CASE: irtisanotuille työntekijöille tukea uravalmennuksesta

Muutosturva | Eilakaisla |

Eräs asiantuntijaorganisaatio oli joutunut irtisanomaan työntekijöitään YT-neuvotteluiden seurauksena. Kävin asiakkaan kanssa keskustelua yrityksen tilanteesta, huolenaiheista ja siitä, miten voisimme heitä haastavassa tilanteessa parhaiten tukea. Kuunneltuani asiakkaan toiveet, räätälöimme niiden pohjalta juuri heidän työntekijöilleen sopivan uravalmennuksen. Valmennuksen avulla yrityksessä haluttiin varmistaa, että irtisanotut työntekijät saisivat parhaan mahdollisen tuen työllistyäkseen uudelleen. Tätä lähdimme tavoittelemaan.

Ensimmäinen ryhmäpäivä irtisanottujen työntekijöiden kanssa oli haastava. Tunnelma oli alkuun epäilevä ja skeptinen, työntekijöiden huonot fiilikset näkyivät eivätkä he oikein tienneet, mitä odottaa päivältä. Ryhmävalmennuksessa tavoitteena on avata muutoksen aiheuttamia, tyypillisesti tällaisessa tilanteessa koettuja, tunnetiloja ja reaktioita. Pienessä ryhmässä saimme luottamuksellisen keskustelun aikaiseksi ja jokainen osallistuja pääsi purkamaan pelkojaan, huolenaiheitaan ja myös toiveitaan oman tulevaisuutensa suhteen.

Meidän valmentajien tehtävänä tilanteessa oli lähestyä aihetta empaattisesti kuunnellen ja tukien. Päivän kuluessa kädet irtosivat puuskasta, pahimmat karikot saatiin käytyä yhdessä läpi ja mikä tärkeintä, saimme suunnattua kaikkien katseet positiivisina kohti tulevaa. Muutos on aina mahdollisuus, vaikka se ei juuri siinä hetkessä aina siltä tunnukaan. 

Uravalmennuksesta konkreettisia työkaluja uuden työn hakuun

Ryhmäpäivän lopuksi kävimme kaikkien kanssa läpi vielä erikseen kunkin tarpeet yksilövalmennuksista. Osan kanssa lähdettiin alusta alkaen rakentamaan uutta ansioluetteloa ja hakemusta, toisten kanssa keskityttiin sosiaalisen median hyödyntämiseen työnhaussa sekä haastattelutilanteiden harjoitteluun. Yksilövalmennuksessa tavoitteena on tapaamisten (1-4 kertaa) jälkeen tarjota konkreettiset työkalut ja valmiudet hakea uutta työpaikkaa positiivisin ja varmoin fiiliksin omasta osaamisestaan.

Uravalmennuksen jälkeen työnhaun asiakirjat on päivitetty tähän päivään ja eri työnhaun kanavat ovat selkeitä. Persoonallisuusarviointien avulla syvennetään henkilön itsetuntemusta ja löydetään ne vahvuudet, jotka valitaan kärjeksi, joilla uusia haasteita lähdetään hakemaan.


Ulkopuolisen tuki tärkeää

Kiitollisimpia uravalmennukseen osallistuneet olivat saamastaan empaattisesta tuesta ja avusta matkan aikana. Heille oli tärkeää saada jutella jonkun ulkopuolisen kanssa, purkaa tunteita ja käydä pahaa oloa läpi. Valmennuksen jälkeen valmennettavat uskoivat itseensä ja luottivat omaan osaamiseensa.

Tarinan päätteeksi syntyy win-win-win-tilanne

Monet valmennettavista työllistyivät jo uravalmennuksen aikana tai pian sen jälkeen – tässä myös Eilakaisla pystyi auttamaan tarjoamalla osalle töitä verkostojen ja käynnissä olevien avoimien toimeksiantojen kautta. Työllistyminen on tietysti tavoitteena alusta lähtien ja kun tuo tavoite täyttyy, on se ilonaihe työntekijän ja valmentajan lisäksi myös valmennuksen järjestäneelle yritykselle.

Kiitos taitavasta ja luontevasta kohtaamisesta, inhimillinen, realistinen, luottavainen ja asiantunteva ote tilanteeseeni tuntui hyvältä ja antoi tietoja ja taitoja nyt käynnissä olevaan uuden työn määrittelyyn ja työnhakuun. Koulutuksen asiasisältö oli laaja ja hyvin valittu. Arvostin myös sitä, että hyvän asiasisällön lisäksi, koulutusta olitte pitämässä te rekrytointia oikeasti tekevät ihmiset.”

Kirjoittaja Kati Kulin työskenteli palvelupäällikkönä Eilakaislalla. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.

Toteuta yt-prosessi vastuullisesti oikein -webinaarin tallenne

Lisää luettavaa: