Miten eroaa ammattilaisen hoitama rekrytointi?

Rekrytointi | Eilakaisla |

Rekrytoiminen – helppoa kuin heinänteko. Onko sittenkään, nimittäin heinäntekokaan ei ole helppoa, sen olen itse hevosenomistajana oppinut. Yrityksen menestyminen liiketoimissaan on usein ihmisistä kiinni, sen lisäksi tarvitaan ripaus onnea. Sama pätee onnistuneeseen rekrytointiprojektiin.

Rekrytoinnissa kaikki alkaa tavoitteen määrittelystä, minkälainen tilanne yrityksessä on, minkälaista osaamista tarvitaan tänään ja mihin suuntaan yritys on menossa. Myös tulevaisuuden osaamistarpeet on hyvä visioida rekrytointiprojektia käynnistettäessä.

Rekrytointikonsulttina olen huomannut, että rekrytointiprojektia määriteltäessä esimiehet ja yrityksen johto usein kaipaavat sparrauskumppania yrityksen toimintaan ja henkilöstöasioihin liittyen – keskusteltavaa on usein paljonkin. Parhaimmillaan yhteistyö rekrytoivan yrityksen ja rekrytointipalvelun tarjoajan kanssa muodostuukin kumppanuudeksi, jolloin usein päästään jo hyvinkin nopeasti itse asiaan ja hyvään lopputulokseen.

Ymmärrys yrityksen kulttuurista ja arvoista on tärkeää, kun sopivia henkilöitä lähdetään kartoittamaan. Ihmiset tekevät yrityksen kulttuurin ja rekrytoinnissa tavoitteena on löytää sopivin henkilö, jolla on tarvittava osaaminen sekä motivaatio ja joka lisäksi täydentää yrityksen joukkuetta omalla persoonallaan ja toimintatavoillaan.

Haastattelussa osaaminen ja persoona arviointiin

Miten sitten varmistua henkilön sopivuudesta tehtävään ja yrityksen kulttuuriin? Haastattelu on rekrytoijan tärkein työväline henkilöiden sopivuuden arvioinnissa. Ammattitaitoinen haastattelija antaa haastateltavalle henkilölle tilaa ja luo mukavan keskusteluilmapiirin. Työhaastattelun aikana käsitellään henkilön osaamista ja persoonaa eri näkökulmista. Parhaimmillaan onnistunut haastattelu on vuoropuhelua, jossa haastattelijan kysymykset nivoutuvat luontevasti haastateltavan vastauksiin. Moni haastateltava odottaa myös palautetta omasta suoriutumisestaan työhaastattelussa. Yhteenvedonomaisesti haastattelija lopuksi summaa henkilön vahvuudet ja kehitysalueet haettavaan tehtävään

Onnistuneeseen rekrytointiprojektiin kuuluu ehdottomasti sujuva tiedonkulku prosessin etenemisestä niin hakijoille kuin rekrytoivan yrityksen suuntaankin. Joskus on tarvetta ottaa ”aikalisä” tai korjata kurssia ja miettiä vaihtoehtoisia rekrytointikanavia sopivien henkilöiden löytämiseksi. Tässäkin rekrytointikonsultti on avainroolissa reagoimaan tilanteeseen oikeaan aikaan ja viestimään asiaa sidosryhmille.

Rekrytointikonsultin työssä on parasta, kun projekti on saatu siihen pisteeseen, että rekrytoiva esimies voi tehdä päätöksen ja valita tiimiinsä parhaiten sopivan henkilön – joskus ehkä jopa kaksi.

Hyödyt rekrytoivalle yritykselle, kun rekrytointi tehdään ammattilaisen toimesta

  • laajat verkostot ja hyvä tuntuma markkinatilanteeseen
  • aikataulutettu projekti tehostaa ajankäyttöä
  • ajantasainen tiedonkulku toimeksiantajalle sekä hakijoille
  • hakijoiden tasavertainen, ammattimainen kohtelu parantaa työnantajamielikuvaa
  • päätöksenteko helppoa valmiiksi karsituista hakijoista
  • kustannukset tiedossa etukäteen
  • laatutakuu rekrytoinnille Eilakaislan hoitaessa koko rekrytointiprosessin

Rekrytoiva esihenkilö, jos et ole varma, mitä rekrytointiprosessiin kuuluu ja  miten se kannattaisi toteuttaa, lataa oppaamme!

Riikka Ristimäki työskenteli Eilakaislalla seniorkonsulttina Helsingin toimistolla. Hänellä on monipuolinen kokemus yritysten avainhenkilöiden rekrytoinneista eri toimialoille. Vapaa-aikanaan hän on aktiivinen hevosharrastaja.

Lisää luettavaa: