Miten tavoittaa oikea kohderyhmä rekrytoinnissa?

Rekrytointi | Eilakaisla |

Työelämä voi tällä hetkellä hyvin. Työpaikkoja on tarjolla ja työntekijöillä on mahdollisuus valita. Rekrytoinnin saralla puhumme osaajien markkinasta, josta oletkin saattanut jo kuulla aikaisemmin. Osaajien markkinat tarkoittavat konkreettisesti sitä, että ilmoitushakuihin ei välttämättä tule hakijoita lainkaan, tai hakijat eivät ole juuri sellaisia osaajia, joita etsittiin. Haut pysyvät pitkään avoinna, eikä niitä välttämättä täytetä koskaan. Ja me kaikki tiedämme, mitä tämä tarkoittaa liiketoiminnalle. Osaajien markkinoiden aikaan rekrytoinneissa on huomioitava muutkin kuin ne, jotka ovat aktiivisesti työn haussa. Sourcaaminen / Talent sourcing / digitaalinen prospektointi / research (rakkaalla lapsella on monta nimeä) siirtää katsontakannan koko työtätekevien joukkoon.

Ilmoitushausta sourcing-pohjainen haku eroaa siinä, että ilmoitushaussa heitetään verkot vesille ja odotetaan seuraavaan aamuun ja tarkastetaan, onko saatu toivottua saalista. Sourcaaminen on kohdennetumpaa, ikään kuin tuulastamista - jos sallitte tämän kalastamiseen liittyvän termin käytön. Sourcaaja etsii taskulampulla kohderyhmän parhaimmista kanavista eri hakusanojen avulla ja kohdennetusti keskittyy metsästämään joukon parhaimmat yksilöt.

Sourcing-pohjainen haku tavoittaa koko työikäisten joukon

Sourcaaminen on tehokasta, koska siinä lähestytään proaktiivisesti juuri sellaisia osaajia, joita halutaan tähän tehtävään rekrytoitavan. Sourcaus -pohjaisessa haussa käymme tehtävään liittyvät yksityiskohdat tarkasti läpi, jotta ymmärrämme, millaista osaajaa juuri teidän työyhteisönne kaipaa. Taitava sourcaaja löytää jo muutamassa tunnissa kanavistaan sopivan osaajajoukon, jota voidaan alkaa lähestyä. Olennainen osa sourcing-pohjaista hakua on potentiaalisten ehdokkaiden proaktiivinen kontaktointi. Ehdokkaiden kanssa keskustellaan heidän urastaan ja siitä, mihin suuntaan he haluavat uransa etenevän. Keskustelua jatketaan kyseisestä tehtävästä ja siitä, millaisia mahdollisuuksia tämä tehtävä ja yritys juuri hänelle antaisi.

Rekrytoinnissa sourcing-pohjainen haku on arkipäivää esimerkiksi tech-puolella. Radikaaleimmat rekrytoijat näkevät, että digitaalisten mahdollisuuksien puolesta voisimme sourcingilla mullistaa perinteisen suorahaun. Omasta näkökulmastani sourcing-pohjainen haku kannattaa nähdä rekrytointimenetelmänä ilmoitushaun, suorahaun ja yhdistelmähaun rinnalle.

Milloin sourcingia kannattaa hyödyntää?

Sourcing-pohjainen haku on myös nopea ja kohderyhmän tehokkaasti tavoittava rekrytointimenetelmä. Sourcing-pohjaista hakua voi hyödyntää suorittavan tason työntekijöistä asiantuntijoihin ja tästä vielä korkeamman tason tehtäviinkin. Sourcing-hakua kannattaa ehdottomasti hyödyntää silloin, kun rekrytointi on tiedettävästi vaikea. Ehdottomasti kannattaa lähteä sourcaamaan, jos oma haku ei ole tuottanut haluttua tulosta.

Haluat varmasti kuulla, ollaanko sourcaamalla onnistuttu:

  • Asiakkaamme etsi itselleen tiiminvetäjää ja halusi tehdä tämän pelkästään sourcaamalla, jotta tiimiläisten työ ei häiriintyisi muutoksesta. Kartoitimme osaajien joukon ja löysimmekin kolmessa viikossa ehdokkaan, joka oli asiakkaalle täydellinen.

  • Eräässä rekrytoinnissa asiakkaalle ei ollut löytynyt avoimen haun kautta yhtään ehdokasta. Sourcaamalla löysimme haasteellisen tehtävään yhden ehdokkaan. Keskustelujen ja haastattelujen jälkeen kummatkin osapuolet vakuuttuivat ja saimme onnistuneen rekrytoinnin.

Kirjoittaja Marjo Hämäläinen työskenteli Eilakaislalla Talent Acquisition Managerina. Marjo on Linkedin-profiilien silmäilijä ja muiden hakukanavien suurkuluttaja, jonka työtapa on ehdokaslähtöinen.

 

Lue lisää rekrytoinnista >

 

 

Lisää luettavaa: