Mitä kaikkea henkilöarvioinneilla voi testata?

Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, on fakta, että ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara. Yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta rekrytointi on tärkeä strateginen funktio ja virherekrytoinnit sekä kalliita että ikäviä niin työnantajalle, kollegoille kuin työntekijälle itselleenkin. Rekrytointi on tämän lisäksi prosessina työläs, ja vaatii - etenkin rekrytoivalta esimieheltä - panostusta sekä rekrytoinnin käytännön läpivientiin että henkilövalinnan jälkeen mm. tämän perehdytykseen. Sen takia onkin luonnollista, että oikeasta henkilövalinnasta halutaan varmistua. 

SHL henkilöarviointi on globaali, nykyaikainen ja yksi maailman tunnetuimmista kompetenssipohjaisista henkilöarviointimenetelmistä ja erinomainen työkalu ja tuki rekrytointeihin. Henkilö voidaan testata organisaatioon ja tiimiin soveltuvaksi sekä työkyvykkyyden että luonteen osalta. Henkilöarvioinnilla selviää, löytyykö arvioidulta henkilöltä toivotut, työssä menestymisen kannalta tärkeät, persoonallisuus- ja motivaatiotekijät.

Arvioinnit suorittaa aina SHL-sertifioitu konsultti, jonka tulee oikeat testit valitakseen ymmärrettävä organisaation liiketoimintaa ja toimintakulttuuria sekä luonnollisesti haetun tehtävän asettamia vaatimuksia. Jos ollaan esimerkiksi rekrytoimassa henkilöä Controllerin tehtäviin, tulee henkilön numeerinen päättelykyky budjettien, talouden tunnuslukujen ja trendien osalta varmistaa. Asiakaspalvelutehtävissä taas henkilön palveluhenkisyys on varmistettavissa asiakaspalvelutyylikyselyllä ja myyntityöhön valittavan henkilön myynnilliset perustaidot – muun muassa sitkeys, itseluottamus, kontaktien luominen ja esitystaito – on selvitettävissä.

Tärkeä osa henkilöarviointi-prosessia tapahtuu arviointien tekemisen jälkeen. Henkilöarviointitulokset tulkittuaan SHL-sertifioitu konsultti käy rauhallisen keskustelun arvioidun henkilön kanssa. Keskustelu antaa yleensä loogisia vastauksia - joskus hiukan hämmentävillekin – testituloksille. Tulosten tulkinnasta ja arvioitavan kanssa käydyn keskustelun muodostaman yleiskuvan perusteella, konsultti antaa suosituksensa henkilön soveltuvuudesta tehtävään ja antaa sekä toimeksiantajalle että arvioidulle henkilölle palautteen tuloksista. Päätöksen rekrytoinnista tekee toimeksiantaja. Henkilöarvioinneissa ei siis haeta ”huonoja” tai ”hyviä” yksilöitä, vaan henkilön soveltuvuus tehtävään ratkaisee.

Yritysmaailma ja osaamistarpeet jatkuvassa muutoksessa

Yritysmaailman ja organisaatioiden muuttuessa on luonnollista, että myös osaamistarpeet muuttuvat. Henkilöarvioinneista saa apua myös olemassa olevan henkilöstön arviointiin esimerkiksi uusia tiimejä muodostaessa; mitkä asiat arvioitavaa henkilöä motivoi, miten nykyistä roolia voisi muokata motivaation ja viihtyvyyden varmistamiseksi, onko henkilössä potentiaalia kasvamaan esimiestehtäviin? SHL henkilöarviointi on myös hyvä lisätuki uuden henkilön perehdytykseen, kehityskeskusteluihin ja urasuunnitteluun.

Teksti päivitetty 2.7.2020

Lisää luettavaa: