Toimitusjohtajan suorahaku (headhunting): 7 avainta onnistumiseen

Toimitusjohtajan rekrytointi on yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä, joka vaikuttaa suoraan organisaation suuntaan ja menestykseen. On tärkeää varmistaa, että rekrytointi suoritetaan ammattimaisesti ja huolellisesti. Tässä blogissa jaan vinkit onnistuneen suorahaun varmistamiseen. Ylimmän johdon hauissa suorahaku on keino vertaansa vailla, mutta samat menestyksen avaimet toimivat myös muiden rekrytoinnin menetelmien kanssa. 

 

1. Ymmärrä organisaation elinkaarivaihe 

Ennen rekrytointiprosessin aloittamista on tärkeää ymmärtää organisaation nykyinen tila ja tulevaisuuden tarpeet. Kasvuvaiheessa organisaatio saattaa tarvita innovatiivista ja visionääristä johtajaa, kun taas vakiintunut markkinajohtaja voi vaatia kokenutta ja strategista johtajaa, joka kykenee ylläpitämään vahvaa markkina-asemaa.

2. Sidosryhmien osallistaminen

Ota mukaan kaikki tärkeät sidosryhmät, kuten hallitus ja avainhenkilöt, rekrytointiprosessin eri vaiheisiin. Heidän panoksensa ja näkemyksensä auttavat varmistamaan yhteisen suunnan ja onnistuneen lopputuloksen.

3. Käytä aikaasi toimitusjohtajaprofiilin määrittelyyn

Laadi selkeä profiili, joka kuvaa toivottuja taitoja ja kokemusta. Hyviä johtajuusominaisuuksia ovat esimerkiksi kyvyt viestiä avoimesti, tehdä päätöksiä sekä rakentaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä. Kokemus ja näytöt ihmisten johtamisesta ovat tänä päivänä ihan yhtä tärkeitä. 

Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon monimuotoisuus, joka on keskeinen tekijä menestyvän organisaation rakentamisessa, sekä varmistaa, että yrityksen ja rekrytoitavan henkilön arvot ja kulttuuri kohtaavat. Arvojen lisäksi kestävyyden ja eettisten periaatteiden sovittaminen toimitusjohtajakandidaattien kanssa voi olla keskeinen tekijä menestyksekkään rekrytoinnin varmistamisessa.

4. Luo houkutteleva, mutta totuudenmukainen kuva organisaatiosta

Organisaation houkuttelevuuden korostaminen potentiaalisille kandidaateille on avainasemassa osana tehokasta ja onnistunutta rekrytointiprosessia. Kerro rehellisesti organisaation vahvuuksista ja arvoista, kuten innovatiivisuudesta, monimuotoisuudesta ja vastuullisuudesta. On muistettava, että rekrytoinnissa on säilytettävä tasapaino sen kanssa, ettei positiota ylimyydä, jolloin mennään rekrytoinnissa metsään, kun odotukset eroavat todellisuudesta.

5. Valitse oikea rekrytointitapa ja -kumppani

Valitse rekrytointitapa organisaatiosi tarpeiden ja resurssien mukaan. Suorahaku, julkiset työpaikkailmoitukset ja verkostojen hyödyntäminen ovat tyypillisiä vaihtoehtoja. Yhteistyö ammattimaisen suorahaun kumppanin kanssa voi tarjota syvällistä asiantuntemusta ja laajaa verkostoa potentiaalisten kandidaattien löytämiseksi. Johdon suorahaun ammattilainen tietää, miten kandidaatteja arvioidaan luotettavasti heidän aiemman kokemuksensa ja saavutustensa perusteella ja miten näitä tietoja voidaan tulkita suhteessa organisaation tarpeisiin. 

6. Panosta huolelliseen arviointiin

Älä tingi rekrytointiprosessin laadusta, varsinkaan näin tärkeässä kohdassa. Arvioi kandidaatteja heidän aiemman kokemuksensa ja saavutustensa perusteella, ottaen huomioon rekrytoivan organisaation tarpeet ja tavoitteet. Henkilöarvioinnit tuottavat arvokasta tietoa osaamisen lisäksi muista taidoista, motivaatiosta ja työpersoonasta. On tärkeää, että kandidaatteja verrataan aluksi määritettyyn profiiliin eikä kriteerejä muuteta lennosta prosessin edetessä tai mukauteta sopimaan tiettyyn ehdokkaaseen, sillä nämä kasvattavat virherekrytointien mahdollisuutta.

Referenssien tarkistaminen on myös kriittinen osa riskienhallintaa ja auttaa varmistamaan kandidaatin sopivuuden haettavaan tehtävään. Toimitusjohtajahauissa hyvä toimintatapa on pyytää esimerkiksi ”360-suositukset”, eli kattavasti eri näkökulmista vaikkapa asiakkaalta, alaiselta, esihenkilöltä sekä kollegalta.

7. Jatkuva tuki ja seuranta 

Tarjoa uudelle toimitusjohtajalle tarvittava tuki ja resurssit menestyksekkään aloituksen varmistamiseksi. Seuraa säännöllisesti saavutettuja tavoitteita ja varmista, että toimitusjohtaja integroituu organisaatioon saumattomasti.Toimitusjohtajan rekrytointi on moniulotteinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Meillä Eilakaislalla on vuosikymmenten kokemus vaativista asiantuntija- ja johtotason rekrytoinneista, joten voin luvata, että tarjoamme laajan kokemuksen ja asiantuntemuksen suorahaussa ja varmistamme parhaan mahdollisen tuloksen organisaatiollesi! 

Lisää luettavaa: