Oppeja energia-alalta: työntekijän sitouttamiseen on useita ratkaisuja

Työntekijöiden vaihtuvuus on suurempaa tietynlaisissa työtehtävissä. Niin sanotuissa aloitustason työtehtävissä sitoutumisen haasteet ovat usein erityisen yleisiä. Esimerkkejä tällaisista työtehtävistä ovat asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävät, joihin ei välttämättä tarvita erikseen erityistä koulutusta. Tällaiset työtehtävät nähdään helposti alkuna uralle joko tietyn yritysten sisällä tai työelämässä muutenkin.


Työntekijöiden sitouttamisen haasteet ovat ongelma yrityksille, sillä yhä uudestaan tapahtuvat rekrytoinnit ja työntekijöiden perehdytykset vievät paljon resursseja. Mutta voisiko asiaan löytyä ratkaisuja, joilla henkilöstön pysyvyyttä saataisiin parannettua? Olemme Eilakaislalla hoitaneet useampia tämäntapaisia tilanteita, ja niihin on rakennettu erilaisia toimivia ratkaisuja asiakasyrityksen tilanteesta ja tarpeista riippuen.

Rekrytointinäkökulman muutoksella voi olla suuret vaikutukset

Erään asiakkaamme ongelmana oli asiakaspalvelutiimin työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Tämä on kokemukseni mukaan esimerkiksi juuri energia-alan yrityksillä hyvin tyypillinen haaste. Kyseessä oli iso tiimi, jonka sisäiset työpaikat nähtiin usein sopivana alkuna uralle yrityksen sisällä. Vaikka organisaation sisäiset urapolut ovatkin erinomainen asia, on korkea vaihtuvuuden taso haaste kyseisen tiimin esihenkilöille, jotka joutuvat käyttämään resurssejaan jatkuvaan rekrytointiin ja uusien työntekijöiden perehdytykseen.

Lähdimme etsimään sopivaa ratkaisua tilanteeseen yhdessä asiakkaamme kanssa. Keskusteluiden perusteella valitsimme heille sopivimmaksi keinoksi etsiä juuri kyseiseen tehtävään haluavia, työtehtävästä motivoituneita henkilöitä. Aiemmin asiakaspalvelutiimiin oli rekrytoitu paljolti nuoria, uransa alkuvaiheilla olevia henkilöitä tai esimerkiksi opiskelijoita. Lähestymistapaa rekrytointiin siis muutettiin niin, että nyt tarkoituksena oli rekrytoida asiakaspalvelutiimiin työntekijöitä, jotka viihtyvät nimenomaan monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä. Tämä tarkoittaisi jatkossa parempaa sitoutumista kyseisiin työtehtäviin.

Samanlainen prosessi on toteutettu kyseisen asiakasyrityksemme kanssa jo muutaman kerran onnistuneesti. Tämän seurauksena yritykseen on saatu rekrytoitua Eilakaislan kautta tyytyväisiä työntekijöitä, jotka viihtyvät tehtävässään asiakaspalvelutiimissä, eikä heillä ole erityistä halua saada noususuhdanteista uraa yrityksen sisällä. Samalla yrityksen asiakaspalvelutiimin monimuotoisuutta on saatu lisättyä, kun työtehtäviin on hakenut enemmän eri ikäisiä ja sukupuolisia henkilöitä aiempaan verrattuna.

Ulkoistaminen helpottaa ajankäyttöä

Vastaavanlainen tilanne ratkesi toisen asiakkaamme kanssa eri tavalla. Kyseisen yrityksen myyntitiimin sisällä työntekijöiden vaihtuvuus oli todella suurta – mikä on muutenkin hyvin yleistä myyntitehtävissä. Myös tässä yrityksessä tiimin jäsenten vaihtuvuus aiheutti haastetta esihenkilöille, joiden resursseja uusien työntekijöiden etsintä ja perehdytys vei turhan paljon.

Lähestyimme tilannetta asiakasyrityksemme kanssa pohtimalla heille sopivia ratkaisuja. Parhaaksi vaihtoehdoksi kyseisessä tilanteessa nähtiin tiimin ulkoistaminen: yritys osti meiltä myyntitiiminsä henkilöstövuokrauksen. Tämä tarkoittaa, että me Eilakaislalla rakensimme asiakkaalle tiimin rekrytoimalla siihen sopivat työntekijät, ja hoidamme myös tarpeelliset uudet rekrytoinnit ja ongelmatilanteet kyseisen tiimin sisällä.

Myyntitiimistä huolehtimisen ulkoistaminen helpotti asiakasyrityksen arkea, sillä heidän ei tarvinnut enää käyttää aikaansa jatkuviin rekrytointeihin, vaan vastuu näistä siirtyi Eilakaislalle. Me Eilakaislalla hoidamme tiimiin tarvittavat uudet työntekijät, ja asiakasyrityksemme tarvitsee ainoastaan hyväksyä valitsemamme ehdokkaat.

Räätälöityjä palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan

Yrityksen tilanteesta ja tarpeista riippuen työntekijöiden sitoutuneisuuden haasteisiin voivat toimia erilaiset ratkaisut. Blogissa esitetyistä tapauksista toiseen paras ratkaisu oli aiemman rekrytointitavan haastaminen uudenlaisella toimintatavalla ja toisessa sopivin valinta oli koko tiimin rekrytoinnin ulkoistaminen.

Kummassakin tilanteessa palveluitamme räätälöitiin vastamaan juuri kyseisen asiakkaan toiveita ja tilannetta. Tämä on mahdollista kaikkien palveluidemme kohdalla. Ethän siis epäile ottaa yhteyttä meihin, jos tarvitset tukea tiimisi henkilöstöasioihin – autamme mielellämme!

 

Lue lisää rekrytoinnista >

Tiesitkö nämä henkilöstövuokrauksesta! Lataa maksuton opas
 
 
Kirjoittaja Anna Nikkinen työskenteli Eilakaislalla palvelupäällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus henkilöstöpalvelualalta.

Lisää luettavaa: