Mitä soveltuvuusarviointi antaa rekrytointiin ja työsuhteen elinkaaren hallintaan?

Rekrytointi on äärimmäisen tärkeä strateginen päätös, sillä jokainen yritys on juuri niin vahva kuin sen henkilöstö on. Sanonkin rohkeasti, että henkilöstö on yrityksen suurin voimavara, menestymisen tae ja samalla myös merkittävä kustannuserä. Jotta rekrytointi on onnistunut, on henkilön paitsi suoriuduttava tehtävässään myös sujahdettava mukavasti osaksi työyhteisöä. Soveltuvuusarviointi auttaa meitä arvioimaan henkilön osaamista, työpersoonaa ja motivaatiota sekä yhdessä kykytestien ja strukturoidun haastattelun kanssa ennustaa tehokkaasti henkilön suoriutumista työtehtävässä.

Rekrytoinnissa työpersoonallisuusarviointi vahvistaa haastattelun perusteella muodostettua näkemystä hakijasta. Kykytestit avaavat myös, kuinka hakija pohtii, arvioi ja jäsentelee eri muodoissa olevaa informaatiota. Yhdessä strukturoidun haastattelun kanssa soveltuvuusarviointi antaa parhaan mahdollisen tiedon ja ennusteen tehtävässä menestymisestä. Tutkimustiedon mukaan ennustettavuus jakautuu seuraavasti: jos kohtaan kadulla ihmisen ja tarjoan hänelle töitä, ennustettavuus on olematon. Yksittäisistä valinnan menetelmistä kykytestit nostavat ennustettavuuden 54 prosenttiin, strukturoidun haastattelun ennustearvo on noin 44% ja työpersoonallisuuskyselyn 38%. Kun nämä kaikki yhdistetään, paranee ennustettavuus huomattavasti. Tähän päälle vielä referenssitarkastukset, intuitio ja hyvä annos tuuria.

Lähtökohta onnistuneelle soveltuvuusarvioinnille

Soveltuvuusarviointi antaa haun yhteydessä esimiehelle hyvää vertailutietoa hakijoista suhteutettuna juuri kyseisen tehtävän kannalta kriittisiin kompetensseihin. Kompetenssille on monta määritelmää - summaisin näiden olevan laajoja kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät yksilön tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja kokemus. Määrittäessään avoimen tehtävän työnkuvaa, on hyvä pohtia, mitä keskeisiä osaamisia, ominaisuuksia ja toimintatapoja hakijalla on oltava menestyäkseen tehtävässä. Arviointituloksia arvioidaan tehtävän kannalta oleellisiin kompetensseihin, minkä vuoksi tarkka tehtävänkuvan ja kompetenssien määrittely on lähtökohta myös onnistuneelle soveltuvuusarvioinnille.

SHL:n arvioinnit ovat kuuluneet Eilakaislan palveluvalikoimaan vuodesta 2011 alkaen, joten olemme vuosien saatossa saaneet laajan kokemuksen paitsi arviointien teosta, myös saaneet seurata sivusta, kuinka tulokset ovat korreloineet työssä menestymiseen. Soveltuvuusarvioinnin tekee sertifioitu konsultti, jolla on ammattitaito valita kuhunkin rekrytointiin ja vaadittuun osaamistasoon nähden oikeat arvioinnit. Konsultti analysoi arvioinnin kokonaisuutena ja tuottaa esimiehelle kattavan raportin henkilön osaamisesta, työpersoonasta, motivaatiosta sekä tehtävän kannalta olennaisista vahvuuksista ja kehityskohteista.  

Soveltuvuusarvioinneista arvokasta tietoa esimiestyön pohjaksi

Esimiehelle soveltuvuusarvioinnin toteuttaminen rekrytointivaiheessa antaa avaimia osaamisen arviointiin jo heti työuran alkuvaiheessa, auttaa perehdyttämisen suunnittelussa sekä tuo työkaluja henkilön osaamisen kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Soveltuvuusarvioinnin perustella esimies pystyy

  • suunnittelemaan uuden henkilön perehdytyksen juuri tämän työskentelytyylille sopivaksi henkilön oppimis- ja omaksumiskykyä ajatellen.

  • tiimejä kootessaan tunnistaa erilaiset työpersoonallisuudet, motivaatiotekijät, sekä henkilöiden vahvuudet ja kehittämiskohteet, jolloin tiimien muodostaminen ja tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.

  • kehityskohteiden pohjalta suuntamaan mentoroinnin tai koulutuksen oikeisiin kehitysalueisiin, joka lisää molemminpuolista sitoutumista sekä työhön että tavoitteisiin.

Kustannustehokas tapa varmistaa rekrytoinnin onnistuminen

Rekrytointiprosessi hoidetaan usein organisaation sisäisesti palkkaavan esimiehen toimesta, joten arvioinnin yhdistäminen rekrytointiprosessiin antaa selkeää lisäarvoa valintojen tekemiseen ja ennustaa tehtävässä onnistumista. Rekrytointi on aina investointi hakuprosesseineen ja perehdytyksineen - soveltuvuusarviointi on erittäin kustannustehokas väline maksimoida rekrytoinnin onnistuminen. Myös hakijalle soveltuvuusarviointi antaa selkeine raportteineen konkreettisen kuvan omista vahvuuksista ja kehittymisalueita. Ja vaikka hakija jäisi toiseksi prosessissa, taataan positiivinen hakijakokemus, kun prosessista huokuu huolellisuus ja hakijalle jää myös konkretiaa.

Arvioinnit ovat myös tehokas ja luotettava työkalu suurien hakijamassojen esikarsinnassa. Ne toimivat myös hyvinä työkaluina tiimien kehittämisessä sekä seuraajasuunnittelussa. Palveluportfolioomme kuuluvat sekä cut-e:n että SHL:n menetelmät. Sertifioidut konsulttimme suorittavat arvioinnit nopeasti ja kustannustehokkaasti suorittavan tason tehtävistä aina ylimmän johdon rekrytointeihin.

Soveltuvuusarvioinnit >
Lue myös: Näin soveltuvuusarviointi ratkaisi valinnan >
Lue myös: Mitä kaikkea soveltuvuusarvioinneilla voi testata? >

Lisää luettavaa: