Kun vahvasta brändistä tulee entistä vahvempi – Eilakaislan brändiuudistuksen menestystarina

Helmikuun kylmät tuulet puhalsivat, kun palasin perhevapailta takaisin Eilakaislan toimistolle. Astuessani ovesta sisään, en voinut olla huomaamatta muutosta ilmassa. Alle vuosi sitten lanseerattu brändiuudistuksemme, josta olin siirtänyt kapulan juuri lanseerauksen alla, oli nyt totta. Tiimi oli tehnyt jalkautuksen kanssa todella hienoa työtä. Ketterästi, mutta kattavasti toteutettu muutos oli alkanut kantaa hedelmää, ja vaikutukset olivat hätkähdyttävät. Itse uudistuksesta voit lukea tarkemmin täältä

Henkilöstöpalvelualalla, jossa markkinat ovat olleet viime aikoina epävakaita, me Eilakaislalla olemme onnistuneet tekemään jotain ainutlaatuista. Olemme tomuttaneet ikonisesta brändistä pölyt ja pyöräyttäneet vaihteen kutoselle. Kääntäen markkinatilanteen voimavaraksemme, olemme muun muassa kohottaneet kannattavuutta merkittävästi. Yllättävänkin positiivinen vastaanotto uudistukselle ei jäänyt vain tuntemukseksi, vaan se heijastui selkeästi luvuissa.

Brändin kiinnostavuus noussut hurjasti työnhakijoiden keskuudessa

Koska luvut puhuvat vahvemmin kuin pelkät sanat, nostan kiinnostavaa dataa Eilakaislan liiketoimintaan vaikuttavista avainluvuista. Jokaisen luvun mittausjakso on Q1/2024 ja sitä verrataan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, eli viimeiseen kvartaaliin ennen uudistusta, ellen toisin erikseen mainitse. 

Duunitorin antaman datan valossa viimeinen vuosi on ollut meille aikamoinen menestyskertomus ja työnhakijoiden kiinnostus Eilakaislaa kohtaan on noussut selvästi. Sulkeissa on Duunitorin kertoma vertailudata kaikista työpaikkailmoituksista mitattuna. Vuoden ensimmäisessä kvartaalissa Eilakaislan työpaikkailmoitusten lukukerrat ovat kasvaneet vertailujaksoon yli 20 % (Duunitorin vertailuluku noin 13 %) kun taas keskiarvo lukukerroissa per ilmoitus on noussut peräti yli 120 % (Duunitorin vertailuluku noin 70 %). Hakuklikkien määrä ilmoitusta kohti on sekin saavuttanut kunnioitettavan kasvun, noin 160 % (Duunitorin vertailuluku hieman yli 100 %). Kaikki tulokset ovat kasvaneet siis yleistä markkinaa huomattavasti paremmin ja Duunitorinkin puolelta huomioitiin, että Eilakaislan brändin vetovoimaisuus on selvästi kasvanut.

Eikä tässä vielä kaikki, sillä LinkedInin luvut kertovat samaa tarinaa: verrattuna vastaavankokoisiin kilpailijoihin, meidän työpaikkailmoituksiamme katsotaan yli kaksinkertaisesti, työpaikkoihimme haetaan kokonaisuudessaan yli neljä kertaa enemmän ja hakemuksia yhtä työpaikkaa kohti tulee yli 160 % useammin. Eilakaislalla kaikki edellä mainitut tulokset ovat nousseet merkittävästi edellisvuodesta, samaan aikaan kun kilpailijoiden verrokkiluvut ovat vajonneet suunnilleen saman verran.

Laatubrändi vetoaa myös asiakkaisiin ja työntekijöihin

Brändiuudistus ei ollut pelkästään ulkoisen ilmeen kohentamista. Sen myötä olemme päivittäneet myös strategiamme. Kivijalkamme henkilöstövuokraus- ja ulkoistuspalveluiden rinnalla kirkastui vahva fokus johdon suorahauissa, asiantuntijarekrytoinneissa, henkilöarvioinneissa, ura- ja muutosvalmennuksissa sekä HR-konsultoinnissa. 

Kysyntä näissä palveluissa on kasvanut selvästi, ja tulokset puhuvat puolestaan: muun muassa johdon suorahakujen liiketoiminta on paisunut yli 200 %, kun taas HR-konsultoinnissa kasvua on ollut jopa 300 %. Yleisesti asiakkaiden arvioima, jo ennestään vahva NPS on vahvistunut yli 20 %. Eilakaislan lupaus asiakkaiden kokonaisvaltaisena, toimivaa ja tuloksellista työelämää rakentavana HR-kumppanina on selvästi lunastettu moneen otteeseen.

Merkittävien lukujen ja kasvaneen kiinnostuksen lisäksi brändiuudistus vaikutti myös muihin osa-alueisiin. Hyvin tehdyn brändiohjeistuksen myötä markkinoinnin tehokkuus koheni huomattavasti. Myös työntekijöiden aktiivisuus omilla somekanavillaan ja työntekijälähettilyydessä kasvoi merkittävästi: työntekijät ovat jakaneet Eilakaislan sisältöjä 33 % enemmän ja tavoittaneet näillä sisällöillä peräti 85 % laajemman yleisön. Nämä tulokset ovat suoraa kustannussäästöä ja parantavat sekä markkinoinnin tuloksekkuutta että Eilakaislan työnantajabrändiä.

Kokonaisuudessaan brändiuudistus ei ainoastaan nostanut yrityksemme näkyvyyttä ja houkuttelevuutta markkinoilla, vaan se myös vahvisti sisäistä sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. Se on ollut matka, joka on vienyt meitä kohti menestystä sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Ja lopuksi se tärkein, liiketoiminnan kannattavuus: kun tarkastellaan viimeistä 12 kuukauden jaksoa brändiuudistuksen lanseerauksesta lähtien, liikevoitto on jatkuvasti parantunut ja on nyt Q1 aikana noin 20 kertaa parempi, kuin tuon jakson kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Vaikka tämä tulos onkin monen asian summa, on brändiuudistuksella ollut vaikutuksensa asiaan. Sanoisin myös, että melko hyvää kehitystä ajassa, jossa muutosneuvotteluja joudutaan pyörittämään paljon niin saman alan yrityksissä kuin asiakaskohderyhmässä!

Vaikeissa markkinatilanteissa piilee mahdollisuuksia rohkeille

Eilakaislan brändi-investointi ei ole vain tarina menestyksestä vaikeina aikoina. Se on todiste siitä, että panostukset brändiin voivat tuoda kilpailuetua, joka kestää aikaa.

Matkani Eilakaislan brändin parissa on ollut kiinnostava haaste, jonka vuoksi itseasiassa alun perin halusin hypätäkin vetämään Eilakaislan markkinointia. On ollut todella merkityksellistä ja antoisaa tehdä töitä sen eteen, että joskus niin tunnettu mutta viime aikoina hieman varjoon jäänyt brändi on herännyt uudella tavalla eloon, ja liiketoiminnan suunta sen rinnalla kääntynyt kohti kirkasta määränpäätä – yläviistoon. 

Lisää luettavaa: