Millainen on hyvä rekrytoija?

Rekrytoijan vastuulla on yhdistää oikea työ ja sen tekijä. Hyvä rekrytoija täyttää  seuraavat kriteerit.

1. Valmistautuminen

Tärkeintä rekrytoijan työssä on tietää, mitä lähdetään hakemaan. Valmistautuminen on rekrytoijan työn a ja o.

2. Kuunteleminen

Aktiivinen kuunteleminen on taitolaji, joka rekrytoijan on hallittava. On kuultava myös se mitä ei sanota.

3. Uteliaisuus

Hyvä rekrytoija omaa lapsenomaisen uteliaisuuden, ja on aidosti kiinnostunut hakijoista.

4. Kyky esittää avoimia kysymyksiä

Dialogiseen keskusteluun kuuluvat avoimet kysymykset. On osattava kysyä kysymyksiä, joihin ei voi vastata ainoastaan kyllä tai ei.

5. Riskien tiedostaminen

Rekrytoinnin kriittisin vaihe on haettavan työntekijän profiilin luominen ja siihen liittyvien riskien tunnistaminen, jo etukäteen. On nähtävä enemmän, pidemmälle ja laajemmin.

" Hyvä haastattelija saa hakijan näkemään omat mahdollisuutensa ja auttaa häntä tunnistamaan omaa osaamistaan.

 6. Analyyttisyys

Rekrytoijan on kyettävä analysoimaan hakijan syy-seuraussuhteita. Hänen on myös pystyttävä lukemaan rivien välistä.

7. Ihmistuntemus ja ihmisten lukeminen

Henkilöstön valinta on ihmissuhdetyötä, jossa on kyettävä löytämään sopivia henkilöitä mitä erilaisimpiin organisaatioihin.

8. Empaattisuus ja kannustavuus

Rekrytoijan työssä tarvitaan avointa ja ennakkoluulotonta mieltä sekä kykyä asettua toisen ihmisen tilanteeseen. Hyvä haastattelija saa hakijan näkemään omat mahdollisuutensa ja auttaa häntä tunnistamaan omaa osaamistaan.

9. Hyvät sosiaaliset taidot ja avoimuus

Ihmisten erilaisuus on rikkaus. Rekrytoijan on kyettävä asettamaan omat mielipiteensä sivuun.

10. Huolehtii prosessin loppuun asti

Hakijat on pidettävä ajan tasalla koko haun ajan. On erittäin tärkeää, että haun päättyminen ja lopullinen valinta tiedotetaan hakijoille mahdollisimman pian prosessin päättymisen jälkeen. On myös tärkeää – varsinkin hakijan niin pyytäessä – kertoa hakijalle, että miksi valinta ei kohdistunut häneen. Tieto on merkittävä hakijan tulevien työnhakujen suhteen.
 

Kirjoittaja Marja Heinimäki työskenteli Eilakaislalla asiakkuusjohtajana.

Lisää luettavaa: