Näin laadit hyvän CV:n myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin

Hyvä CV on yksi työnhaun tärkeimmistä dokumenteistasi, sitä luetaan läpi koko rekrytointiprosessin. Sen ympärillä käydään puhelinhaastattelut, tapaamiset ja siihen viitataan useimmissa työnhakuun liittyvissä keskusteluissa. Hyvin tehty ja ajan tasalla oleva ansioluettelo myös nopeuttaa työnhakuasi: kun CV on olemassa, voit aloittaa työnhaun ja vastata työpaikkailmoitukseen jo tänään! Kilpailu työpaikoista on kovaa, joten nopeus työnhaussa voi hyvinkin koitua eduksesi. Myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä saa CV olla persoonallinen, älä kuitenkaan sorru liiallisuuksiin, ettei ansioluettelosi selkeys kärsi.

Kun haet myynnin tai asiakaspalvelun tehtäviin, kannattaa muutamiin asioihin CV:tä laatiessa kiinnittää huomiota:

  1. Rakenna CV:si selkeäksi, erottuvaksi ja helposti luettavaksi. Tehtäviin on usein paljon hakijoita, jolloin rekrytoija ei välttämättä pysty käyttämään kovin paljoa aikaa yksittäisen CV:n lukemiseen.

  2. CV:n kielen tulisi aina olla sama kuin työpaikkailmoituksessa, eli suomenkieliseen ilmoitukseen suomenkielinen CV. Muuten CV:n tyylin voit valita vapaasti.

  3. Yhteystiedot on hyvä laittaa selkeästi sivun ensimmäiseksi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite yleensä riittävät.

  4. Varsinaisen CV:n sisällön voit aloittaa joko koulutuksella tai työtaustallasi, yleensä koulutus tulee työkokemusta ennen. Jos sinulla on paljon eri alojen koulutuksia, keskity pääasiassa niihin, jotka olet suorittanut loppuun ja joista olet valmistunut.

Jos työkokemusta vähemmän, korosta näitä

Moni tutkinto antaa valmiuksia myynnin tehtäviin, varsinkin jos opintoihisi on kuulunut harjoittelujaksoja, joissa olet tehnyt tiimityötä, keskustellut asiakkaiden kanssa tai vaikka vastannut puheluihin. Nämä jaksot kannattaa ehdottomasti kirjata työkokemuksen puolelle, varsinkin silloin kun olet urasi alkuvaiheessa ja työkokemusta on vielä suhteellisen vähän.

Ensimmäisten työpaikkojen vielä puuttuessa voit kertoa myös muista kiinnostuksen kohteistasi: harrastuksista, koulun työelämään tutustumisista tai taksvärkki-paikoistasi. Kaikki kokemus työelämästä on tässä vaiheessa arvokasta.

Kun työkokemusta enemmän, tiivistä ja keskity oleelliseen

Kun työelämää alkaa jo olla takana, aloita työtaustasi kirjaaminen viimeisimmästä työpaikastasi. Koko työhistoriaa ei ole välttämätöntä kuvailla, riittää että haetun tehtävän kannalta oleellisimmat tehtävät ovat mukana. Tuo myös taustastasi esille asioita, joilla on merkitystä haettavan työn kannalta. Tällaista kokemusta voi kertyä myös pääasiallisen tehtäväsi lisänä olevista töistä, esimerkiksi kehitysprojekteista, joissa olet ollut mukana, kollegojen tuuraamisista, messuosallistumisista jne.

Jossain vaiheessa työelämää haasteeksi voi muodostua CV:n pituus. Jos sivumäärä alkaa kasvaa, on CV:tä pakko tiivistää ja keskittyä sisällössä vain olennaisimpiin asioihin.

Loppusilaus ansioluetteloosi ennen lähetystä

Kun olet saanut kirjoitettua haluamasi CV:n, anna se vielä ystävällesi luettavaksi. Ulkopuolisen silmin hän pystyy kommentoimaan, oliko teksti selkeää, tulivatko vahvuutesi riittävästi esille ja oliko sisältö johdonmukaista.

Älä pelkää jo kerralleen kirjoitetun tekstin muokkaamista, harjoitus tekee tässäkin asiassa mestarin!

Kirjoittaja Tero Ojaniemi työskenteli Eilakaislalla Keski-Suomen aluepäällikkönä. Hänellä on usean vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalta.


Löydä uusi ura!

Käy katsomassa avoimet työpaikkamme ja rekisteröidy työnhakijaksi. Vaikka et juuri nyt aktiivisesti hakisikaan uutta työpaikkaa, suosittelemme luomaan kattavan profiilin ansioluetteloineen Kaislanet-palveluumme ja tilaamaan itsellesi työpaikkavahdin!

Katso avoimet työpaikat    Liity osaajayhteisöömme

Lisää luettavaa: