Irtisanovan yrityksen 4 syytä ostaa uravalmennusta

Kun puhutaan uudelleensijoitusvalmennuksen hyödyistä, asia usein käsitellään ja ymmärretään enemmän lähtevän työntekijän näkökulmasta. Uravalmennus tuo kuitenkin myös selkeitä hyötyjä valmennusta työntekijöilleen tarjoavalle yritykselle. Varsinkin silloin, kun uravalmennus suunnitellaan hyvin ja toteutetaan ammattitaitoisen ja kokeneen kumppanin kanssa.

Kokosin mielestäni keskeisimmät asiat uudelleensijoitusvalmennukseen liittyen muistilistaksi niin yritysten esimiehille, johdolle kuin henkilöstöhallinnon edustajillekin.

4 syytä järjestää uudelleensijoitusvalmennuksia työntekijöilleen

1. Asioihin etukäteen varautumalla organisaation muutostilanteiden hallinta ja hankalien päätösten tekeminen helpottuu

Irtisanomistilanne voi olla esimiehelle vaikea ja raskas, joten ennakkoon hyvin tehdyn henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen on helpompaa. Irtisanominen itsessään jää usein esimiehen tehtäväksi ja hän saattaa jäädä tilanteessa yksin. Esimiehille voi olla helpottavaa tietää, että irtisanotuille tarjotaan tukea ja valmennusta, eivätkä he joudu kohtaamaan muutosta yksin, vaan heillä on asiantuntija apuna uuden työn hakuun ja muutoksenhallintaan.

Oli organisatorinen muutos mikä tahansa, suurimmat ja tärkeimmät muutokset koskevat aina ihmisiä. Vaikka eri toimialojen, yritysten tai liiketoimintojen muutostilanteet vaihtelevat, uravaihdoksen eteen joutuvien ihmisten tunteet ja huolenaiheet eivät. Kun uudelleensijoitusvalmennus on kirjattu yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan jo ennakkoon ja kaikki osapuolet ovat tästä tietoisia, tilanne on kaikille tasavertainen ja selkeä.

2. Uravalmennus auttaa ylläpitämään myönteistä työnantajamielikuvaa ja parantamaan yrityksen mainetta

Vastuullinen yritys pitää huolta kaikista työntekijöistään etenkin vaativissa muutostilanteissa. Uravalmennuksen tarjoaminen parantaa yrityksen mainetta vastuullisena toimijana. Tänä päivänä työnantajan mielikuvan merkitys kasvaa, sillä osaavista työntekijöistä kilpaillaan jo useilla toimialoilla.

Uudelleensijoitusvalmennus on hyvä tapa varautua muutostilanteeseen ja johtaa sitä. Asiantunteva valmennus ottaa huomioon itse muutostilanteen ja auttaa niin työntekijöitä kuin työnantajaakin sen hallitsemisessa.

Onnistuneen uudelleensijoitusvalmennuksen tuloksena kaikki osapuolet voittavat:

  • irtisanotuille henkilöille annetaan tilaisuus nähdä muutoksessa mahdollisuus ja parannetaan heidän valmiuksiaan työllistyä uudestaan

  • yritykseen jääville työntekijöille tuo helpotusta lähtevien kollegojen positiivinen suhtautuminen uuteen sekä heille suotu muutosvalmennus, jota Eilakaisla myös suosittelee ja tarjoaa

  • yrityksen maineen ja työnantajamielikuvan kärsiminen minimoidaan ja saa tarjotun uravalmennusmahdollisuuden myötä mahdollisuuden vahvistua!


3. Uudelleensijoitusvalmennus parantaa työntekijöiden lojaliteettia

Kun uudelleensijoitusvalmennus on kirjattu yrityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, viestitään yrityksen arvostuksesta työntekijöitään kohtaan. Tämä arvostus parantaa lojaliteettia ja auttaa pitämään parhaat työntekijät yrityksessä.

 

4. Uudistunut työsopimuslaki toi työnantajille uusia velvoitteita

Työnantaja, jonka palveluksessa on yli 30 henkilöä, on velvollinen tarjoamaan uudistetun työsopimuslain (7 luku 13 §) mukaan yt-neuvottelujen vuoksi irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta. Arvoltaan koulutuksen on vastattava irtisanotun henkilön yhden kuukauden palkkaa.

 

Kohtaa muutos hallitusti

Eilakaislan erottaa muista uravalmennuksia tarjoavista toimijoista se, että valmennuksia toteuttavat itse päivittäin rekrytoivat konsultit. Me tarjoamme laajat verkostomme valmennettaviemme uudelleentyöllistymiseksi ja rekrytoinnin ammattilaisina pystymme sparraamaan niin henkilöstöhallinnon edustajia kuin työntekijöitäkin.

Meidän tavoitteemme on kaikille osapuolille yhteinen – saada yrityksen muutostilanne hallintaan ja uuden uravalinnan edessä oleva työntekijä työllistymään. Tähän tavoitteeseen ollaan usein päästy, siitä kertoo valmennuksiimme osallistuneiden yritysten ja työntekijöiden positiivinen palaute.

Uudelleensijoitusta koskevat valmennukset ovat yksilöllisiä johdon tai työntekijöiden valmennuksia, jotka ovat toteutettavissa räätälöidysti yrityksen tarpeen mukaan sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai molempina. Uudelleensijoitusvalmennuksien tarkempi sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aina valmennettavan tarpeen ja tilanteen mukaan.

Kun yrityksessäsi on edessä muutostilanne, jolla on henkilöstövaikutuksia, ota yhteyttä meihin. Kerromme mielellämme, miten yritys voi nopeuttaa muutosprosessin läpivientiä ja hoitaa uudelleensijoittumisvalmennuksen vastuullisesti ja tehokkaasti.

Lue lisää: Eilakaislan uudelleensijoitus-palvelu >

Lisää luettavaa: