Onnistunut työsuhteen aloitus

Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen työnantajan ja työntekijän on suunnattava katseet työsuhteeseen sekä siihen, kuinka uusi työntekijä saadaan omaksumaan uusi rooli ja työyhteisö. Työsopimus on työelämän perussopimus, joka määrittää osapuolten välistä oikeussuhdetta. Työsopimuksen ollessa työelämän keskeisin sopimus, sen sisältöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Keskeisimmät sopimusehdot tulisi löytyä jokaisesta työsopimuksesta, mutta mitä muita ehtoja työsopimukseen voidaan ottaa ja millaisia vaatimuksia työehtosopimukset asettavat työsuhteen sisällölle? Näihin ja moniin muihin työsuhteen aloitukseen liittyviin kysymyksiin saat vastauksia uudesta Onnistunut työsuhteen aloitus -webinaaristamme.

Työsopimuksen usein kysytyt aiheet

Työsopimuksessa määritellään työsuhteen muoto. Ellei erikseen ole sovittu, työsuhde on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisten työsopimusten solmiminen on mahdollista ainoastaan perustellusta syystä. Tästä huolimatta, määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen on nykyään suhteellisen yleinen ilmiö. Riskiksi tällaisissa tilanteissa muodostuu peräkkäisten määräaikaisten sopimusten tulkitseminen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020 tuoden työnantajalle uusia säännöksiä omaksuttavaksi. Lisäksi työsopimuslaki tulee muuttumaan 1.1.2022 kilpailukieltosopimusten osalta. Tällä hetkellä kilpailukieltoehtoja käytetään työsopimuksissa vakiehtojen tavoin ja uudella lainsäädännöllä onkin tarkoitus puuttua tähän. Webinaarissa käydään läpi, millaisia velvollisuuksia uusi kilpailukieltosääntely tuo työnantajille.

Uusilla työntekijöillä on usein työsuhteen alussa koeaika, jonka tarkoituksena on selvittää kyseisen henkilön soveltuvuus työtehtävään. Välillä työsuhteet voivat päättyä jo koeajan aikana koeaikapurun myötä. Työnantajalle voi olla epäselvää, millaisin perustein koeaikapurkua voidaan käyttää ja voidaanko koeaikaehto ottaa osaksi työsopimusta, jos työntekijä palaa takaisin vanhaan työpaikkaansa.

Perehdytys on velvoite ja mahdollisuus

Onnistuneen työsuhteen alkuun kuuluu olennaisesti myös uuden työntekijän perehdytys, joka on yksi työnantajan yleisvelvoitteista. Perehdyttämisellä on lisäksi tärkeä rooli siinä, kuinka nopeasti työntekijä pääsee uudessa työssään vauhtiin ja sitoutuu tuoreeseen työnantajaansa. Webinaaritallenteessa Eilakaislan HR- ja kehityspäällikkö Joonas Kopperi avaa Eilakaislan kokonaisvaltaista perehdytysprosessia käytännönläheisesti.

Tule kuulemaan keskustelua työsuhteen onnistuneesta aloituksesta ja siihen liittyvästä juridiikasta webinaaritallenteestamme!

Onnistunut työsuhteen aloitus -webinaarin tallenne

Lisää luettavaa: