tiimien kehitystä ja parantaa ryhmädynamiikkaa laajemman ymmärryksen ansiosta. Näiden arviointien avulla voidaan tunnistaa tiimien vahvuudet ja heikkoudet sekä tarjota työkaluja tiimien tehokkaampaan toimintaan.

Tiimiarviointeja voidaan myös hyödyntää uuden tiiminjäsenen rekrytoinnissa, kun tiedetään, millaista osaamista nykyisestä tiimistä puuttuu. Näin organisaatio voi varmistaa, että tiimit toimivat optimaalisesti ja saavuttavat tavoitteensa entistäkin paremmin. Tiimiarviointeja teemme esimerkiksi johtoryhmille, hallituksille ja asiantuntijatiimeille. 

Lisäksi: klassiset henkilöarvioinnit rekrytoinnissa

Tämän jo tiesitkin, mutta henkilöarvioinnit ovat usein olennainen osa onnistunutta rekrytointiprosessia ja nykyisin lähes poikkeuksetta osa jokaista suorahaku- ja rekrytointitoimeksiantoamme valitulle kandidaatille. Henkilöarviointi Suomessa 2024 -tutkimuksen (Duunitori ja Asselmointi) mukaan vain 13 % organisaatioista ei hyödynnä lainkaan henkilöarviointeja rekrytoinneissa. 

Tarjoamme Eilakaislalla kattavia henkilöarviointipalveluita, jotka varmistavat, että valitut ehdokkaat vastaavat organisaation tarpeita ja kulttuuria. Näin vältytään virheellisiltä rekrytointipäätöksiltä ja varmistetaan, että organisaatio saa sopivimmat mahdolliset tekijät tiimeihinsä.

Rekrytointi ja ehdokaskokemus Suomessa 2024 -tutkimus puolestaan (Duunitori, Kansallinen rekrytointitutkimus) osoittaa, että jopa puolet organisaatioista onnistuvat mielestään huonosti soveltuvuus- tai psykologisten testien hyödyntämisessä, vaikka niillä on osoitettu olevan vahva korrelaatio rekrytoidun henkilön työssä onnistumiseen. Siksi me Eilakaislalla teemme töitä henkilöarviointien aktiiviseksi hyödyntämiseksi onnistuneempien rekrytointien eteen.Yhteenvetona voidaan todeta, että henkilöarvioinnit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia kehittää nykyistä henkilöstöä, tehostaa rekrytointiprosesseja ja parantaa tiimien suorituskykyä. Eilakaisla tarjoaa parhaita mahdollisia ratkaisuja henkilöarvioinneissa, jotta asiakkaamme voivat saavuttaa liiketoimintatavoitteensa entistäkin tehokkaammin. Sparrailen mielelläni aiheesta lisää, kuinka juuri teidän organisaationne voisi hyötyä henkilöarvioinneista! Voit varata ilmaisen sparrailuajan kanssani tästä linkistä

P.S. meillä Eilakaislalla henkilöarviointien NPS-luku on aivan huikeat 92 asiakkaiden arvioimana! NPS on mittari, joka kertoo asiakkaiden suositteluhalukkuuden heidän kokemuksensa perusteella. Mittausasteikko vaihtelee -100 ja +100 välillä, ja yli 50 pisteen tulos tulkitaan poikkeuksellisen hyväksi suoritukseksi sekä viittaa vahvaan asiakastyytyväisyyteen ja korkeaan suositteluvalmiuteen.

Lisää luettavaa: