Miten onnistut rekrytoinnissa?

Rekrytointi on tilanteena ainutkertainen. Onnistuneeseen lopputulokseen on helpointa päästä, kunhan rekrytoijana pitää mielessään seuraavat seikat:
 

 1. Valmistaudu huolellisesti
  Valmistautuminen on rekrytoijan työn a ja o. Tärkeintä on tietää, mitä lähdetään hakemaan. Kriittisin vaihe on haettavan työntekijän profiilin luominen ja siihen liittyvien riskien tunnistaminen jo etukäteen. Tavoitteena on löytää molempia osapuolia innostava ratkaisu, unelmien työntekijä ja - työpaikka. Kun tiedät, mitä lähdet hakemaan ja mihin, saat tuloksena työntekijän, joka on kiinnostunut työstään ja menestyy tehtävässä.
 1. Ole aidosti kiinnostunut
  Hyvä rekrytoija on aidosti kiinnostunut hakijoista. Dokumentit kertovat ehdokkaasta paljonkin, mutta kasvokkain pääset tarkastelemaan ehdokasta ihmisenä. Käytä tilaisuus hyväksesi ja selvitä, mikä edessäsi istuvaa ihmistä ajaa eteenpäin, mistä syntyvät työn haasteet ja miten hän niitä ratkaisee”?

 2. Esitä avoimia kysymyksiä ja kuuntele
  Haastattelu on dialogi. Paras tulos syntyy tilanteessa, jossa rekrytoijan ja ehdokkaan keskustelu on avointa ja informatiivista. Ohjaa keskustelua avoimilla kysymyksillä, joihin ei voi vastata ainoastaan kyllä tai ei. Esitä tarkentavia jatkokysymyksiä, kysy perusteluja ja haasta ehdokasta. Unohda oudot, mieltä sekoittavat, kysymykset ja pyri sen sijaan pureutumaan ehdokkaan todelliseen osaamiseen, mielenkiinnon kohteisiin ja ominaisuuksiin. Hyvä haastattelija saa hakijan näkemään omat mahdollisuutensa ja auttaa häntä tunnistamaan oman osaamisensa.Aktiivinen kuunteleminen

" Ohjaa keskustelua avoimilla kysymyksillä, joihin ei voi vastata ainoastaan kyllä tai ei. Esitä tarkentavia jatkokysymyksiä, kysy perusteluja ja haasta ehdokasta.

 1. Säilytä avoimuus
  Olet varmasti itsekin huomannut rekrytoidessasi, että henkilöstön valinta on ihmissuhdetyötä, jossa on kyettävä löytämään sopivia henkilöitä tarvittavine ominaisuuksineen mitä erilaisimpiin organisaatioihin. Se, mikä toimii yritys A:lle, ei välttämättä toimi enää yritys B:lle. Älä siis sorru toistamaan vanhaa kaavaa, tilanteen uudelleenarviointi voi säästää yrityksellesi merkittävän summan rahaa.Analysoidessasi tarvitset avointa ja ennakkoluulotonta mieltä sekä kykyä asettua toisen ihmisen tilanteeseen. Haastattelussa voit myös joutua toteamaan, etteivät henkilökemiat välillänne toimineet. Miten etenet silloin? Ota tällöin haastatteluun mukaan muita yrityksenne edustajia ja kuuntele myös heidän näkemyksensä. Ihmisten erilaisuus on rikkaus ja rekrytoijan on tarvittaessa kyettävä asettamaan omat mielipiteensä sivuun kokonaisuuden tieltä.
 1. Huolehdi prosessi loppuun asti
  Ammattitaitoinen rekrytoija tietää, että kokemus hakuprosessista antaa hakijalle vahvan mielikuvan yrityksestä ja vaikuttaa työnantajakuvaan. Huolehdi siis rekrytointiprosessi loppuun asti. Varmista hakijoiden ajan tasalla pysyminen koko haun ajan ja tiedota heitä haun päättymisestä ja lopullisesta valinnasta mahdollisimman pian prosessin päättymisen jälkeen. On myös tärkeää – varsinkin hakijan niin pyytäessä – kertoa hakijalle, miksi valinta ei kohdistunut häneen. Tieto on merkittävä hakijan tulevien työnhakujen suhteen.


Kirjoittaja Marja Heinimäki työskenteli Eilakaislalla asiakkuusjohtajana.


Tarvitsetko apua rekrytoinnissa? Lue lisää rekrytointipalveluistamme
   

Lisää luettavaa: